måndag 9 januari 2023

Viipurin pitäjän rälssi ja säätyläiset manttaaliluettelossa v:delta 1828

Hei! 

Jälleen on vuosi vaihtunut. Toivottavasti tämä vuosi tuo uusia upeita tutkimustuloksia meille tutkijoille! 

Kävin tänään läpi Viipurin pitäjän sätereitä ja rälssitiloja sekä säätyläisten omistamia tiloja (usein kauppiaita kaupungista) Viipurin maalaiskunnan alueella vuodelta 1828. Merkitsin tilan numeron ja kylän nimen jälkeen manttaaliluvun (osuuden kokonaisesta tilasta) sekä sen jälkeen omistajan ja mahdollisen puolison lapsineen. Sen jälkeen kartanon muut säätyläiset ja pehtorit sekä näiden jälkeen omat työntekijät, siis rengit ja piiat lukuina. Mahdolliset käsityöläiset kirjasin nimineen. 

Kartanon oman väen jälkeen kirjasin arrendaattorit (vuokraajat) nimineen. Tilan hoidon osalta kirjasin lampuotien lukumäärän sekä sen, oliko torppia (torppareita) tai muonatorppareita. Joidenkin tilojen kohdalla ei ollut mitään tietoja, joten olivat lähinnä tyhjillään (saattoi olla itsellisiä). 

Listauksesta näkee Viipurin maalaiskunnassa tuolloin olevat kartanot, rälssitilat ja säätyläisten omistamat tilat (tai tilanosat), omistajien nimet sekä heidän kanssaan asuneet muut säätyläiset sekä miten niitä on hallinnoitu ja hoidettu eli onko pehtoria, kuinka paljon palvelusväkeä ja millaista palvelusväkeä, onko tilan vuokraajia vai/(ja) onko lampuoteja sekä onko tilalla ollut torppia. 

Mukana on jaottelun mukaan kruunulle kuuluvat tilat, jotka ovat säätyläisten hallussa, rälssiä olevat tilat, jotka merkitty säätyläiselle, lahjoitusmaatilat sekä vähän teeman ulkopuolelta sopimusverotilat (stadge). 

Olen säilyttänyt vanhan ruotsin mukaisen kirjoitustavan, vain ihan joissakin sukunimissä olen kirjannut nimen kuten se y l e e n s ä esiintyy kirjallisuudessa (esim. Bytzov > Bützow). 

Myös Jääsken ja Lappeen Viipurin kirkkopitäjän osat ovat mukana. 


 KRONAN BEHÅLLNE:

1. Alasomes 2/3 Handlande Hypperts hemman. En landbonde. Ett torp.

GouvernementsSecreteraren Tihlman 68, 1 piga.

3. Alasomes 1 Commercerådet Jänischs hemman. 2 drängar, 1 piga. Med torpare.

4. Alasomes 1/4 Handlanden Anders Thesleffs hemman. 3 drängar. En landbonde.

1-5. Hanhijoki 5 Hofrådet Johan Thesleffs hemman. 2 drängar, 4 pigor. Med spannmålstorpare och torpare.

1. Hapenensaari 1 Handlanden Bartrams arfvingars hemman. 2 landbönder. Handlanden Petter Popoffs folk: 2 drängar.

1. Hertuala 1 Enkefru Consulinnan Hackmans hemman. Sicoriemästaren Mårten Sinkanen 53 mh Ulrica 31, son Mårten 19, dtr Eva 15, Lena 13, Maria 11, Anna 9, Sofia 5, Walborg 3, repslagaren Johan Rudolf 73, Johan Blomberg 35 mh Maria 37, dtr 9?. 12 drängar, 5 pigor. Trädgårdsmästaren Matts Suokas 50 mh. Hedvig 43 dtr Maria 19, Catharina 9, Hedvig 3, fabrikanten Filipp Manninen 53 mh. 29, son Elias 8, Johan 5 dtr Anna 9, Maria 2, Hedvig 1

1. Hetala 1 enkefru grefvinnan Sprängports [Sprengtporten]hemman. 1 dräng, 1 piga. Ett torp.

1. Hotackala el. Piskola 1 Statsrådet Nybecks hemman. En landbonde.

1. Hämäläis 1/4 Handlanden Johan Lados hemman. 2 landbönder.

1. Hämäläis 1/4 Collegieassessoren och Riddaren Buchmans hemman. Arrendatoren Simon Liukonen 55 mh. 54, son Matts 23, Johan 21, Josef 19, David 14, dtr Maria 25 db. Anna 5, Eva 2. 2 pigor.

