fredag 9 februari 2024

Fortsättning på Helsingfors mantalslängd 1902 för andra nationaliteter samt andra religiösa samfunds medlemmar än de hörande till evangelisk-lutherska kyrkan i Finland: 

Dessutom ingår i slutet en förteckning på finländska personer av ovannämnda karaktär boende utomlands samt tjänstemän i de finska ämbetsverk i St. Petersburg. 


 Tionde stadsdelen:

Bergudd arbetare Stanislaus Kosolovsky 55 (grek, gift) B: 2 – 1 (greker)

handelsbiträdet Petter Telegin 48 (rysk undersåte)

handelsbiträde Ivan Schuskoff 82 (grek)

handelsbiträde Alexander Mednikoff 78 (rysk undersåte)

springgosse Ivan Sedoff 88 (rysk undersåte)

springgosse Ivan Techinegin 77 (rysk undersåte)

arbetare Sergei Kosin 82 (rysk undersåte)

arbetare Alexander Sedoff 86 (rysk undersåte)

arbetare Jefim Platonoff 70 (rysk undersåte)

arbetare Nikita Raptschkoff 82 (rysk undersåte)

arbetare Alexei Schvatikoff 84 (rysk undersåte)

arbetare Akim Onshoff 84 (rysk undersåte)

dräng Mikael Jerokin 78 (rysk undersåte)

dräng Andrei Potschonoff 72 h. Maria 77 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

dräng Vasili Zikin 84 (rysk undersåte)

dräng Alexander Scholin 70 (rysk undersåte)

dräng Dimitri Scherbakoff 82 (rysk undersåte)

dräng Timofei Svetkoff 76 (rysk undersåte)

arbetare Nikolai Oimakoff 82 (rysk undersåte)

gosse Ivan Scholin 86 (rysk undersåte)

arbetare Vasili Mageijeff 78 (rysk undersåte)

gosse Paul Schakoff 87 (rysk undersåte)

arbetare Konstantin Ferstoff 69 (rysk undersåte)

handelsföreståndare Alexander Schoschkoff 65 h. Anna 69 B: 4 – 1 (ryska undersåtar) piga Vera Lipoff 81 (rysk undersåte)

Sörnäs:

Söderviksgatan 1/Vilhelmsbergg. 10 fabriksarbeterska Inger Lövstö 65 (utl.)

appreturmästare Oscar Wainwright 66 h. Edith 69 B: 1 – 1 (utl.)

vävmästare Albert Bover 60 h. Ellen 69 B: 2 – 1 (utl.)

arbetare Walter Bover 82 (utl.)

arbetare Edgar Bover 84 (utl.)

ingenjör Karl Magnus Landtmansson fattas födelseåret (utl.)

Sibylle 4/6 f.d. soldatänka Maria Fredrika Levitanoff 45 (rysk undersåte)

snickaregesäll Per August Lindblad 63 (utl.)

maskinarbetare Karl August Sundström 75 (utl.)

stenhuggareentreprenör August Fodelqvist 53 h. Karolina 50 B: skolelev Edit 84 (utl.)

kötthandlare och klädmånglare Salomon Schaiber 34 h. Maria 44 styvbarn: Anna Lexenberg 66 (utl.)

sättarelev Moses Lexenberg 82 (rysk undersåte)

järnsvarvare Herman Bernhard Lexenberg 84 (rysk undersåte)

Östra Chaussé 24/26, Hörnebergs 8/6/4/2, Svalbo 1/3/5/7 (Kivikko) brädgårdsbokhållare Karl August Gustafsson 65 (utl.)

smed Karl Johan Eriksson 59 (utl.)

smed Gustaf Wilhelm Andersson 74 (utl.)

Sibylle 1/Vilhelmsbergs 6 fabriksarbeterska Natalia Rein 67 B: 0 – 1 (greker)

utarbetare Vasili Borisoff 65 h. Ida 57 B: 2 – 1 (ryska undersåtar)

Hörneberg:

handlande Alexander Tichanoff 57 h. Maria 70 B: 4 – 0 änka Eudokia Tichanoff 27, Vasili Krohinoff 87, piga Maria Krosenoff 76, bodgossar Ivan Toschakoff 88, Alexander Homutoff 84 (ryska undersåtar)

verkmästare Per Gustaf Pettersson 51 h. Kristina 40 B: Ebba 79 (utl.)

hyvlare Andrei Lemkin 37 (rysk undersåte)

formare Vasili Bogdanoff 38 B: Ivan 85, 1 – 0 (ryska undersåtar)

Sörnäs Strandväg 21/Fågelviks 2/Östra Chaussén 16 kemist August Åström 39 h. Jenny 48 B: Sigrid 78 (utl.)

handelsbiträde Evert Herman Åström 80 (utl.)

handelsbiträde Karl Axel Åström 82 (utl.)

Gökgränd 3 förgyllare Petter Malmqvist 59 h. Maria 65 B: 3 – 1.

(Handelsbiträde Augusta Wilhelmina Ekström 82)

korkskärare Carl Johan Ludvig Eklund 55 h. Amanda 74 B: 0 – 1 (utl.)

Gökgränd 5/Sörnäs Strandväg 23 hyvlare Ivan Lemkin 56 h. Maria 56 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

brännare Stepan Antonoff 64 h. Maria 56 (ryska undersåtar)

Östra Chaussén 14/Fågelviksgatan 1/Sörnäs Strandväg 19 arbetsledare Johan August Thimell 37 (utl.)

bageriverkmästare Karl Adolf Björk 66 h. Johanna 68 B: 1 – 1 (utl.)

Dalgatan 4/Sörnäs Strandväg 15 ingenjör Axel Gottfrid Strömbergs kusk Axel Mathias Johansson 78 (utl.)

Sörnäs Strandväg 25/27 färgaremästare John Wainwright 58 h. Emma 62 B: 2 – 0 (utl.)

Sörnäs Strandväg 11/9, Neckensgränd 2/Östra Chaussén 8/19, Aspnäsgatan 1/3/5 disponent Karl Wilhelm Södermans piga Elisabeth Beater 80 (utl.)

Gjutmästare Karl Ludvig Borgström 59 h. Kristina 62 B: 2 – 2 (utl.)

Östra Chaussé 4 målarearbetare Alexander Wisotski 59 h. Maria 67 (ryska undersåtar)

Neckensgränd 3 fabriksarbetare Mikko Petroff 83 (rysk undersåte)

Neckensgränd 5/Sörnäs Strandväg 7 soldatänka Agneta Gustava Soboleffski 18 (rysk undersåte)

Sörnäs Strandväg 3 handelsföreståndare Paul Elzeff 52 h. Natalia 53 B: Eudokia 76, piga Eufrosyne Jabzoff 75 (ryska undersåtar)

handelsbiträde Nikolai Kischis 76 (grek)

handelsbiträde Ivan Derevjagin 78 (rysk undersåte)

handelsbiträde Nikolai Wäsnikoff 84 (rysk undersåte)

handelsbiträde Ivan Korschonoff 89 (rysk undersåte)

handelsbiträde Sergei Borohoff 89 (rysk undersåte)

handelsbiträde Vasili Aksenoff 67 h. Luba 71 B: 2 – 0 (ryska undersåtar)

Hagnäskaj 1/Hagnästorg 6/Sörnäs Strandväg 2 järnsvarvare Johan Vilhard Janssons hustru Eudokia 77 (grek)

Sörnäs Stransväg 4/Hagnäskaj 3 Ingenjör Adolf Leonard Stenbergs guvernant Therese Pilo 70 (utl.)

Broholms 2/Långbrokaj 3 gjutare Axel Livius Svanbom 54 h. Hedvig 41 B: Anna 77 (utl.)

tapetserare Johannes Svensson 66 h. Augusta 73 B: 3 – 0 (utl.)

Långbrokaj kontorist Karl Friedrich Wacker 59 h. Augusta 70 (utl.)

Cirkusgatan 2/4/Broholmsgatan 4/10 kanslitjänsteman Paul Schepelis 62 h. Bronislawa 62 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

artist Marie Kolnitsch 80 (rysk undersåte)

fröken Ludwiga Kolnitsch 82 (rysk undersåte)

änkeöverstinna Stephanie Marcinowski 43 (rysk undersåte)

kassörska Marie Marcinowski 70 (rysk undersåte)

handlanden Johan Emil Dahlins systerdotter Karin Möller 90 (utl.)

gjutare Carl Arvid Lindqvist 52 h. Edla 60 B: Henrietta 85 4 – 2 (utl.)

arbeterska Anastasia Anufrieff 50 (rysk undersåte)

handelsbiträde Maria Anufrieff 82 (rysk undersåte)

stallknekt Thomas Zelo 54 (utl.)

Holmnäs 35A änkepastorska Maria Belatschewsky 65 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

änkefru Helena Guitoff 22 (rysk undersåte)

sömmerska Helena Guitoff 62 (rysk undersåte)

Holmnäs 35B telegrafrevisor Johan Paroll 42 h. Sofia 42 B: Olga 86 0 – 1 (ryska undersåtar)

mekanikerlärling Axel Paroll 83 (rysk undersåte)

telefonist Sigrid Paroll 78 (rysk undersåte)

kassörska Maria Paroll 80 (rysk undersåte)

Sparbankskaj 4 fröken Annie Uschakoff 63 (grek)

fröken Mia Uschakoff 69 (grek)

Sparbankskaj 2/Broholms 16 (apotekselev hos Theodor Kyrklund Bruno Alfred Gössling 9.10.1881)

perukmakaremästare Alexander Leopold Katter 73 h. Emmy 74 (ryska undersåtar)

Broholms 14 kontorschef Karl Ernits 54 h. Antonia 62 B: Vilhelm 82 Hugo 84 Kathe 85 1 – 0 brorsdotter Erna 90 (ryska undersåtar)

vaktmästare Vilhelm Nordgren 63 h. Hilma 63 (utl.)

Broholmsgatan 12/Cirkusgatan 1 kypare Johan Alfred Ander 73 h. Julia 67 (utl.)

disponent Hugo Gustaf Östengren 69 h. Anna 78 (utl.)

änkeöverstinna Maria Winischuko 64 (rysk undersåte)

fabrikant Carl Nissen 71 h. Edit 68 B: 0 – 1 (utl.)

poliskonstapel Ivan Nikiforoff 68 h. Maria 64 B: 4 – 1 (greker)

poliskonstapel Nikolai Nikiforoff 66 (grek) (gift)

poliskonstapel Vasili Nikiforoff 12.2.1881 (grek)

polisöverkonstapel Dimitri Barsokewitsch 72 (grek)

ingenjör Oskar Erikson af Bjur 71 h. Anna 76 B: 1 – 1 (utl.)