1. Hämäläis 1/4 Generalmajoren Thesleffs hemman. Arrendatoren Carl Huhtanen 54 mh. 41 son Israel 25 mh. Sara 20, Staffan 13. 2 drängar.

1. Hämäläis 1/4 Titulairrådet Timofejeffs hemman. En landbonde.

1. Jytilä el. Ticka 1 H.E. grefve Steinheils hemman. Gårdsmeden Anders Härkinen 31 mh och barn, socknesmeden Thomas Ellonen 45 mh och barn. Med torpare och spannmålstorpare.

3. Jyrkilä 1 Hofrådet Sylvins arfvingars hemman. Arrendator soldat Wilhelm Uckonen 39 mh. 33.

1. Järvelä 1 häradshöfdingen Magnus Lavonius 27 mh. 26 son Magnus 1. Demoiselle Brita Lavonius 72. Hofrättsauscultant Fredric Manicke 23, studeranden Christian Lundgrén 23, notarien Johan Löf 17. 3 drängar, 6 pigor. Tre landbönder. Med torpare.

1. Karpila (fattas) Collegierådet Richenbergs arf-r hemman. En landbonde.

1. Kaukola ½ Handelsmans enkan Elisabeth Hafveman 66. dtr Charlotta 24, Maria Grenqvist, Dorothea Kuhlman. 1 dräng, 2 pigor.

1. Kaukola ½ Collegierådet Christian Jänischs hemman. 1 dräng. Två landbönder.

1. Kiskilä 6/7 Collegieregistratorn Fredric Dannenberg 46 mh. 47 b: Juliana 11, Emelie 7. 3 drängar, 3 pigor. Två landbönder. Med torpare och spannmålstorpare. Gästgifverskan Natalia Öhrstedt 22.

1. Korpela 1 Titulairrådet Fredric Alfthans hemman. 3 drängar, 4 pigor. Sex landbönder. Med torpare och spannmålstorpare.

1. Kostiala 1 Handelsman G. Heinos hemman. 3 drängar, 2 pigor. Med torpare.

1. Kurickala 1 Doctoren och Riddaren Hornborgs hemman. En landbonde. Med torpare.

1. Kärhis 1 Statsrådet Nybecks arfvingars hemman.

Titulairrådet Fredric Schröder 45 mh. 37. B: Johan 15, Fredric 13, Alexander 11, Carl 6, Nicolai 3, Catharina 2. 1 dräng, 2 pigor. Två landbönder. Med torpare.