Broholmsgatan 1/Hagnäskaj 2/Långbrokaj 1 änkeingenjörska Pauline Stenberg 48 (grek)

Broholmsgatan 3/5/Hagnäskaj 4 tvätterska Vilhelmina Stepanoff 51 (rysk undersåte)

soldatänka Anna Knak 28 (rysk undersåte)

soldathustru Sara Brill 66 (rysk undersåte)

f.d. soldat Ossi Stein h. Ida B: Isak 83 Anna 80 Sara 86 2 – 1 (ryska undersåtar)

(utarbetare Henrik Johan Rosendal 55)

Broholmsgatan 7/9 handlande Alexei Kovin 44 h. Katarina 46 B: Alexander 70 Leonid 85 piga Eudokia Latischeff 66 (ryska undersåtar)

Bankräknare Artemi Alexejeff 39 h. Maria 54 (ryska undersåtar)

fältskär Konstantin Marus 73 h. Anna 77 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

bagare och torghandlare Filip Andrejeff 45 h. Paraskovia 40 B: bageriarbetare Alexander 82 Agrafina 84 0 – 2 (ryska undersåtar) bageriarbetare Vasili Poljakoff 82 Gabriel Romanoff 75 Feodor Strunkin 69 Jegor Kalistvatoff 74 dräng Henrik Bitte 81 (ryska undersåtar)

hallhandlande Mikael Mednikoff 83 (rysk undersåte)

glasmästare Ananias Kapuloff 55 h. Marfa 55 B: konditorlärling Ivan 85 1 – 1 (ryska undersåtar)

permitterade underofficeren Vasili Ljäpin 45 h. Jevdokia 47 B: konditorlärling Alexei 82 (ryska undersåtar)

telegraftjänsteman Nikolai Ljäpin 75 (rysk undersåte)

bagare Mikael Prokoroff 60 h. Anastasia 68 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

handlandehustru Jevdokia Gefstifejeff 47 B: modist Anna 77 Agrippina 85 (ryska undersåtar)

månglare Semjon Karischoff 61 h. Maria 61 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

skärslipare Mikael Smirnoff 82 (rysk undersåte)

månglare Jermak Hamet Hamidullin 65 (rysk undersåte)

torghandlare Muhamed Hakinschanoff 78 (rysk undersåte)

torghandlare Bauedin Admatschinoff 75 (rysk undersåte)

torghandlare Jakob Filipoff 49 h. Jerina 55 B: f.d. kontorist Ivan 81 (ryska undersåtar)

torghandlare Schaker Sadikoff 55 (rysk undersåte)

torghandlare Beednaldin Sakeroff 78 (rysk undersåte)

torghandlare Jakob Nurmuhamed 82 (rysk undersåte)

torghandlare Imauedin Besjäroff 79 (rysk undersåte)

torghandlare Haerdin Hamidullin 76 (rysk undersåte)

barberarebiträde Robert Pehrsson 82 (utl.)

torghandlare Vasili Surojegin 84 (rysk undersåte)

månglare Alim Bauedinoff 70 (rysk undersåte)

månglare Mustafa Idriseff 82 (rysk undersåte)

månglare Sait Hairdinoff 80 (rysk undersåte)

frukthandlare Sergei Aladin 70 (rysk undersåte)

månglare Neuman Jusipoff 61 (rysk undersåte)

månglare Sabit Hajerginoff 82 (rysk undersåte)

månglare Abdullah Alimoff 80 (rysk undersåte)

månglare Besjär Hamidullin 78 (rysk undersåte)

månglare Ändersjär Halilullin 77 (rysk undersåte)

tvätterska Irene Demidoff 73 (rysk undersåte)

kollegiiassessor Nestor Jaschinsky 36 B: Lydia 69 Anna 75 (ryska undersåtar)

trädgårdsarbetare Ivan Schustoff 71 (rysk undersåte)

XI STADSDELEN:

Djurgårdsvilla 1 diversehandlare G. Hardinroff 82 (rysk undersåte)

diversehandlare S. Safianoff 57 (rysk undersåte)

diversehandlare H. Hosianoff 50 (rysk undersåte)

Djurgårdsvilla 4 ingenjör Jabez Hird 57 h. Ada 67 B: 0 – 1 (utl.)

Djurgårdsvlla 7 föreningen de blindas vänner: Emilia Sofia Bostrom (metodist)

Djurgårdsvilla 13 förenngen de gamlas vänner: fröken Alexandra Markoff 23 (grek)

fröken Katharina Markoff 34 (grek)

Tavastgatan snickeriarbetare Wilhelm Josef Lundströms hustru Anastasia 67 (grek)

kollegiiassessorsänka Blenda Evelina Selinsky 58 B: 0 – 2 (ryska undersåtar)

maskinist August Nikolai Andrejeff 70 (gift) B: 1 – 1 (greker)

artist Alexander Barkoff 70 (grek)

1. linjen 3 utarbetare Trofim Kobinetoff 53 h. Ulrika 53 (ryska undersåtar)

1. linjen 7/3. linjen 38 diakonissa Helmi Andersson (utan årtal) (utl.)

föreståndarinna Pauline von Mickwitz 45 (utl.)

2. linjen 5/Porthansgatan 1 änkeöverstinna Alexandra Naumoff 63 (rysk undersåte)

handlandeänka Katharina Kukuschkin 45 (grek)

Porthansgatan 3/3. linjen 6 dykare Jaan Koseraba 62 h. Mathilda 74 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

2. linjen 2/Östra chaussén handlande Michael Baranoff 66 h. Elisaveta 73 B: 0 – 1 (greker) butikbiträden Alexander Frubin 84, Petter Jelisejeff 79, Dmitri Bobaleff 63 (ryska undersåtar)

klädesmånglare Schmul Schaibel 40 h. Anna 48 B: Abraham 76 David 81 Rika 84 Elin 79 2 – 0 (utl.)

skärslipare Jakob Ignatieff 61 h. Marfa 66 B: 2 – 1 (ryska undersåtar)

skärslipare Ivan Nikolajeff (rysk undersåte)

skärslipare Alexei Smirnoff (rysk undersåte)

skärslipare Nikolai Sotschin (rysk undersåte)

änkefru Maria Baranoff 22 B: Eudoxia 63 (greker) (Nikolai Baranoff 73)

Östra Chaussén 1/2. linjen 1 mekaniska arbetaren Johan Petter Herrmann 58 (utl.)

2. linjen 3 kontorist Knut Leonhard Pettersson 76 (utl.)

2. linjen 15/Lönnrotsgatan 1 änkeassessorska Agrippina Wahlman 52 (grek) B: (se mtl.)

arbeterska Olga Pustohina 45 (rysk undersåte)

handlare Stanislaus Pluthennischek 45 h. Torghandlerska Maria 55 B: Petter 84 Maria 86 2 – 1 (greker)

butikbiträde Anton Pluthennischek 75 (grek)

butikbiträde Katharina Pluthennischek 80 (grek)

spårvägskonduktör Stefan Nikolai Pluthennischek 82 (grek)

3. linjen 12 utarbetare Konstantin Rigin 67 h. Karolina 57 B: 1 – 2 styvbarn 1 – 0 (ryska undersåtar)

fabriksarbeterska Maria Lazareff 81 (rysk undersåte)

konditorlärling Konstantin Lazareff 86 (rysk undersåte)

utarbetare Felix Brunk 51 h. Mathilda 62 B: Hjalmar 84 1 – 2 (ryska undersåtar)

kokerska Amanda Henriksson 46 (grek)

soldatänka Eva Jefimoff 41 B: Maria 78 Vera 83 (ryska undersåtar)

hovslagare Frans Oskar Axner 67 h. Johanna 81 B: 0 – 2 piga Astrid Lagg/Lagy 87 (utl.)

3 linjen 10/Tavastgatan 4 maskinist Axel Herman Jansson 61 h. Ida 62 (utl.)

Tavastgatan 2/2. linjen 7 Andrei Sitinskij 37 (grek) (gift) B: 1 – 1

handelsbiträde Ivan Tichanoff 58 h. Anna 67 B: 0 – 3 (ryska undersåtar)

underofficersänka Mathilda Wilhelmina Wasiljeff 36 B: Eufemia 72, Maria 76 (ryska undersåtar)

kypare Nikolai Wasiljeff 67 (rysk undersåte)

matvaruhandlerska, änka Anna Illman 60 (grek)

2. linjen 11 torghandlare Ivan Karablieff 62 (rysk undersåte)

torghandlare Mihail Kurmanoff 52 (rysk undersåte)

2. linjen 13 torghandlare Anders Kusmin 76 h. Eudokia 50 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

2. linjen 23/25/Castrensgatan 1/3. linjen 26/24 sömmerska Katarina Rusakoff 62 B: 1 – 0 (grek)

bleckslagarelärling Dimitri Rusakoff 82 (grek)

Lönnrotsgatan 2/2. linjen 17 hofslagare Karl johan Zetterström 68 (utl.)

2. linjen 19 skrädderiarbetare Josef Einbork 74 h. Eleonora 75 (ryska undersåtar)

sömmerska Anna Einbork 54 (rysk undersåte)

torgförsäljerska Anna Malinowskij 67 B: 2 – 0 (ryska undersåtar)

Wallinsgatan 7/3. linjen 32 murare Ivan Sergejeff (rysk undersåte)

arbetare Pavel Andrejeff (rysk undersåte)

arbetareänka Afanasia Lejorova 57 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

3. linjen 30 stationskarl Nikolai Makowskij 64 (katolik) (gift) B: 0 – 1 (katolik)

mekaniska arbetaren Feodor Bogdanoff 13.4.1881 (grek)

Castrensgatan 6/2. linjen 27 utarbetare Ivan Gavriloff 58 h. Sofia 64 (ryska undersåtar) styvbarn!

3. linjen 34/Wallinsgatan 8 måleriarbetare Aleksander Sitkoff 62 h. Tatiana 67 B: 5 – 1 (ryska undersåtar)

Wallinsgatan 6/2. linjen 33 stenhuggareänka Olga Nilsson 62 (utl.)

3. linjen 7/Porthansgatan 5 sjuksköterska Anastasia Feudatoff 73 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Juho Tolvanen 78 (grek) gift

Porthansgatan 7/4. linjen 8 fabriksarbetare Kirill Bogdanoff 73 h. ? 77 B: 0 – 1 (greker)

4. linjen 6 filare Pavel Pamfiloff 71 (rysk undersåte)

smed Carl Christian Naumburg 41 h. Mathilda 47 (utl.)

Östra Chaussén 9 gjuteriarbetare Gustaf Albert Roos 67 h. Serafina 78 B: 1 – 2 (utl.)

plåtslageriverkmästare Fredrik Wilhelm Flinck 48 (utl.)

Ö. Chaussén 7/3. linjen 1 f.d. restauratören Karl Ivar Knut Albion 53 h. Charlotta 60 (utl.)

bagaregesäll Vladimir Ivanoff 59 (katolik) gift

arbeterska Anna Kolosoffskij 80 (rysk undersåte)

3. linjen 3 handlandeänka Sara Rubinstein 34 (utl.)

3. linjen 5 torghandlerska Edla Petroff 43 B: Feodor 84 (greker)

arbeterska Olga Petroff 80 (grek)

3. linjen 13/Tavastgatan 5 piga hos maskinmästare Johan Oskar Lindbohm Matilda Wuok 45 (rysk undersåte)

handlandeänka Maria Wuok (rysk undersåte)

handlande Frans Wuok 77 h. Josefina 78 B: 2 – 0 (ryska undersåtar)

Tavastgatan 7/4. linjen 16 tjänarinnan Maria Semenoff 77 B: 1 – 0 (greker)

4. linjen 14 bokbindare Fredrik Mehnert 60 h. Alexandra 54 (utl.)

4. linjen 12 poliskonstapel Alexander Nikolajeff 60 (rysk undersåte)

3. linjen 11 snickeriarbetare Anton Kirejenkoff 69 (rysk undersåte)

springgosse Konstantin Kristanoff 83 (rysk undersåte)

3. linjen 17/Lönnrotsgatan 5 byggmästare Vasili Axenikoff 75 h. Ida 74 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

bageriidkare Alexei Jakowleff 63 (rysk undersåte)

torgförsäljerska Audotja Jakowleff 62? (rysk undersåte)

spårvägskonduktör Nikolai Petroff 81 (rysk undersåte)

poliskonstapel Konstantin Nikiforoff 70 (grek) (gift)

fabriksarbeterska Zenia Petroff 65 (grek)

Tavastgatan 6/3. linjen 15 skolelev Olga Morosoff 85 syster 0 – 1 (greker)

cigarrarbetare Feodor Glasirin 59 (rysk undersåte)

tobaksfabrikant Eregorij Solovjeff 59 B: 2 – 0 (ryska undersåtar) piga Bertha Heino 5x (utl.)

kock Alfred Berleman 71 h. Maria 76 B: 0 – 1 (utl.)

karamellarbetare Jevsteni Jefimoff 57 h. Anastasia 57 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

fabriksarbeterska Tatiana Hrapowitschkaja 61 (grek)

typograf Nikolai Pönniö 61 h. Maria 6x (ryska undersåtar)

f.d. sjöman Petter Alexandrow 47 h. Sofia 46 B: industriskolelev Alexander 76 piga Anna Alexandrow 84 (greker)

fabriksarbetare Nikolai Alexandrow 79 (grek)

fabriksarbetare Paul Alexandrow 7.7.1881 (grek)

sjökårist Alexander Alexandroff 50 (grek)

Lönnrotsgatan 6/3 linjen 19 bromsaren Karl Johan Franks med hustru fosterbarn 0 – 1 (grek)

3. linjen 21 maskinist Erik Gustaf Hjärpe 54 (katolik, död 29.1.1902) hustru och barn.

Maskinarbetare Konstantin Ganneberg 63 (katolik)

sjuksköterska Rosa Ganneberg 62 (katolik)

3. linjen 23 arbetare Johan Ivar Lindberg 80 (utl.)

3. linjen 25 tvätterska hustru Amanda Ekström 72 B: 0 – 3 (utl.)

plåtslare Johan Olof Hjelt 57 h. Karolina 52 B: 1 – 2 (utl.)

Wallingränd 4/3. linjen 31 änka Alexandra Sobschak 45 B: Alexei 85 1 – 0 (ryska undrsåtar)

fotografbiträde Alexandra Leibow 68 (rysk undersåte)

änka Brigitta Adéle Gantsikoff 53 (rysk undersåte)

servererska Anna Kristina Olsson 71? (utl.)

typograf Konstantin Popoff 72 h. Agrippina 76 (ryska undersåtar)

måleriarbetare Gotthard Granbin 47 (grek) (gift) B: 0 – 1 (grek)

filare Georg Ramper (utan år) (rysk undersåte)

bagare Jakob Schirajeff 62 h. Irina 62? B: 3 – 1 (ryska undersåtar) arbetare: Grigori Schibasoff 56, Stepan Stratasoff 83 (ryska undersåtar)

utarbetare Sergei Stasaroff 55 h. Anna 60 (ryska undersåtar)

typograf Nikolai Schmidt 69 h. Alexandra 71 (ryska undersåtar)

Wallingränd 2/Castrénsgatan 10/3. linjen 29 vagnmakaregesäll August Karlsson 37 h. Ida 47 B: 0 – 1 (utl.)

svarvare Gustaf Adolf Karlsson 80 (utl.)

sämmerska Hulda Christina Karlsson 72 (utl.)

4. linjen 7/Porthansgatan 9 måleriarbetare Alexander Gromoff 52 (grek)

hovslagare Johan Widergren 64 h. Hilda 72 B: 1 – 0 (utl.)

smed Karl August Österberg 75 (utl.)

hovslagare Karl August Hell 69 h. Edla 76 B: 3 – 0 piga Fredrika Rosengren 61 (utl.)

fabriksarbetare Vladimir Jakovleff 71 (grek) (gift)

fabriksarbetare Alexander Jakovleff 75 (grek)

Porthansgatan 11/5. linjen 8 arbetare Konstantin Bogatiroff (1901:63) (rysk undersåte)

Östra Chaussén 15 slipare Ivan Feodoroff Kvatoff 70 (rysk undersåte)

slipare Je...mi Tihansiroff 80 (rysk undersåte)

slipare Nikos Kudratieff 85 (rysk undersåte)

Ö. Chaussén 13/4. linjen 1 distriktsläkare Vasili Leontieff 57 (grek) (gift) B: Karin 82 1 – 0 (greker)

4. linjen 3 korgmakare Johannes Nordman 69 h. Karin 66 B: 3 – 0 (utl.)

korgmakare Matts Pehrsson 64 (utl.)

5. linjen 14/12 hamnarbetare Jakob Gust 42 (grek)

V. Prästgatan 4/2/ 4. linjen 17 filare Emil Frithiof Lagg 72 h. Ida 73 B: 0 – 2 (utl.)

Castrénsgatan 14 arbetare Anufrij Schakalowskij 63 h. Maria 63 B: 2 – 2 (ryska undersåtar)

arbetare Mikael Jakovleff 62 (grek)

Wallinsgränd 3 magasinsbokhållare Ola Wermundsén 53 h. Karolina 63 B: 2 – 3 (utl.)

Echo änka Sofia Christides 59 (rysk undersåte)

sömmerska Vera Christides 83 (rysk undersåte)

Echo 2 f.d. handlande Simon Daniloff 37 h. Avdotia 45 (greker)

klubbföreståndarehustru Elisabeth Rubanoff 63 B: Petrovna 81, Alina 84 0 – 1 (ryska undersåtar)

Echo 6 utarbetare Jaakko Levanoff 61 (grek)

Surutoin 25A bleckslageriarbetare Constantin Georg Vasiljeff 58 (grek)

Surutoin 25B utarbetare Jakobian Brakoff 76 (rysk undersåte)

guldarbetare Nikolai Nevantieff 72 (rysk undersåte)

gjuteriarbetare Johan Edvard Sjölunds hustru Maria 76 (grek)

12. stadsdelen:

Ås 1a kontorist Petter trofimoff 70 h. Anna 71 B: 0 – 1 piga Aqvilina Saitsoff 86 (ryska undersåtar)

handelsbiträde Sergei Kotin 64 h. Anna 74 B: 2 – 1 (ryska undersåtar)

fabriksarbetare Emil Julius Hagborgs hustru Anna 70 (grek)

utarbetare Karl fredrik Pehrsson 62 h. Amalia 54 B: 0 – 2 (utl.)

Ås 1b handlande änkefru Maria Schohin 40 B: handelsbiträden Paul 80 Ivan 82 Alexei 86 0 – 1 (greker), drängar Stepan Rakutin 84, Ivan Bakunoff 86 (ryska undersåtar)

Ås 2 tunnbindare Johan Carlander 62 h. Anna 67 B: 1 – 0 (utl.)

badstuguarrendator Frans Kriminsky 29 h. Anna 39 B: frans 83 (ryska undersåtar)

Ås 7 torghandlerska Sofia Gurvitsch 63 B: Selma 85 3 – 2 (ryska undersåtar)

Ås 9 soldatänka Elisabet Novodvorsky 5x B: Johan 84 Tekla 86 0 – 1 (ryska undersåtar)

hyvelarbetare Teodor Grefveberg 70 h. Berta 72 B: 0 – 3 (utl.)

karamellarbetare Ivan Rosinkoff (fattas) (Rysk undersåte)

Ås 11 filare Valerian Datschenko 73 (grek) (hustru lutheran) B: 0 – 1 (lutheran), 0 – 1 (grek)

snickeriarbetare Matti Pekkanens hustru Alexandra 62 (grek)

Ås 13a konditoriarbetare Vasili Balmin 7x h. Maria 72 (ryska undersåtar)

konditoriarbetare Ivan Semiavin 82 (rysk undersåte)

Ås 13b ägare: f.d. fältväbel Vasili Troupp 34 h. Kötthandlerska Sofia 44 B: Alexandra 64, Zinaida 82, Andrei 85 (greker)

kontorsbiträde Mikael Troupp 80 (grek)

Ås 15 utarbetare Hans Halvorsen 46 (utl.)

Ås 19 arbeterska Hilda Svensson (fattas) (utl.)

Ås 20 stenhuggare Karl Johan Svensson 48 (utl.)

stenhuggare Petrus Gustafsson 43 (utl.)

måleriarbetare Andrei Strahoff 65 (gift) B: 1 – 2 (greker)

Ås 21 utarbetaren Karl Johan Ullmans hustru Stepanida 62 (grek) (har barn)

jungfru Hilma Wilhelmina Seth 72 (utl.)

Ås 23 arbetareänka Katarina Sebrejeff 52 (grek)

utarbetare Alexander Kamenskij 65 (grek) (gift)

Ås 24 snickeriarbetare Per Gustaf Simers 37 (utl.)

stenarbetareänka Johanna Kristina Graf 34 bb 1 – 0 (=Gunnar) (utl.)

stenarbetare Richard Jonsson 49 (utl.)

Alphyddan restauratör Vasili Noschis 68 (grek) gift och barn

kokerska Kristina Margareta Fredriksson 68 (utl.)


VILLOR och HOLMAR:

Vallgård 1a föreståndarinna för Kroekels öl- och uteservering änkefru Johanna Vilhelmina Golovatscheffs B: 1 – 0 (grek)

utarbetare Ivan Vasiljeff 28 (rysk undersåte)

soldatänka Edla Charlotta Kanavaloff 44 (rysk undersåte)

permitterade soldaten Andrei Sidoroff 57 h. Augusta 47 (ryska undersåtar)

f.d. matros Ivan Masterow 57 h. Vilhelmina 56 B: 1 – 1 (ryska undersåter)

snickeriarbetare Anton Heinrich K...sohn Heimann 73 (rysk undersåte)

bildhuggare Karl viktor Andersson 45 h. Hallhandlerska Ulrika 48 B: Walter 80 Emma 83 Thyra 85 1 – 0 (utl.)

arbetare Kristoff Stött 62 h. Amanda 59 (utl.)

snickeriarbetare Gustaf Nikolaus Österlund 54 (utl.)

Vallgård 2 f.d. soldat Frans Otto Berg 44 (rysk undersåte)

Vallgård 3/7 arbetare Anton Balkevitsch 71 (grek)

glasskärare Simsor Nikonaroff 65 h. Agatha 70 B: 2 – 2 (ryska undersåtar)

Vallgård 6 renskriverska Ulrika Tschirkin 46 (rysk undersåte)

verkmästare Axel Fredrik Rosdahl 60 h. Hanna 61 B: 0 – 1 (utl.)

sågställare Anders Johansson 53 h. Klara 64 B: Alma 84 1 – 1 (utl.)

arbetsledare Nils Magnus Jönsson 57 h. Maria 66 B: 2 – 4 piga Johanna Nilsson 76 (utl.)

Villa Gumtäkt: trädgårdsmästare Ivan Sirajeff 50 h. Stefania 60 (ryska undersåtar)

arbetare Dmitri Polsiakoff 84 (rysk undersåte)

arbetare Feodor Polsiakoff 88 (rysk undersåte)

Villa Backas: jungfru Augusta Tidstrand 75 (utl.)

Backas torp: trädgårdsmästare Erik Vilhelm Karlsson 60 h. Sofia 65 (utl.)

Arabia: verkmästare Carl Pettersson 55 h. Bertha 69 B: 2 – 0 (utl.)

verkmästare Carl Andersson 51 h. Emma 44 B: kontorist Emil 78 (utl.)

porslinsarbetare Karl B. Pettersson 61 (utl.)

porslinsarbetare Stanislai Rahoffski 59 B: Alvina 81 2 – 3 (ryska undersåtar)

kusken Frans August Eriksson 54 h. Emelia 56 (utl.)

maskinist Alfred Rydebäck 51 h. Margareta 54 B: Fanny 79 (utl.)

trädgårdsmästare Johan Albin Johansson 77 (utl.)

trädgårdsmästare Pehr Gustaf Engberg 46 h. Johanna 52 (utl.)

porslinsarbetare Vasili Stanoffsky 46 h. Alexandra 53 B: Eugen 83 0 – 2 (ryska undersåtar)

porslinsarbetare Johan Sandin 48 h. Anna 54 B: Irma 86 (utl.)

porslinsarbetare Karl Blomqvist 58 h. Maria 61 B: 1 – 0 (utl.)

porslinsarbetare Villiam Östergren 65 h. Maria 68 (utl.)

Anneberg: trädgårdsmästare Karl Viktor Nilsson 64, hushållerska Ida Nilsson 75 (utl.)