1. Kärstilä 5/8 Collegierådinnan Bruuns hemman. Med torpare.

1. Kärstilä 3/8 Collegieregistratorn Melarts hemman. Tre landbönder.

1. Lachtis ½ Titulairrådet Fredric Alfthans hemman. Två landbönder.

1. Lavola 1 Collegieassessoren Johan Thesleffs hemman. 3 drängar, 3 pigor. Med torpare.

1. Lykylänjärvi Kähäris (fattas) Öfversten Müllers hemman. En landbonde.

4. Lykylänjärvi 1 verkelig statsråd Thomsons hemman. 2 drängar, 4 pigor. Fyra landbönder. Med torpare.

1. Läppiälä 1 Collegiirådet Coupers hemman. En landbonde. Med torpare.

1. Maskola 1 Statsrådinnan Pirskois hemman. Fyra landbönder. Smeden Staffan Pullinen 28 mh. 31 och barn.

1. Nuora 2/9 bagaren Johan Bohn 54 son Gustaf 4 dtr Augusta 19. 3 drängar, 2 pigor. Två landbönder.

1. Perojoensu 1 Collegieregistrator Nils Melart 59 mh. 55. 1 dräng, 3 pigor. Åtta landbönder. Ett torp.

1. Pätilä 1 Collegiesecreteraren Johan Gröön (fattas) mh. (fattas). 2 drängar, 3 pigor.

1. Pispansaari ½ Öfverstelieutenanten Boijes hemman. En landbonde.

2. Rackolanjoki 1 enkefru handelsmanskan Margaretha Backman 53 son Christian 33, Samuel 27 dtr Margaretha 25 syster fröken Helena Nicander 56, enkefru Jeanette Wallgrén 63, sergeant Fredric Wendell, drängfogde J. Holm 63. 3 drängar, 7 pigor. Soldat Johan Ellman 23. Skräddaren Joachim Wihtonin 28 mh. 29.

3-4. Rackolanjoki 2 lagmannen A. Krogius 44 fru 36 son August 11 dtr Adolfina 16 Amanda 10, Alexandra 9, Thilda 6, öfverstelieutenantskan Hedvig Brusin. 4 drängar, 5 pigor.

6. Rackolanjoki ½ enkefru handelsmanskan Backmans hemman.

9. Rackolanjoki 1 häradsskrifvaren O.M. Ålgrén 33 mh. 25 son Ivan 3 Michael 2. 5 drängar, 3 pigor. Med torpare.

10. Rackolanjoki 1 enkan Jacobina Prentzlein 50 son Johan 29, Christian 22.

1. Rasalax 1 Capitain A. Laube 50 mh. 41 B: Alexander 7, Maria 6. Demoiselle Anna Hafveman 23, studeranden J. Sonny. 3 drängar, 6 pigor. Med spannmålstorpare. Ett torp.

1. Rapattila 1 f.d. skolläraren Eric Sederholm (fattas) mh. (fattas) son Albert, Carl, dtr Fredrica, Julie, Wilhelmina. 1 drång, 2 pigor. Ett torp.

1. Rickola 1 statsrådet Jänischs hemman. 1 dräng, 2 pigor. Med torpare.

1. Räsiälä 1 lieutenanten Johan Jänischs hemman. 1 dräng. En landbonde. Med torpare.

1. Savolais ½ Statsrådet Jänischs hemman. Ett torp.

1. Suonionsaari 2 collegierådet Richenbergs arfvingars hemman. En landbonde.

2. Storpero (fattas) majoren von Knorrings hemman. Endast inhysingar.

8. Storpero 1 handlanden Anton Jänischs arfvingars hemman. Med torpare.

Talikala el Kangasranda. Se Kelkala.

1. Tallis 1 doctorn A. Hornborgs hemman. Smed Thomas brun (fattas) mh. (fattas) och son. 4 drängar. Med torpare.

5. Tervajoki 1 handlanden Alexander Bützow 39 mh. 25 son Wilhelm 2 dtr Teresia 4. Demoiselle Elisabeth Bornberg 29. 6 drängar 4 pigor. Fyra landbönder.

1. Tickala 1 handlanden Anton Jänischs arfvingars hemman. En landbonde.

1. Tutila 1 enkefru consulinnan Hackmans hemman. Arbetsfolk: 4

1. Vahvaniemi 1 öfverstelieutenanten Boijes hemman. Arrendatoren Adam Koskimies i Pispansaari. En landbonde.

6. Yläsommes 1/3 kopparslagaren Baltruschs hemman. Två landbönder.

10. Yläsommes 1/4 häradsdomaren Elias Halonen 49 mh. 32. son studerande Adam 22 son Elias 11 dtr Lisa 4 Anna 6. 3 drängar, 4 pigor.

2. Yläsäiniö 1/3 collegierådinnan Bruuns hemman. 2 landbönder.

1. Albrechtsö kyrkoherdebohl 1 ContractsProsten J. Schröder 54 mfru 48 son Johan 16, Alexander 13 dtr Anna 8. 3 drängar, 4 pigor. Med torpare.