Johannesberg: maskinmästare Karl Ernst Hartig 69 h. Louise 68 B: 1 – 0 (utl.)

handlande Oskar Theodor Markells villa: butikbiträde Gottfrid Axel Markell 82 (utl.)

Forsby: färgare Christian Müller 73 (utl.)

Alkärr A: trädgårdselev Leopold Kuru 84 (rysk undersåte)

Alkärr B: fruktmånglare Peter Feodosejeff 62 (rysk undersåte)

karamellarbetare Eudokim Rasloff 54 h. Paraskovia 55 B: 4 – 0 (ryska undersåtar)

karamellarbetare Ivan Kuprianoff 77 (rysk undersåte)

karamellarbetare Jefim Koraleff 69 (rysk undersåte)

skomakare Selefon Saizeff 42 (rysk undersåte)

karamellarbetare Nikolai Smirnoff 62 (rysk undersåte)

arbetare Ivan Kudraszeff 64 h. Elisabeth 76 B: 1 – 2 (rysk undersåte)

murare Alexei Voronin 24 h. Sofia ? (ryska undersåtar)

arbetare Feodor Zinovieff 73 (rysk undersåte)

tapettryckare Alexei Vasiljeff 74 (rysk undersåte)

skomakare Vasili Jakovleff 63 h. Maria 62 B: 0 – 4 (ryska undersåtar)

permitterade soldaten Peter Euslafejeff 74 (rysk undersåte)

permitterade soldaten E. Prokovjeff 74 (rysk undersåte)

Alkärr familjevilla: ägarinna änkeöverstelöjtnantska Augusta Berens von Rautenfeld 34 (utl.)

änkefru Agnes Glund 45 (utl.) (dansk)

f.d. underofficeren Dmitri Alexejeff ? h. Maria 36 B: Maria 83 (ryska undersåtar)

porslinsmålarinna Hulda Forsman 58 (utl.)

Alkärr (obduktionshuset)

Kampmalm byggnad 2 skrivare Nikolai Petroff 72 h. Alexandra 75 B: 1 – 0 (greker)

stenhuggeriarbetare Feodor Opchtin 61 h. Mathilda 64 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

utarbetare Petter Konstantin Puschkevitsch 76 (katolik)

skrivare Feodor Salonen 75 h. Ida 69 (ryska undersåtar)

Kampmalm, byggnad 3 slaktare B Grünstein 27 h. Lisa 35 (utl.)

utarbetare Feodor Gerasimowitsch Garohoff 39 (rysk undersåte)

torghandlerska änka Alexandra Komaroff 40 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Konstantin Komaroff 78 (rysk undersåte)

handelsbiträde Alexandra Komaroff 75 (rysk undersåte)

handelsbiträde Ivan Stolbow 72 h. Elisabeth 78 B: 0 – 1 (greker)

Kampmalm byggnad 4: narinkhandlande Joel Gotfert 51 h. Hadda 62 B: Moses 84 Berka 85 Makla 83 1 – 2 (utl.)

narinkhandlande Peisar Abramowitsch 41 h. Hanna 52 B: Leopold 76 Haria 82 Leiba 84 1 – 2 (utl.)

soldatänka Louisa Charlotta Tscherida 39 (rysk undersåte)

tryckeriarbetare Nikolai Tscherida 68 (rysk undersåte)

Kampmalm byggnad 5: stenhuggare Frans Emil Eriksson 54 h. Amalia 59 B: 4 – 2 (utl.)

Villan Arkadia: fröken Vilhelmina Wenige 45 (tyska församlingen)

Fjälldal, arbetare bostäderna 2. flygeln f.d. underofficer Matvei Dafstschik 29 h. Amalia 53 (ryska undersåtar)

spåvagnsfarare Alexander Dafstschik 76 (rysk undersåte)

arbetare Stepan Ischakoff 66 (rysk undersåte)

Fjälldal, 3. flygeln: tullvaktmästare Alexander Bernhard Buttennoff 69 (rysk undersåte)

f.d. rustmästare Gregori Saruseyschi 66 h. Badstuguinnehavarinna Henrika 51 (ryska undersåtar)

fabriksarbeterska Olga Subritschki 77 (rysk undersåte)

Lönnroths åker trädgårdsodlerska änka Evlampia Utkin 45 B: trädgårdsarbetare Ivan 74 Alexander 77 Maria 73 1 – 2 (ryska undersåtar)

arbetare Alexander Schustoff 83 (rysk undersåte)

arbetare Ivan (namnet oläsligt står i mtl.) 72 (rysk undersåte)

arbetare Nikolai Grageroff 84 (rysk undersåte)

arbetare Ivan Petroff 76 (rysk undersåte)

målare Jevkim Duhin 72 (rysk undersåte)

Bärga, villaområdet: handlande Visarion Alexejeff 35 h. Afanasia 39 B: Helena 70 Olga 78 Leontina 80 Katharina 83 (greker) bodgosse Alexander Basunoff 86 dräng Andrei Krasonoff 81 (ryska undersåtar)

arkivarieänka Sofia Ivanoff 37 B: Konstantin 76 Alexei 78 Sofia 79 0 – 1 (greker)

renskriverska vid generalguvernörskansli Julia Ivanoff 60 (grek)

renskriverska vid tullstyrelsen Lydia Ivanoff 64 (grek)

telefonkontorist Eugenie Ivanoff 67 (grek)

telefonkontorist Olga Ivanoff 69 (grek)

[Bärga 5: underofficersänka Albertina Ivanoff 32]

Bärga 5: arbetareänka Olga Sinitzin 48 B: Nikolai 66 (ryska undersåtar)

handelsbiträde Anna Sinitzin 73 (rysk undersåte)

Bärga 6: avskedad underofficer Petter Knopp 31 h. Alexandra 45 (ryska undersåtar) har en fosterson.

Bärga 7: snickeriarbetare Johan Gustaf Magnus Grefveberg 40 h. Katrina 42 B: Hugo 85 (utl.)

Bärga 9: arbeterska Maria Janoff 35 (rysk undersåte)

Bärga 10: bokbinderiverkmästare Mortimer Kristersson 74 (utl.)

Bärga 11: trädgårdsmästareänka Alexandra Sokoloff 57 B: Anastasia 85 1 – 2 (ryska undersåtar)

trädgårdsarbetare Afimja Machoff 86 (rysk undersåte)

trädgårdsarbetare Timofei Vasiljeff 74 (rysk undersåte)

trädgårdsarbetare Alexei Petroff 87 (rysk undersåte)

Bärga 12: underofficersänka Fredrika Ridzeffski 27 (rysk undersåte)

körkarl Konstantin Ridzeffski 67 (rysk undersåte)

Bärga 13a: ägare soldatänka Amalia Sofia Glinskis sterbhus. Hushållerska Anastasia Glinski 65 B: 0 – 2 (greker)

tapetserare Konstantin Semenoff 69 (rysk undersåte)

plåtslagare Michael Novikoff 28 h. Nadeschda 25 (greker)

Bärga 15: trädgårdsmästare Nestor Matrosoff 54 (rysk undersåte)

trädgårdsmästare Nikolai Melnikoff 73 h. Agnes 71 B: 1 – 1 mor, änka Marfa Melnikoff 28 syster Natalia Melnikoff 56 (ryska undersåtar)

sömmerska Evdokia Ustimenko 78 (rysk undersåte)

arbeterska Evdokia Sofin 74 (rysk undersåte)

arbetare Nikolai Sidoff 74 (rysk undersåte)

arbetare Andrei Schaskoff 83 (rysk undersåte)

Bärga 16: Karl Reseffski 65 h. Gustava 67 (ryska undersåtar)

Bärga 17: kypare Josef Matoszeffski 61 (rysk undersåte)

Bärga 18: apotekare Nikolai Artemjeff 43 (grek)

slaktinrättning: dräng hos Johan alfred sacklén: Pavel Ikaroff 84 (rysk undersåte)

f.d. fältväbel Nikolai Hoffman 25 h. Anna 34 (ryska undersåtar)

Sandudd 1: arbetare Konstantin Gerasimoff 63 (rysk undersåte)

Ryska församlingens begravningsplats: kyrkogårdsvakt Georg Scharin 62 h. Anna 59 B: Eugenia 85 3 – 0 (greker)

arbetare Petter Delck 78 (rysk undersåte)

Ryska statsverket, ryska militärens begravningsplats

kyrkogårdsvaktmästaren Michael Baschanoff 56 h. Maria 50 B: Ivan 84 1 – 1 (ryska undersåtar)

arbetare Pavel Alexejewitsch Schumiloff 68 h. Natalia 62 (ryska undersåtar)

junkareskolans plantage: handlandeänka Maria Barkoff (icke här bosatt)

skomakare Franz Perkowsky 57 h. Karolina 68 B: 5 – 2 (ryska undersåtar)

arbetare Ignat Sakaloff 74 (rysk undersåte)

arbetare Ivan Masejka 76 (rysk undersåte)

arbetare Michael Schrieter 77 (rysk undersåte)

arbetare Bronislaw Kabaseffsky 75 (rysk undersåte) Kobusevsky?

Sandnäs: undersofficersänka Anna Lisa Jakovleff 31 (rysk undersåte)

arbetare Nikolai Jakovleff 72 (rysk undersåte)

arbetare Vasili Froloff 80 (rysk undersåte)

Taipale villaområde: piga Olga Antonovna Doruschukoff 86 (rysk undersåte) hos fabriksdisponent Ernst Ludvig Wasenius

Taipale 1: f.d. soldat Ivan Biganoff 31 (rysk undersåte)

arbetare Paul Tichanoffski 78 (rysk undersåte) 1901: Johan?

Karamellarbetare Ivan Ivanowitsch Koregin 55 h. Olga 80 (före henne Maria) B: Nikolai 85 3 – 3 (ryska undersåtar)

konditorlärling Michael Koregin 83 (rysk undersåte)

Taipale 2: trädgårdsmästare Michael Schuskoff 45 h. Alexandra 46 B: handelsbiträde Alexei 75 drängar: Alexei Schapoff 71 h. Anna 74, Jakov Kutin 74, Ivan sasin 82 (ryska undersåtar)

Taipale 4: hyrkusk Josef Bednarek 42 h. Maria 42 B: Stanislaus 71 Anna 85 (ryska undersåtar)

handelsbiträde Maria Bednarek 79 (rysk undersåte)

kypare Alexander Kristopowitsch 72 h. Olga 77 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

Taipale 5b: karamellarbetare Axelina Wilhelmina Pettersson 72 (utl.)

skomakareänka Maria Siranki 36 (rysk undersåte)

Taipale 7: glasskärare Alexander Nikolajeff 69 h. Fanny 77 B: 1 – 1 (greker)

glasskärare Alexei Nikolajeff 73 h. Sofia 69 B: 0 – 3 (greker)

Taipale 8: fabriksarbeterska Olga Romanoff 83 (rysk undersåte)

Voldemar Björkqvists hustru Vera 75 (grek)

Taipale 11: bagare Sergei Gromoff 34 h. Frida B: sömmerskorna Natalia 68 Olga 72 Anna 80 Ljuba 83 (ryska undersåtar)

sömmerska änka Amanda Stepanoff 46 (rysk undersåte)

Strömstenska plantaget 1: hyrkusk Vasili Saharoff Brandt 61 h. Eva 50 (ryska undersåtar)

Strömstenska plantaget 2: trädgårdsmästareänka Evdokia Matrosoff 27 (grek)

trädgårdsmästare Nestor Matrosoff 54 h. Salomonida 55 B: Maria 83 0 – 4 drängar Vasili Matveitseff 84, Alexander Schapoff 55, Andrei Lasareff 67, Ivan Lesnoff 65, Mihail Kanakoff 77, Vasili Salmoroff 83 Vladimir Schapoff 86, Ivan Simokoff 70 h. Elisabeth 74 (ryska undersåtar)

magasinkarl Vasili Vedenskoff 60 h. Sinonia 60 B: 2 – 2 (ryska undersåtar)

Strömstenska plantaget 3: skomakare Josef Slischeffski 65 h. Helena 70 B: 1 – 3 (ryska undersåtar)

skomakare Simeon Raisin 70 (rysk undersåte)

utarbetare Simeon Ivanoff 54 (rysk undersåte)

papyrossförsäljare Adam Subritski 26 (rysk undersåte)

målare Alexander Subritski 69 (rysk undersåte)

handelsbiträde Anna Subritski 81 (rysk undersåte)

Strömstenska plantaget 4: arbetare Dmitri Vladimiroff 47 h. Augusta 52 B: butiksbiträde Olga 83 0 – 1 (ryska undersåtar) barnet Georgii Romanoff 94 (rysk undersåte)

måleriarbetare Viktor Vasiljeff 45 (gift) syster Alexandra Vasiljeff 31 (greker)

sockerbruksarbetare Ivan Vasiljeff 81 (grek)

fabriksarbeterska änka Anastasia Meijer 69 B: 1 – 1 (grek, inte alla?)

soldatänka Evdokia Glinkewitsch 46 (rysk undersåte)

tapetserare Konstantin Glinkewitsch 72 (rysk undersåte)

sockerbruksarbetare Alexander Glinkewitsch 80 (rysk undersåte)

karamellarbeterska Anastasia Glinkewitsch 77 (rysk undersåte)

utarbetare Gregori Osipoff 65 (rysk undersåte)

Strömstenska plantaget 5: gendarm fältväbel Dmitri Ivanoff 58 h. Olga 66 B: 5 – 2 (ryska undersåtar)

trädgårdsmästare Dmitri Arbusoff 70 h. Eudokia? 74 B: 1 – 3 (ryska undersåtar)

arbeterska Nadeschda Orloff 63 (rysk undersåte)

f.d. soldat Laurenti Smolski 24 (rysk undersåte)

f.d. soldat Andrei Kosloffski 52 (rysk undersåte)

Vega 16: änka Lena stina Kononoff 37 (rysk undersåte)

änka Alexandra Vasiljeff 30 (rysk undersåte)

Nygård: bryggareänka Laura Hedvig Sophie Robsahm 34 (utl.)

kontorist Nikolai Sokoloff 67 h. Zinaida 66 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

änkefru Maria Afanasieff 38 (rysk undersåte)

Valo: handlande Christen Edvard Olsen 66 h. Thora 78 B: 1 – 1 (utl.)

sockermästare Eduard Steiner 45 h. Anne 56 B: Bertha 84 styvbarn 0 – 2 (utl.)

Stengård: fröken Hilma Karolina Nilsson 38 (utl.)

måleriarbetare Ivan sannoffsky 63 h. Torghandlerska Rosalia 59 (ryska undersåtar) styvbarn finns.

Dräng Axel? Pettersson 72 (utl.)

servererska Mathilda Katarina Sjölander 74 (utl.)

Stengård 2 förgylleriarbetare Frans Oskar Lundström 63 h. Emma 65 B: 4 – 1 (utl.)

Stengård 4 (Maria): handlande Alexander Matrosoff 58 h. Elisabeth 69 B: 2 – 1 svägerska fröken Alexandra Gavriloff 65 (ryska undersåtar)

handlande Nikolai Matrosoff 56 h. Alexandra 68 B: Paul 86 2 – 3 piga Catarina Garboff 84 (greker)

handlande Vasili Fedosejeff 65 B: 1 – 2 handelsbiträde Nikolai Telegin 80 Vasili Dubakin 63 Alexander Fedosejeff 87 (ryska undersåtar)

postföreståndarinna Emilia Makarewitsch 70 (rysk undersåte)

änkeöverstinna Mathilda Martinoff 35 (rysk undersåte)

Stengård (plantage) trädgårdsmästare Mikael Schuskoff (tomten obebodd)

Lilla Kammio: kusk Gustaf Fredrik Georg Okonor 57 h. Mathilda [Konstantia f. Johansson] 67 B: 1 (=Hjalmar Johannes) – 0 (utl.)

arbets- och fattiggården, fattihjon: Konstantin Sittkoff 61 (grek)

Vasili Stepanoff 32 (grek)

Ingat Sojatscheff 25 (grek)

Maria [Ivanovna] Daniloff 68 (grek)

Maria Nezakonnoraschdennaja 20 (grek)

Olga Sujätyscheff 40 (grek)

Maria Sujätyscheff 72 (grek)

Lydia Sujätyscheff 79 (grek)

Humlevik: handlande Gustaf Paulig 50 h. Bertha 57 B: Arthur 82 Bertha 77 2 – 3 (tyska församling)

Rauhala: konsertmästare Anton Sitt 47 h. Lucina 60 B: Eugenie 81 (utl.)

Villa Rosa: handlande Axel Hugo Ulrich 67 (utl.)

Lilla villa Rosa: f.d. torghandlerska Palageia Ståhl 47 (grek)

sockermästare Konstantin Koch 69 h. Anna 70 B: 2 – 4 (ryska undersåtar)

Humleberg 1: cigarrarbetare Petter Ivanowitsch Kovikin 51 h. Olga 62 (ryska undersåtar)

mössarbeterska Elisaveta Ivanovna Svjatkoff 60 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

cigarrarbetare Ivan Kiriloff 63 h. Katarina 65 (ryska undersåtar)

musikant Karl Divitschik 71 (utl.)

musikant Joseph Joseph 69 (utl.)

musikant Maria Pagarovskaja 74 (rysk undersåte)

karamellarbetare Konstantin Kamakin 67 h. Alexandra 74 (ryska undersåtar)

karamellarbetare Anota Knjäseff 79 (rysk undersåte)

karamellarbetare Alexei Kulakoff 72 (rysk undersåte)

karamellarbetare Mikael Kirjanoff 74 (rysk undersåte)

korvmakeriarbetare Ivan Davidoff 81 (rysk undersåte)

uppköpare Nikolai Bakaloff 56 h. Anna 63 B: 2 – 0 (ryska undersåtar)

karamellarbeterska Anna romanoff 79 (rysk undersåte)

torghandlare Ivan Semetschkoff 73 h. Alexandra 70 B: 0 – 2 (ryska undersåtar)

handelsbiträde Dmitri Schokin 65 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

Humleberg 2: pastor Nils Johan Rosén 58 B: 1 – 0 (metodistisk-episkopala församling)

Humleberg 3: sadelmakeriarbetare August Viktor Schneider 63 h. Gustava 62 B: 0 - ? (utl.)

kusk Herman Borg 59 (utl.)

Humleberg 4: spårvagnsförare Ferdinand Appelgren 55 h. Nikolina 60 B: 1 – 1 (utl.)

Humleberg 5: direktör Paul Pagh 71 h. Henriette 72 B: 1 – 1, piga Elna Carstensen 81, Emile Böckel 83 (utl.)

Humleberg 6: skräddare Nikolai Minkowitsch 72 h. Edla 74 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

fabriksarbetaren Johan Smirnoff 73 h. Katrina 82 (ryska undersåtar)

spårvägskonduktör Petter Hainotsky 81 (rysk undersåte)

änka Sofia Iljin 36 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

fabriksarbeterska Anna Iljin 69 (rysk undersåte)

tryckeriarbetare Ivan Iljin 75 (rysk undersåte)

fabriksarbeterska Sofia Iljin 77 (rysk undersåte)

hattfabriksverkmästare Hermann Oehlert 68 h. Minna 68 B: 1 – 2 (utl.)

skräddare Nikolai Grijarjeff 83 h. Tatjana 80 B: 0 – 1 piga Anna Naumoff 84 (ryska undersåtar)

Humleberg 7: fabriksarbeterska Maria Kitinsky 79 (rysk undersåte)

hattfabriksarbetare Karl Lennart Käm...? 51 h. Klara 62 B: Martha ?? 1 – 1 (utl.)

dräng Nikolai Ivanoff 76 mor änka Maria Ivanoff 37 (ryska undersåtar)

tapetserare Simon Kariloff 74 h. Maria 74 (ryska undersåtar)

arbetare Vasili Jakolowitsch ? (fattas i originalet) h. Emma 55 (ryska undersåtar)

hattfabriksverkmästare Emil Peter Hansen 74 (utl.)

Humleberg 8: fältväbelsänka Maria Spiridon 68 B: 0 – 2 (ryska undersåtar)

arbetare Konstantin Golovatscheff 82 (rysk undersåte)

Humleberg 9: ingenjör Carl Viktor Emanuel Anderzén 63 h. Betty [Carolina] 68 B: 1 – 1 syster fröken Emilia Anderzén 69 (utl.)

änka Louise Zimmermann 32 (rysk undersåte)

Humleberg 15 Georg Haase 86 , Alexander Ceeba 76 (utl.)

konditor Nikolai Juroff 46 h. Mathilda 46 (ryska undersåtar)

Humleberg 16: f.d. underofficer Adam Ranko 34 h. Emelia 49 B: polytekniker Emanuel 78 Ester 83 (ryska undersåtar)

Humleberg 17: hattmodist Augusta Maria Stendahl 59 (utl.)

Humleberg 20 (Haga): konsul Charles J. Cooke ? (fattas i originalet) (utl.)

Humleberg 22 (Väinölä): postexpeditör Theodor Alexejeff 66 (grek) gift) B: 1 – 3 (greker)

Humleberg 23 (Ulfåsa): restauratör Josef Volontis 52 h. Johanna 57 B: 6 – 0 fosterbarn: Dominik Bakschtis 84 (katoliker)

Humleberg 24 Bråvalla: änkefru Sofia Reuterfelt 25 (utl.)

fröken Ellen Gustava Reuterfelt 71 (utl.)

herr Carl Anton Carlander 47 (utl.)

Hagasund: Alexandra Mutkus 65 (utl.) änka Maria kobiseff 26 (rysk undersåte)

Hesperia: handlande änka Eudokia Klotschkoff 30 (grek)

änkefru Maria vischeslaroff 69 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

sockerbruksarbetare Lars Johan Nordqvist 64 (utl.)

arbetaren Karl Henrik Lindqvists hustru Eufemia 67 (grek)

soldatänka Aurora Barenkoff 30 (rysk undersåte)

Hallhandlande Dmitri Stukaloff 55 h. Agafia 67 B: handelsbiträde Alexander 76 2 – 3 bokhållare Ivan Stukaloff 80 biträden: Mikael Sanjakoff 84, Grigori Bolschakoff 83 piga Agrippina Savatejeff 73, biträden: Nikolai Poschehonoff 84 Alexei Dmitrieff 80 (ryska undersåtar)

yllestickerska Emma Charlotta Törnblom 51 B: Herman 85 (utl.)

f.d. fältskär Josef Sobolenko 47 h. Regina 57 B: karamellarbeterska Anelia 84 1 – 1 (ryska undersåtar)

fabriksarbetaren Johan Berndt Melings hustru Fedosia 60 (grek) (de har barn)

skomakare Vasili Tichanoff 29 (rysk undersåte)

måleriarbetare Alexander Kamenskij 54 h. Susanna 55 B: yllestickerska Juliana 84 2 – 0 (ryska undersåtar)

Tölö sockerbruk: kemist Friedrich Stolle 73 h. Rosa 74 B: 0 – 1 (utl.)

sockerbruksarbetare Johan Lindgren 33 h. Maria 35 (metodist-episkopala kyrkan)

Djurgården: föreståndare Carl Theodor Ward 67 h. Josefina 67 B: 1 – 2 trädgårdselev Carl Daniel Ward 83 (utl.)

trädgårdsmästare Per Olof Malmquist 69 h. Anna 70 B: 1 – 1 (utl.)

trädgårdselev Karl Axel Vretström 85 (utl.)

trädgårdsmästare Fredrik Emanuel Lindqvist 71 (utl.)