JÄSKIS SOCKEN WIBORGS KYRKOGJELD

1. Ihandola 1 H.E. grefve Steinheils hemman. En landbonde. Med torpare.

2. Ihandola 1 statsrådinnan Dannenbergs hemman. 1 dräng. En landbonde.

3. Kilpenjoki 2/5 Häradshöfdingen J. Renvald 44 mh. 27 son Robert 8 Johan 3 Wicktor 1 dtr Sofia 5, fröken Anna Osinski, gymnasist Johan Fingeros 17, mamsell Maria Fingeros 15, Wilhelmina d:o 19, dr. Johan Hägg mh Maria, dtr Sofia 2, barnflicka Eva Häsä 15, 4 pigor.

3. Kilpenjoki 2/5 prosten Feodor Leginovskis hemman. 3 drängar, 1 piga. Tre landbönder.


LAPPVESI KYRKOGJELD

Lika eller Kananoja Capitain C. Von Fieandt 32 2 drängar, 4 pigor. Statdräng, skarpskytt Herman Enqvist mh, statdräng, skarpskytt Johan Holmberg mh. Son Johan, dtr Anna, Maria, Catharina.

Rapattila Capitain C. Von Fieandts hemman, Två landbönder

Juvackala Capitain von Fieandts hemman, Två landbönder, med torpare.


SÄCKJÄRVI SOCKEN WIBORGS KYRKOGJELD

inget.


ARRENDE GODS

inget.


FRÄLSEN:

1-6. Justilanjoki säterie 6 mtl. Generallieutenanten Alexander Thesleffs hemman Inspector Johan Lindberg mh. Gustafva, son Johan, dtr Elisabeth. Med torpare.

Lachtis ½ Titulairrådet Alfthans hemman i sambruk med andra hälften af hemmanet.

2. Maskola 1 mtl. Hofrådet J. Björkqvists hemman, drängar och pigor.

1. Strömsnäs säterie ½ mtl. Handlanden Anton Schwindt 55 Syster Margareta 55, 2 drängar och 2 pigor. Med torpare.

1-2. Wendelä säterie 2 mtl. Generallieutenanten Alexander Thesleffs hemman hushållerska Anna Pöllänen db Lisa, en piga. Med ett torp.


DONATIONER OCH FRÄLSEN:

H.E. Grefve Steinheils

1. Ignatala 1/3 mtl.

1. Nikoskela 1/3 mtl. H.E. grefve Steinheils hemman

2. Nikoskela H.E. grefve Steinheils hemman Arrendator Matts Mäkeläinen 53 mh 47 (och barn). Med torp.

1. Repola 1/4 H.E. grefve Steinheils hemman. En landbonde. Skräddare.

1. Sarela Hans Excellence grefve Steinheils tjenstefolk gårdsfogden Magnus Wikström 36 mh. Johanna 29, trådgårdsmästaren Adolf Wik 37, snickaren Henric Renström 48 mh. 29 db. Fredric 9, Sofia 13, 4 drängar och 1 piga

1. Storpero 1/18 H.E. grefve Steinheils hemman. Arrendator Matts Pullinen mh. Ett torp.

3. Storpero 1/6 H.E. grefve Steinheils hemman. Arrendator Matts Tukiain mh. Ett torp.

5. Storpero 1/4 H.E. grefve Steinheils hemman.

7. Storpero H.E. grefve Steinheils hemman.

11. Storpero ½ H.E. grefve Steinheils hemman. En landbonde. Smed. Med torpare. Inhysing skarpskytt Johan Herranen mh och en son.


Generalmajor Weijrauchs donation:

inget.


Enkefru handelsmanskan M. Backmans donation:

8. Rackolanjoki 1 enkefru Backmans hemman.


Statsrådet Jänischs donation:

1. Tervajoki 9/64 statsrådet Jänischs hemman

(6. Tervajoki – collegiiregistratoren Öhrstedt 64 mh 54 dtr Sara 24 db. Amalia 2.)