Toivo: änkefru Wilhelmina Grashoff 37 (tyska församlingen)

f.d. sockermästare Johan Gottfrid Gebauer 32 (tyska församlingen)

plåtslagaremästaredotter Elisabeth Novikoff 42 (grek)

målare Isidor Jakovleff 42 h. Sofia 44 B: butikbiträde Maria 76 Nathalia 80 (greker)

kommissionär Andrei Dubinin 44 (rysk undersåte)

f.d. handlande Mihail Falin 37 h. Anna 43 B: Vasili 67 Mihail 70 Maria 78 (greker)

f.d. musikant Ivan Järmuschak 50 h. Torghandlerska Magdalena 67 B: Konstantin 81 Maria 84 1? - 1 (ryska undersåtar)

arbetare Jakob Okon 65 h. Maria 72 B: 1 – 4 (ryska undersåtar)

arbetare Andrei Lekonj 84 (rysk undersåte)

trädgårdsodlare änka Daria Politzin 42 B: Mihail 75 Vasili 84 piga Nastasia Petrovna 79 (ryska undersåtar)

arbetare Ivan Zacharoff 59 (rysk undersåte)

arbetare Alexei Strusoff 67 (rysk undersåte)

arbetare Sergei Lemjonoff 50 (rysk undersåte)

Salli: änkeprostinna Katarina Popoff 26 B: Maria 67 (ryska undersåtar)

dräng Alexander Abramowitsch Matscheloff 51 (rysk undersåte)

arbetare Alexei Smirnoff 70 h. Palagia 79 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

Kaavi: trädgårdsodlare Vasili Schohin 56 h. Anna 61 B: 0 – 4 piga Ustinja Schohin 31 (ryska undersåtar)

Savila: trädgårdsodlare Vasili Schuskoff 52 h. Ekaterina 52 (ryska undersåtar)

arbetare Sergei Sofin 69 (rysk undersåte)

arbetare Mihail Kamakoff 76 (rysk undersåte)

arbetare Nikolai Bulanoff 80 (rysk undersåte)

arbetare Pavel Risoff 84 (rysk undersåte)

arbetare Dmitri Laurenteff 85 (rysk undersåte)

torghandlarebiträde Arseni Rjäkoff 59 h. Katarina 58 B: 0 – 3 (ryska undersåtar)

soldatänka Klara Lovisa Soboleff 43 (rysk undersåte)

kvartersman Petter Sittnikoff 58 h. Sofia 64 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

Dal: trädgårdsmästare Ivan Scholin 77 h. Palagea 75 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

änka Efinja Bikoff 36 (rysk undersåte)

arbetare Jegor Stepanoff 74 (rysk undersåte)

arbetare Ivan Skottnikoff 84 (rysk undersåte)

arbeterska Emilia Saharenko Petroff 31 (rysk undersåte)

trädgårdsarbetare Konstantin Viroffkin 66 (rysk undersåte)

arbetare Konstantin Viroffkin 83 (rysk undersåte)

arbetare Vasili Sinagin 84 (rysk undersåte)

arbetare Alexander Gortsoff 69 h. Olga 72 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Fredriksberg järnvägsstation: förste bokhållare Constantia Sidorow 69 (grek)

telegrafist Konstantia Petroff 80 (grek)

fru Olivia Petroffs son konstflitelev Georg 3.12.1881 (grek)

järnvägsbostäderna: Johan Oskar Vigells hustru Alexandra 78 (grek)

Holmarna:

Sumparn: verkmästare Karl Emil Olsson 79 (utl.)

arbeterska Augusta Josefina Olsson 54 (utl.)

Ugnsholmarna: tekniker Oskar Emanuel Schyldt 76 (utl.)

Busholmen: handelsagent Alfred de Prado 73 h. Elna 74 B: 1 – 0 (utl.)

Råholmen, södra del: arbetare Andrei Simin 61 h. Katarina 65 B: 4 – 0 (ryska undersåtar)

Sveaborg: handlande Nikolai Semenoff 37 B: 1 – 2 (greker)


Övriga: järnvägsbokhållare Hjalmar Alexander Boismans (hustru Inez 66) styvson (grek)

segelsömmare Paul Alexandroff och hustru Iraida (greker)

Finska Ångfartygs aktiebolag Västra kajen 8: restauratris Tekla E. Enqvist 70 (utl.)

restauratris Elin fröding 69 (utl.)

matros Anders Jürgens 75 (rysk undersåte)

städerska Maria Nyman 74 (utl.)

kokerska Lovisa Sundberg 79 (utl.)

städerska Anna Johansson 74 (utl.)

städerska Hilda Åkermark 74 (utl.)

kortare V. Popoff 82 (rysk undersåte)

eldare J.A. Lundström 80 (rysk undersåte)

eldare Karl Hämäläinen 83 (rysk undersåte)

Helsingfors Ångfartygs Aktiebolag Västra kajen 16: matros Thomas Selieb 72 (rysk undersåte)

matros Anton Rynki 78 (rysk undersåte)

matros KarlP...ten 82 (rysk undersåte)

restauratris Matilda Gustafsson (årtalet fattas i originalet) (utl.)

städerska Anna Lovisa wallin 73 (utl.)

restauratris Hilma Forsberg 69 (utl.)

städerska Gerda Johansson 76 (utl.)

distriksstab: verklige statsråd Kudrins piga Marta Schiloff 72 (grek)

På andra orter inom landet vistande, men i Helsingfors mantalskrivna personer:

Fredriksberg, Ylhäinens villa: stenarbetare Gustaf Adolf Johansson 46 h. Henrika 57 B: Gustaf 84 (utl.)

Karis: järnvägsarbetare Oskar Eliaanpoika tulenanens hustru Elisabet (årtalet fattas i original) (grek)

Finska medborgare vilka bestrider stats- eller offentlig tjänst utomlands:

HM Kejsarens kansli för Finland: ministerstatssekreterare, rikssekreterare, verklige geheimeråd Wjatscheslav von Plehwe 46 h. Sinaida 51 (ryska undersåtar)

expeditionschef, verklige statsråd Edvard Orrströms hustru Katarina 63 B: 2 – 0 (greker)

biträdande expeditionssekreterare, titulärråd Nikolai Asmus 73 (rysk undersåte?)

kassör, kollegiiråd Ivan Pauloff 57 h. Anna 62 B: 2 – 2 (ryska undersåtar)

äldre kanslist Mihail Jevdokimoff 55 h. Glikeria 49 (ryska undersåtar)

yngre kanslist Alexander Petschinskij 60 h. Tatjana 57 B: Ivan 83 Maria 85 2 – 0 (ryska undersåtar)

extra tjänsteman, titulärråd, furste Ivan Schakowskoj 78 h. Sinaida 81 (ryska undersåtar) ???

extra tjänsteman, kollegiiassessor Platon Ivanoff 63 h. Olga 70 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)


Föredragande hos krigsminister överste vid generalstab Vladimir Ivanowitsch Markoff 60 h. Vera 69 (ryska undersåtar)

Finska Passexpeditionen i St. Petersburg:

andre sekreterare överstelöjtnant Eugen Elfvengrens hustru Adelaide 65 (katolik)

kassör guvernementssekreterare Nikolai Schtschankin 61 (rysk undersåte)

t.f. kopist Vera Gajewskij 58 (grek)

t.f. kopist titulärrådsänka Eugenie Fanny Eleonora Lukin-Lukascheff 69 (rysk undersåte)

Finlands Banks kontor i St. Petersburg: penningräknare Nikolai Sasonoff 45 h. Anastasia 52 B: Konstantin 78 2 – 1 (greker)

Finska Tullexpeditionen i St. Petersburg: äldre vaktmästare Mihail Gratschoff 52 (gift) B: Nikolai 85 Olga 82 2 – 1 (greker)

yngre vaktmästares Oskar Alarik sierckells hustru Tatjana 59 (grek)

Statsjärnvägarnas byråavdelning i St. Petersburg: fältskär Alexander Emeljanoff 36 (grek) (gift)

stations trafikavdelning: förste vågmästare August Bracke 40 h. Dorothea 42 (tyska församlingen)

stationsförman Grigori Bogdanoff 73 (grek)

bromsare Julio Bogdanoff 72 h. Pelagia 80 (greker)

stationskarlsförman Alexander Bogdanoff 76, mor Maria Bogdanoff 42, syster Maria Bogdanoff 82 (greker)

stationskarlsförman Konstantin Falins barn 1 – 3 (greker)

överkonduktör Dmitri Kiseleff 49 h. Varvara 48 (greker)

andre bokhållare Fredrik Lukin 70 (gift) B: 1 – 0 (greker)

andre bokhållare Alexei Leihowitsch 75 (grek)

andre bokhållare Alexander Moldakoff 59 (grek)

underkonduktör Donald Niklanders hustru Natalia 65 (grek)

bromsare Nikolai Svjägin 78 (grek)

förste bokhållare Oskar Konstantin Sundholms hustru Maria 66 (grek)

överkonduktör Leo Törnroos hustru Anna 61 B: 3 – 1 (greker)

underkonduktör Oskar Törnroos minderåriga barn Nikolai 1889 och Maria 1900 (greker)

underkonduktör Karl Johan Valdemar Theslunds hustru Tatjana 68 B: 0 – 2 (greker)

Udelnaja stations trafikavdelning: stationsinspektor Nils Georg Vesterlings hustru Olga 70 B: 2 – 0 (greker)

växelkarl Sergei Grigorjeff 66 h. Alexandra 75 (greker)

växelkarl Vladimir Ivanoff 75 h. Jevdokia 77 B: 0 – 1 (greker)

Schuvalovo stations trafikavdelning: växelkarl Ivan Matvejeff 72 h. Alexandra 75 (greker)

Pargala stations trafikavdelning: stationsinspektor Nikolai Hosiainoff 64 h. Helena 64 B: 0 – 1 (greker)

växelkarl Axel Päälampis hustru Anna 59 B: 1 – 1 (greker)

växelkarl Filip Markin 66 (gift) B: 2 – 0 (greker)

stationskarl Mikko Feodoroff 76 (gift) B: 0 – 1 (greker)

Levaschovo stations trafikavdelning: stationsinspektor Konstantin Majewsky 61 h. Ludmila 62 (greker)

växelkarl: Feodor Pantelejeff 43 (grek) (gift)

stationskarl Axel verner Helenius hustru Raisa 66 (grek)

Valkeasaari stations trafikavdelning: stationsinspektor August Sventorzetskijs hustru Varvara 64 B: Konstantin 81 (greker)

lokomotivförare Johan Lööperis hustru Agrippina 55 (grek)

Maskinavdelningen i St. Petersburg: lokomotiveldare Matts Nikutieff 47 (gift) B: Johan 85 1 – 1

Banavdelning i St. Petersburg: Banvakt Bernhard Seyn 68 (katolik) h. Ursula 71 B: 0 – 1 (greker)

banvakt Emil Sundströms hustru Tatjana 73 (grek) (har barn)

banvakt Sinovi Perenz 76 (grek) (gift)


Berlin: artist, f.d. gardeskapten Woldemar Toppelius ? h. Margaretha ? B: 3 – 0 (greker) (årtalen fattas i originalet)


[Personer som i förskott erlagt 1902 års krono- och fattigutskylder:

Strömstens plantage: korvmakeriarbetare Viktor Vasiljeff 77 (grek)

Humleberg 2: metodistpredikant: Hjalmar Fredrik Salmi 72 (metodist)]


Utacorderade fattighjon:

sidan 3501 fattas!