Commercerådet Olchins arfvingars donation:

1. Barkans 1 Ryttmästaren von Rautenfeldts hemman.

1. Haga 4/5 Commercerådet Olchins arfvingars hemman. Med torpare.

1. Laiharanda 1 Handlanden Vasili Golovanoffs hemman. 2 drängar, 1 piga.

1-4. Merjoki 4 Cancellisten Michael Olchins hemman. 8 drängar, 5 pigor. Med torpare.

1. Packais 1 enkefru consulinnan Hackmans hemman. Ett torp.

1. Papula 1 commercerådet Olchins arfvingars hemman. Arrendator Petter Pullinen 43 mh 39, fosterdotter Anna 16. Med torpare.

1. Toikas 1 Ryttmästaren von Rautenfeldts hemman. Fru Constance von Rautenfeldt, db Adelaide, Maria. 11 drängar, 6 pigor. Ett torp.

1. Yxpä 1 Commercerådet Olchins arfvingars hemman. Gårdsfogden Lars Kurgin 48 mh Ulrica 39. 3 drängar, 3 pigor, en soldat. Gårdssmed Esaias Pöysti 45 mh. 33 samt mor, bror och syster. Arrendator Johan Haikonen 46 mh. 41 son Johan 17, Petter 11, Alexander 5 dtr Anna 8, 2 drängar 2 pigor. Mjölnare Petter Pullinen med fam. Med torpare.


Prosten Pentzelii och Statsrådet Nybecks arfvingars donation:

1. Konkala 1/6 Prosten Pentzelii hemman. Endast inhysingar.

1. Konkala 5/6 statsrådet Nybecks arfvingars hemman. Statsrådet Molitors son Johan, dtr Sara, statsrådinnan Maria Sidensnöre, 2 drängar 2 pigor. 3 landbönder.


FRÄLSEDONATIONER:

1. Lill Ladugård 1 Baron Nicolaijs hemman. Trädgårdsmästare Emil Christern 30. 3 drängar, 1 piga. En dödgräfvare. Ett torp.

1. Limatta 1 Generalen Petter Thesleffs hemman. Gårdsfogden Eric Lidqvist mh. Lovisa, son Eric, dtr Fredrica, Gustafva, 1 dräng, 1 piga. F.d. gårdsfogden Fredric Mahlman 50. Med torpare.

1. Naulasaari 2 Generalen Kanabecks arfvingars hemman. Arrendator Henric Haikonen 44 mh 46 dtr Anna 18, Maria 12, Eva 8. 5 drängar, 1 piga. En landbonde.

1. Tärävälä 1 Öfversten de Gervais’ arfvingars hemman. En landbonde. Med torpare.


STADGALÄGENHETER:

Petarsaari. Arrendatoren Patrikei Kuismin 82 mh. 62.

Hevossaari Arrendatoren Salomon Roisko 53 mh. 47 son Anders 22, Joachim 19, svärdotter Eva 29 db Salomon 6, Anders 5, Anna 4, 2 drängar.

Arrendator Simon Thomasson Roisko 36 mh 35 son Johan 13, Adam 3 dtr Maria 5, Lisa 4, Anders 17, Anna 11.?

Arrendator Joachim Roisko 44 mh 36 son Petter, dtr Maria 14, Lisa 14?, Anna 2, 1 dräng.

f.d. Länsman Carl Mahlman 40 mh. 46

Arrendator Gabriel Bryggari 60

Skräddare Georg Borgelin 56 mh. 56. Mor Lisa 80.

Kilpisaari Arrendator Michel Poikulain 32 mh 35 son Michel 8 Thomas 4 dtr Lisa 11, Maria 2, Mor Valborg 59, 2 drängar, 1 piga.

Trångsund lotsen Gustaf Tvilling 47 mh 31 och barn.

2 Waktkarlar, sockneskräddare.

Lykylä såg. Spannmålstorpare.


27.11.1827.