I Ryssland med pass vistande personer:

handelsbiträde Paul Andersson 54 h. Eugenie B: 1 – 1 (greker)

frånskilda hustru Julia Andrijew 48 (grek)

kontoristänka Anna Belonoschkin 60 (grek)

jungfru Helena Weilbaum 46 (grek)

bokhållareänka Maria Wikberg 47 (grek)

jungfru Ida Wickströms B: 1 – 1 (greker)

handlandedotter Natalia Gorbatow 62 (grek)

skrivare Vladimir Dannholm 78 (grek)

maskinist Konstantin Johansson 63 h. Alexandra 68 (greker)

arbetare Alexander Mankolins hustru Thaïs 77 (grek)

arbetare Kristian Meljows hustru Daria 73 (grek) finns barn

handelsbiträde Johan Nordbergs hustru Anna 55 (grek)

jungfru Valentine Oksanen 69 (grek)

jungfru Ljubow Poutoff 44 (grek)

arbetare Johan Ristlakki 71 h. Anna 76 (greker)

frånskilda hustru Katarina sittkow 58 (grek)

arbetarehustru Albertine Skarp 39 (något annat kristligt samfund)

skomakaredotter L...? Fagerström 86 (grek)

arbetare Anders Forsström 44 h. Pelagea 48 (greker)

arbetare Vladimir Fred 68 (grek)

borgare Nikolai Fristedt 70 h. Maria 77 (greker)

ingenjörska Alexandra Helenius 50 (grek)

jungfru Maria Holmström 56 (grek)

urmakarehustru Eugenia Schuer 65 (grek)

musikdirigent Konstantin Eklund 75 h. Tatjana 78 (greker)

jungfru Maria Antonow 61 (grek)

reservlöjtnant Sergei Wahlfors 79 (grek)

mekaniska arbetaren Johan Westerbergs hustru Alexandra 69 (grek)

jungfru Elisabeth Dannholm 79 (grek)

bagareänka Pelagea Dannholm 48 (grek)

f.d. snickare Petter Ekorre 60 h. Neonila 67 (greker)

typograf Gabriel Emelianoff 47 (gift) B: Johan 80 Anna 83 (greker) (son? Alexander Gavriloff Emelianoff, boktryckeriarbetareson, född 1.1.1876)

jungfru Alexandra Karlsson 59 (grek)

arbetare Petter Koskinens hustru Anastasia 56 (grek)

litograf Frans Lagercrantz hustru Tatjana 71 (grek)

silverarbetareänka Maria Lagert 38 (grek)

jungfru Maria Lönn 58 (grek)

arbetarehustru Helena Lönnroth 69 (grek)

jungfru Katarina Lindman 75 (grek)

arbetare Olof Lindfors hustru Alexandra 73 (grek)

destillatörsson Alexander Malmberg 74 (grek)

handlandeson Alexander Melentiew 61 (grek)

handelsbiträde Alexander Nordbergs hustru Thaïs 62 (grek)

ritare Mihail Nordström 66 h. Natalia 61 (greker)

arbetareänka Natalia Åhstedt 63 (grek)

arbetare Petter Åhstedt 80 (grek)

handelsbiträde Alexander Platonow 51 (grek)

handlandeson Vitalis Reinberg 55 h. Maria 70 B: 1 – 2 (greker)

smedjearbetare Nikolai Sahlsten 74 (grek)

kopparslagaregesäll Anders Snells hustru Daria 68 B: Olga 79 Valentine 82 (greker)

kammartjänare Petter Sokolow 50 h. Tatjana 51 B: Maria 81 1 – 0 (greker)

skomakare Wilhelm Törnros hustru Anna 71 (grek)

handelskommissionär Berndt Timpers hustru Serafina 59 (grek)

guldsmedsänka Alexandra Stein 63 B: Georg 81 Alexandra 83 1 – 0 (greker)

arbetare Johan Back 62 h. Anastasia 67 (greker)

skrädderiarbetare Deomodes Westerholm 71 (gift) B: 0 – 1 (greker)

typografänka Elisabet Westerlund 41 (grek)

smed Nikolai Willberg 71 (något annat kristligt samfund)

arbetare Paul Vlasow 70 (grek)

arbetare Jegor Gre...ew 70 h. Maria (fattas) (greker)

f.d. (bataljons)skrivare Vladimir Grenman 7.3.1863 h. Maria Semenova Alhoff 70 (greker)

arbetareänka Katarina Devjatow 57 (grek)

arbetare Konstantin Karlsson 72 h. Fedosia (fattas) (greker)

jungfru Klaudia Langhoff 68 (grek)

arbetare Nikolai Langhoff 70 (grek)

bagarehustru Fedosia Liljendahl 28 (grek)

arbetareänka Pelagea Lindholm 55 B: 1 – 0 (greker)

mekaniska arbetare Viktor Lindfors 79 (grek)

farmaceutdotter Evgenia Mannelin 71 (grek)

fröken Olga Minkwitz 43 (grek)

jungfru Helena Nordström 59 (grek)

smedgesällshustru Anna Norring 36 (något annat kristligt samfund)

mekanikerson Alexander Reichels hustru Varvara B: 3 – 0 (greker) (årtalen fattas i originalet)

maskinistson Anders Ristlakki 74 h. Anna 82 (greker)

kopparslagareänka Elisabeth Salenius 48 (grek)

arbetare Viktor Samuelssons hustru Anna 76 (grek)

arbetare Alexander Svahns hustru Tatjana 58 B: Eudokia 83 (greker)

fotograf Nikolai Snellmans hustru Eugenia 62 (grek)

fru Zenaïda Tavaststjerna 59 B: Sofia 82 2 – 1 (greker)

adelsman Karl Tavaststjernas hustru Maria 38 (grek)

arbetare Gustaf Törnros hustru Tatjana 64 B: 1 – 0 (greker)

sättare Elias Uschanoff 65 (grek)

borgare Petter Uschanoff 58 h. Matrona 63 (greker)

skrivare Georg Frisks hustru Anna 71 (grek)

kontoristhustru Anna Hardén 70 (grek)

fabriksarbetare Johan Sjömans hustru Alexandra 72 (grek)

maskinist Johan Ekqvist 39 h. Alexandra 49 (greker)

snickeriarbetare Vasili Ekorre 58 h. Maria 71 (greker)

tandläkarehustru Lydia Österberg 77 (grek)

handlandeänka Anna Jablokow 20 (grek)

jungfru Alexandra Bastman 81 (grek)

portier Ernst Bastmans hustru Maria 58 B: 0 – 1 (greker)

änka Irene Bock 42 (grek)

arbetare Alexander Wallenius 81 (grek)

skrivare Hugo Wikmans hustru Antonina 71 (grek)

guldsmedsson Nikolai Gardberg 70 (grek)

kontoristänka Daria Grönholm 33 (grek)

arbetare Alexander Emelianoff 76 (grek)

skrivareänka Anna Ivanov 33 (grek)

smedänka Alexandra Idström 69 B: 0 – 1 (greker)

avskedade underofficeren Alexander Kellberg 55 h. Anna 60 (greker)

skomakareänka Eudokia Lemström 62 (grek)

häradshövdingeänka Elisabet Lundenius 50 (grek)

arbetare Konstantin Lundström 61 (grek)

skräddarehustru Alexandra Nordberg 43 (grek)

arbetare Axel Sahlbergs hustru Julia 66 (grek)

jungfru Olga Stepanow 54 (grek)

skomakareänka Eudokia Tengström 39 (grek)

arbetare Dmitri Timper 78 h. Ekaterina 71 (greker)

urmakareänka Olga forsbäck 64 (grek)

skrivare Vasili Frisk 60 (grek)

skomakaregesäll Alexander Hallberg 63 (grek)

färgaregesäll Johan Helins hustru Tatjana 38 (grek)

jungfru Xenia Holming 80 (grek)

kontorist Alexander Tschepurnow 73 (grek)

skrivare Johan Engström 71 h. Natalia 77 (greker)

smedänka Katarina Östling 59 (grek)

borgareson Dmitri Andrejew 82 8grek)

borgaredotter Julia Andrejew 62 (grek)

handlandeänka Maria Antipow 48 B: Eugenia 78 (greker)

sättareänka Alexandra Bergdahl 59 (grek)

smed Adolf Bergmans hustru Olga 71 B: 2 – 0 (greker)

borgareänka Julia Wahlman 57 (grek)

guldsmed Gustaf Wikmans hustru Paraskovia 65 (grek) finns barn

bokbindarelärling Konstantin Grönqvist 85 (grek)

handlandeson Vasili Kovin 74 (grek)

handlandeänka Maria Korostelew 46 (grek9

jungfru Anna Lönnroth 33 (grek)

guldsmedsgesäll Konstantin Lönnroths hustru Elisabeth 56 (grek)

arbetare Paul Lindholm 78 (grek)

kontorist Alexander Lindman 77 h. Sofia 81 (greker)

jungfru Maria Lundström 56 (grek)

jungfru Alexandra Mano 65 (grek)

minderårig mekanikerson Nikolai Reichel 91 (grek)

flicka Maria Roy...? 85 (grek)

arbetare Nikolai Rosenberg 58 h. Varvara 62 (greker)

parfymmakaregesäll Fjodor Sahlsten 79 (grek)

bokbindareänka Helena satini 50 B: 1 – 1 (greker)

sättare Oskar Söderströms hustru Varvara 57 B: Leonidas 81 Viktor 83 0 – 3 (greker)

konditorgesäll Otto Söderströms hustru Alexandra 67 B: 0 – 1 (greker)

artist Adrian Silfversvan 58 h. Ljubow [Bogdanov] 57 B: Nikolai 81 (greker)

skomakareänka Henrika Stormbohm 30 (grek)

handlandedotter Maria Sundgren 57 (grek)

jungfru Olga Sundström 75 (grek)

jungfru Natalia Falén 50 (grek)

borgare Anatoli Tschepurnoff 71 (grek)

borgarehustru Anna Tschepurnoff 74 (grek)

handlandedotter Olga Tschernichin 61 (grek)

frånskilda maskinisthustru Agatha Ekqvist 51 (grek)

handelsbiträde Nikolai Vasiljeff 46 (grek) (gift)

trädgårdsmästareson Alexander Wenige 83 (grek)

sjökaptensdotter Vera Vlasow 74 (grek)

gravör Alexander Gardbergs hustru Alexandra 66 B: 1 – 0 (greker)

änka Eugenia Gedicke 61 B: 1 – 0 (greker)

jungfru Olga Gohde 45 (grek)

silverarbetare Alexander Dahlman 56 h. Pelagea 65 (greker)

jungfru Maria Emelianoff 73 (grek)

teknikerson Otto Kairenius hustru Katarina 73 B: 3 – 1 (greker)

maskinist Sven Kasténs hustru Pelagea 79 (grek) (finns barn)

kontorist Nikolai Kaukinen 65 (grek) (gift)

sjökaptensdotter Anna Lindström 83 (grek)

jungfru Alexandra Lindfors 77 (grek)

jungfru Olga Lindfors 73 (grek)

jungfru Antonina Malmberg 81 (grek)

borgare Eugen Pipershustru Iraida 51 B: Nina 79 (greker)

reservunderofficer Peter Priganoff 73 (grek)

snidare Alexander rogoff 53 h. Anna 54 8greker)

änka Domna Rosenlund 32 (grek)

yngre maskinist Alexander Rundqvist 69 h. Katarina 76 B: 2 – 2 (greker)

smedgesäll Johan Rundqvist 42 h. Nadeschda 54 B: 1 – 0 (greker)

kock Edvard Sederströms hustru Olga 70 B: 0 – 2 (greker)

arbetareänka Irene Seppäläinen 44 B: Sergei 76 (greker)

maskinist Georg Strandbergs hustru Helena 60 (grek)

kopparslagarehustru Pelageja Sundberg 49 (grek)

konduktör Leo Törnros hustru Anna 61 B: 2 – 0 (greker)

maskinistänka Natalia forss 70 B: 1 – 0 (greker)

veterinär Anders Forsten 44 (grek)

ingenjör Alexis Tschepurnoff 45 h. Nadeschda 45 B: Anna 76 (greker)

handlandehustru Alexandra Bandli (fattas) (grek)

handlandeson Vasili Bobrow 62 (grek)

arbetareänka Nadeschda Bohman 69 (grek)

f.d. bokbindare Gabriel Wihlman 34 h. Stepanida 38 (greker)

konditor Ivan Gordijew 43 (grek)

skrivare Vladimir Dannholm 78 (grek)

jungfru Margaretha Lamark 68 (något annat kristligt samfund)

ritare Fjodor Lindfors (fattas) (grek)

arbetareson Georg Rebrow 85 (grek)

kontoristhustru Helena Stapel 65 (grek)

arbetare Nikolai Ter...?how 61 (grek)

sättare Arsenii Uschanoff 74 h. Varvara 70 (greker)

handlande dotter Tatjana Uschanoff 38 8grek)

arbetare Konstantin Falin 70 (gift) B: 0 – 1 (greker)

jungfru Alexandra Forsberg 48 (grek)

skorstensfejare Karl Frisk 63 h. Julia 64 (endera hör till ett annat kristligt samfund)

skräddareänka Paraskovia Hagström 62 (grek)

guldsmedsänka Xenia Holming 58 B: Sofia 82 1 – 1 (greker)

jungfru Vera Enholm 67 (grek)

skrädderiarbetare Sergei Jansson 77 (grek)

jungfru Alexandra Alexandroff 48 (grek)

jungfru Anastasia Boberg 84 (grek)

minderåriga skomakaredotter Lydia Boberg 86 (grek)

jungfru Elisabeth Garfman 67 (grek)

handlandedotter Natalia Duldina 33 (grek)

maskinistänka Anna Kavén 35 (grek)

handlandeson Nikolai Korolew 51 h. Tatjana 56 (greker)

borgare Vladimir Kronström 74 h. Vera B: 1 – 1 (greker)

skrivare Ernst Kruskopfs hustru Ekaterina 59 (grek)

kontoristänka Alexandra Lönnros 36 (grek)

arbetare Osip Lönnroth 62 (grek)

arbetare Frans Manos hustru Natalia 79 (grek)

maskinistänka Paula Pettersson 57 (grek)

arbetare Alexander Pschenitski 73 h. Katarina 70 (grek)

smedarbetare Berndt Riemans hustru Maria 71 (grek)

guldsmedsgesäll Vasili Roos 68 (grek)

guldsmedsson Konstantin Roos 81 h. Pelagea 80 (greker)

skomakaredotter Eugenia Sahlström 85 (grek)

jungfru Maria Sahlström 72 (grek)

jungfru Agrippina Strandberg 73 (grek)

jungfru Julia Streng 76 (grek)

konduktör Oskar Törnros hustru Alexandra 63 B: Vladimir 85 1 – 1 (greker)

handlandeson Fjodor Fjodoroff 51 (grek)

Alexandra Makarow 85 (grek)

vaktmästare Arefa Zaplukow 40 (grek) (gift)

sjömansänka Maria Tschetchulin 48 (grek)

handlandedotter Lydia Jablokow 54 (grek)

borgare Ivan Andrejew 49 h. Maria 75 B: 0 – 1 (greker)

handlandedotter Ekaterina Baranoff 49 syster Maria 42 (greker)

jungfru Bernhardina Wikberg 39 (något annat kristligt samfund)

jungfru Ludviga Gelmke 71 (katolik)

arbetareänka Daria Dahl 55 (grek)

handlandeson Ilja Klotschkow 62 h. Paraskovia 67 B: 2 – 1 (greker)

jungfru Maria Korpelainen 76 (grek)

ritare Valdemar Lindemans hustru Vera (fattas) (grek) (finns barn)

skomakareänka Domnika Malmström 42 (grek)

handlandeson Paul Matrosow 86 (grek)

stationsinspektorsadjoint Alexander Mosbäck 72 (grek)

skräddaremästare Alexander Åhman 58 h. Anastasia 56 B: Konstantin 81 Paula 84 1 – 0 (greker)

jungfru Ekaterina Pugina 67 (grek)

smedarbetare Alexis Pschentinsky 42 (gift) B: Ivan 82 (greker)

arbetare Gustaf Rosenbergs B: 1 – 0 (grek)

guldsmedsson Nikolai Roos 79 (grek)

arbetare Vladimir Tilander 57 h. Varvara 71 (greker)

jungfru Maria Tu...?anen 73 (grek)

skorstensfejare Paul Ulriksson 69 h. Iraida 74 (greker)

ingenjör Konstantin Uschanoff 69 (grek)

skomakareänka Juliana Fagerström 53 (grek)

handlandeson Paul Fedosejeff 71 h. Eugenia 63 (greker)

arbetare Alexander Ferlin 50 h. Natalia 46 (greker)

änka Tatjana Forselius 46 (grek)

bokbindaregesäll Henrik Ahlströms hustru Anna 52 (grek)

mekanisk arbetare Vladimir Andronikow 76 (grek)

mekanisk arbetare Nikolai Andronikow 75 (grek)

arbetare Nikolai Backlund 82 8grek)

instrumentmakareänka Ljubow Bergman 37 (grek)

handlandedotter Alexandra Biranoff 68 (grek)

guldsmedsänka Maria Buhrman 24 (grek)

smedgesäll Nikolai Vasiljeff 69 h. Nadeschda 72 B: 1 – 0 (greker)

ingenjör Nikolai Vinogradow 60 (grek)

änka Maria verikow 68 (grek)

jungfru Anna henriksson 47 (grek)

guldsmed Arthur Genthes hustru Katarina 72 (grek)

urmakareänka Pelagea Gullström 42 (grek)

skräddareänka Alexandra Dahlman 37 (grek)

studerande Michail Dementieff 70 (grek)

kontorist Nikolai Dementieff 60 h. Maria 59 B: 2 – 2 (greker) (familjen har även 2 styvbarn)

mekaniker Knut Kairenius 46 h. Viktoria 66 B: Anna 77 2 – 2 (en i familjen är i något annat kristligt samfund)

ritare Ivan Kasten 68 h. Elisabeth 77 (greker)

skräddare Nikolai Kuschin 63 h. Sofia 67 (greker)

jungfru Maria Langhoff 67 (grek)

skomakarehustru Ekaterina Löfberg 50 (grek)

smedarbetare Alexander Leonow 52 (grek) (gift)

arbetare Mikael Lithenius (fattas) (grek)

bagaredotter Maria Lindholm 59 (grek)

korgarbetare Alexander Malm 78 (grek)

jungfru Lydia Melén 77 (grek)

handlandeson Vasili Melentieff 65 (grek) (gift)

skomakeriarbetare Petter Mikkonens hustru Helena 61 (grek)

skrivare Alexander Mosbäck 62 (grek)

arbetare Johan niskanens hustru Anastasia 66 (grek)

jungfru Ida Åhdahls B: 1 – 1 (greker)

doktorinna Maria Paasonen (något annat kristligt samfund) (har barn)

smedgesäll Vasili Polikarpov 56 h. Olga 61 B: 1 – 1 (greker)

mekanisk arbetare Vladimir Rundqvist 75 (grek)

snickarehustru Maria Svanström 60 B: 1 – 0 (greker)

sättarehustru Anna söderström 55 (grek)

arbetare Nikolai Stepanow 49 (gift) B: 0 – 1 (greker)

arbetare Karl Ståhlberg 52 h. Olga 55 B: Alexandra 82 Valentine 84 (två av dessa greker)

borgare Sigurd Sundgrens hustru Maria 73 B: 1 – 0 (greker)

skomakaregesäll Alexander Sundströms hustru Maria 50 (grek)

arbetareänka Elisabeth Forsberg 28 (grek)

arbetare Paul Hahlberg 71 (grek)

butikbiträde Albert Horstmeijers hustru Eudokia 74 (grek)

arbetarehustru Olga Eklund 80 (grek)

smedgesäll Timofei Ekman 78 (grek)

sättarehustru Alexandra Ekström (fattas) (grek)

arbetare Alexander Öhman 59 (grek)

jungfru Elisabeth Öhman 76 (grek)

perukmakare Nikolai Enqvist 76 (grek)

smedgesäll Gustaf Jusléns hustru Anna 53 B: Anna 83 1 – 0 (greker)

arbetare Vladimir Jakovleff 70 (grek)

arbetare Frans Ahlgrens hustru Vera 66 B: 3 – 1 (greker)

borgare Ivan Andrejew 22 (grek)

borgare Nikolai Andrejew h. Anastasia 77 B: 1 – 0 (greker)

jungfru Maria Andronow? 71 (grek)

snickaregesäll Arthur Blomqvists hustru Maria 75 8grek)

minderårig skräddarelärling Nikolai Boberg 89 (grek)

guldsmedsänka Anna Björklund 52 (grek)

vaktmästare Alexander Vasiljeff 31 h. Katharina 42 8greker)

handlandeänka Anna Georgiadi 30 (grek)

smedgesäll Konstantin Dahlman 63 (grek)

handlandedotter Alexandra Danilow 67 (grek)

jungfru Eugenia Johansson 66 (grek)

ritare Fjodor Kavén 61 h. Elisabet 66 B: 0 – 2 (greker)

skomakarelärling Peter Kierikki 85 (grek)

ingenjör Glykeria Klopat 56 B: 0 – 2 (greker)

skomakareänka Agrippina Langhoff 42 (grek)

borgare Frans Lindbloms hustru Nadeschda 46 (grek)

handelskommissionär Oskar Lunds hustru Ekaterina 54 B: 2 – 0 (greker)

kontorist Oskar Åkerbloms hustru Daria 76 (grek)

teknolog Valdemar Ridells hustru Eudokia 67 (grek)

arbetare Konstantin Rundqvist 73 (grek)

smed Axel Söderholmshustru Natalia 51 (grek)

arbetare Johan Stenholms hustru Pelagea 71 B: 0 – 1 (greker)

smedarbetare Anders Fellmans hustru Elisabeth 78 (grek)

arbetare Alexander Forss 80 (grek)

skrivarehustru Natalie Frisk 65 (grek)

f.d. skomakare Johan Hallbergs hustru Tatjana 46 (grek)

smedarbetare Ernst Henrikssons hustru Eudokia 79 (grek)

läkare Leonid Stjernvall 52 (grek)

jungfru Nadeschda Öhman 61 (grek)

arbetare Alexander Andströms hustru Katarina 67 (grek)

jungfru Elisabeth Bode 61 (grek)

börsmäklare Detlef Gelmke 44 h. Amalia 45 B: Paul 83 Maria 78 (tre av dem hör till ett annat kristligt samfund)

handlandedotter Natalia Gorbatow 62 (grek)

maskinist Konstantin Johansson 63 h. Alexandra 68 (greker)

kontorist Konstantin Kopjew 73 (grek) (gift)

borgare Vasili Koroleff 61 (grek) (gift)

smedarbetare Konstantin Leonow 80 (grek)

arbetare Alexei Lindholm 78 (grek)

kontorist Ivan Lukjanow 72 (grek)

arbetare Kristian Molzows hustru Daria 73 (grek) (barn finns)

skarpskytteänka Maria Montin 22 (grek)

jungfru Sofia Palméns B: 0 – 1 (grek)

bleckslagare Fredrik Rosenbergs hustru Anastasia 60 (grek)

arbetare Alexander Sahlström 81 (grek)

sättareänka Elisabeth Sahrman 73 (grek)

sättare Mikael Uschanoff 60 h. Maria 58 (greker)

minderårig gosse Nils Hagelberg 88 (grek)

herr Adam Hrschanovski 63 (katolik)

hemlärarinna Antonina Eriksson 55 (grek)

skomakaregesäll Fjodor Lindros 44 (grek)  


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar