måndag 12 november 2018

Fredrikshamn stad år 1751

Hej!

Studerade även Fredrikshamn - jag är främst intresserad av släkterna Giösling (mina anor - dock i kommer genom Mörskom Giöslingarna till 1600-talets Fredrikshamn) och dessutom av släkten Parcko.
Kommunionböckerna har en lucka mellan åren 1742 och 1756. Denna lucka kan något avhjälpas t.ex. genom att titta på mantalslängden 1751. Några av namnen är faktiskt redan obekanta i kommunionboken från 1756-. Har dessutom försökt samla in de ingiftas namn från både tidigare och senare källor. Dessa borde nödvändigtvis användas MED STOR FÖRSIKTIGHET och inte tas direkt som sanning året 1751. Här en extrakt ur den:


Mantals Längd öfwer Städerne uti Kymmenegårds Provincie för Åhr 1751
Fredrichshamns Stad

Assessoren och Borgmästare Matthias Martins [senare gift m. Elsa Maria Bromell], hushållersk Helena + piga
1. Lieut. Et Rådman Niclas Zumfeldes Enka
2. Wolter Wilh. Steven mh. [Margaretha Bartram]
3. Joh. Fried. Scheele mh. [Anna Maria Sophia Engelberg] Syst: Margaretha
4. Jacob Kyrcklund
Stadz Secreteraren Carl Enoch Elfwengreen [senare gift med Catharina Heidenstrauch]
Translateuren Zacharias Nigraeus
Stadz Casseuren Sven Fogelgreen
Bisittaren Diedr. Reinh. Carsteens mh. [Anna Gertrud Knaak]
1. Stadz Fiscalen Samuel Pihl [senare gift med Maria Holmlandra]
2. dito Carl Toickanders Enka [Anna Margaretha Polack]
Stadz fougden Anders Åberg
Stadz tienare
1. Samuel Mattsson
2. Hindrich [Christersson] Ström mh. [Christina Johansdotter] FI
3. Simon Borgman mh. [Valborg Eskelsdottr, sen. Anna Samuelsdotter] FI
Stadswächtare
1.-6. (bl.a.) Johan Bajar
Stadzmätare
1. Matts Barckman mh. (= Matts Parckman, slaktare, sen. Gränsridare, gift med Maria Alexandersdotter)
2. Jacob Jöransson mh, dott Anna
3. Erich [Eriksson] Lekatt mh [Anna Johansdotter]
Brandwacht Hindrich Löfstedt mh
Skorstensfeiiaren Jöran Larsson mh.
Handlande:
1. Johan Nybohm mh [Margareta Wallia]
2. Anders Sommers Enka
- Pig Anna hos Capitein Gibertouski
3. Reinh: Joh: Böisman mh [Elisabeth Rahling]
Betienten Johan …
4. Hindrich Haveman mh [Catharina Helsingia]
5. Johan König mh, dott Elisabeth
6. Joh. Richards Ea, Son Carl Friedr: [senare gift m. Maria Elisabeth König], Bet. Hindrich
7. Heino Erich Bruun mh [Margaretha Tesche]
Betienten And. Gottf. Rosenmarck
Styrman Joel Malm mh. [Maria Löfving]
8. Johan Bruun mh. [Christina Dorothea Clayhills] Bet: Johan
9. Jobst Fabritius mh [Elisabeth Kalberg] Bet: Gotthard
10. Magnus Giösling mh [16.12.1746 Maria Fabritia i hennes II äktenskap], Son Joh. Magnus, dott Maria
Informat: Höök
11. Hans Hind. Suthof mh. [Maria Christina Tesche] Bet: Anders [Nessin]
12. Mårten Wikman mh [Catharina Charlotta Gudsea]
13 Joh. Brusin mh [Maria Helena Agandra]
14 Daniel Steven mh [Elisabeth Potman]
amman Catharina
15 Erich Pihl mh, Son Erich
Tun[n]bindaren Carl mh.
Pig: Magdalena hos Major Siperianev
Mindre Borgare:
1. Benjam Longa mh [Elisabeth Quist]
Krögerskan Brita
2. Anders Rings Enka [Anna Strandberg], Son Johan [senare gift med Maria Christina Tarckman]
3. Johan Bock mh [Beata Brachin]
4. Anders Höst [tidigare gift med Helena Skogman]
5. Anders Westerin mh, dr Ands Kåckman
6. Abraham Becker mh [Anna Brita Holm]
7. Simon Anderson mh
8. Hindrich Bohm mh
9. Aron Andersons Enka
Skräddare:
1. Johan Quist mh [Elisabeth Argilandra]
2. Johan Norling mh [Margaretha Johansdotter]
gesell Carl Duva
Slachtare
1. Petter Tarckman mh [Carin Mattsdotter], Son Anders
2. Simon [Mattsson] Jangar mh [Ebba=Hebla Jöransdotter]
Snickare:
1. Petter Teithon [gift tidigare 13.5.1735 med Anna Maria Stricker, senare 16.12.1750 gift med änka Christina Argilandra]
2. Anders Orre mh [Christina Ri[c]kneck]
gesell Hindrich, d:o Anders
Sadelmakaregesel Christ: Bleck
3. Jacob Biorckman mh [änka 18.3.1744 Skolastika Jöransdotter Höglandra]
Peruqvemakaren Simon Duof mh [27.12.1743 Catharina Utter]
Kopparslagaren Carl Törnquist
Glasmästaren Casper Stricker[t] mh [28.9.1738 Helena Strandberg], Swegerska Beata
Swarfware
1. Erich [Henriksson] Skogman [tidigare gift med Maria Andersdotter, senare gift med Maria Bäckman] Br: Hindrich mh. [?=Margareta Henriksdotter Grass] Dott: Anna Lijsa
2. Jacob Erichson, lärgåssen Johan
Skomakare:
1. Anders Bajar mh [Catharina Jacobsdotter Kitunen]
2. Aron Lempe mh [Anna Löfving]
3. Sigfred Rosberg mh [Helena Strickert]
4. Michell Gusorin [Jusserin] mh [Maria Johansdotter]
Skoflickaren Jacob Michellson mh
Smeden
1. Erich Tingander [varit gift med Anna Catharina Quist]
2. Jöran Parcko mh [Anna Hindersdotter], Son Augustus [senare gift med Anna Michelsdotter], dott: Lijsa [senare gift m. Thomas Jacobsson], lärgåssen Matts. FI
3. Matts Ingerman mh [Maria Jacobsdotter]
Ljnwäfware:
1. Adam Huuk mh [Maria Skoman], lärgåss: Erich [Mattsson], d:o Abram FI
2. Samuel Ingerman [tid. gåsse hos linvävare Johan Koskman}
3. David Dick mh [Anna Sophia Fagerman], gesell Hindrich, lärgåssen Matts [Dannenberg]
Fohrmän 1.-32.
1. ålderman Jacob Jacobsson mh
3. Hindrich Buddes Enka [Maria Ernestsdotter], dotter Anna
4. Jacob Backman [=Bäckman] mh [Lisa Jöransdotter]
9. Hindrich Forssberg mh [Christina Johansdotter]
22 Dafwid Swahn mh [Anna Simonsdotter] FI
Dragare 1.-23.
1. ålderman Hindrich Mattsson mh
19. Matts Frisk mh [Brita Mattsdotter] FI
Tiärwräkare
1. Johan Pihlman [senare som Besökare gift med Johanna Thomasdotter] FI
2. Matts Jöransson
Fiskare: 1.-4.
3. Erich Loberg mh [Maria Mattsdotter] FI
Bagaren Swen Kuhlberg mh
Timmermän: 1.-9.
1. Matts Ämberpå
4. Mårten Wjkman mh
8. Philip Starckman mh [Anna Staffansdotter] FI

Lösdrifwaren Jacob Paulin

SiöTulls Betiente:
Tullförwalt:-n Carl Sidersnör mh [Agneta Gertrud Ludwig]
2. Barth. Nermans Enka
Controleurer
1. Jacob Naatt (Naht)
2. Johan Pachalin mh. [Anna Maria Falck]
Besökare:
1. Hindrich Liten [Lethin, Litin] mh [Elin Hård] [i Sandby]
2. Carl Berg [senare gift med Anna Johansdotter]
3. Matts Toikander mh

LandtTull Betiente:
Inspectoren Jonas Kramer [senare gift med Elisabeth Ask]
v. Inspect-n Abell Sundblad mh [Catharina Strandberg]
Tull- och accisskrifwaren Abraham Toikander mh [Maria Elisabeth Parcko]
Tullskrif-n Anders Korbin
2. Joh. Friedr. Carsten, Syst: Stina
Besökare
1. Hindrich Pålack/Rågback mh [Anna Margaretha Samuelsdotter], Syst: Lena
2. Zakris Guvinius [=Govinius] [senare gift med Catharina Frondell]
3. Jacob Wirman mh [Sophia Andersdotter]
4. Jacob Nopander
5. Matts Witanius
6. Alexander Malm
7. Johan Fredstrand
8. Abram Jatin mh [Catharina Roosman]
förafskied. Tulskrif Matts Mörskovius
förra Besökaren Pett: Ströms ho [Maria Caspersdotter] FI

Påst Betiente:
Inspectoren Nils Rösling mh [Christina Fabritia]

Postillon
1. Hans Töckert [Töcker] mh [Brita Johansdotter]
2. Michell Nordbeck

Loots Betiente:
Inspectoren Mårt. Sommer mh. [Margaretha Elisabeth Beijer] [i Sandby]
Luotzen:
1. Thomas Pårcka
2. Erich Ottman mh [Brita Sigfredsdotter]
wachtmäst-n Johan Saxéen mh [Elsa Maria Ström]
Enkior
1. Regementsskrif-n Filmans Ea
2. Besök. [Nils] Ahlbergs Ea [Anna Ahllöf], Son: Nils

Gräntze Betiente
Opsyningzman Johan Mörschovius mh [Catharina Eskelsdotter]
Gräntzeridaren
1. Aron Kiellberg mh
2. Carl Leme mh
3. Anders Strömbeck mh [Christina Andersdotter]
4. Fredrich Wahl mh
5. Hindrich Brotterus

Consistorii Betiente
Notarien Hindrich Lagus
Pedellen Anders Wikman mh [Walborg Tallsin]

Scholae Betiente:
Rectoren Jonas Backman
Conrectoren Esajas Polack
Collegan N. Nicander
Praerectoren Dawid Biörckman [senare collega]
Klåckaren Joh. Lifman mh [Eva Huusgafwel = Husgafvel, styvson Eric Joh: Parcko]

Friedrichshamn d. 22. Novembr. 1750.

torsdag 25 oktober 2018

Genom släkten Kymlander kom jag att titta in på Villmanstrand (år 1782)

Hej!

Försökte igen komma lite framåt med mitt ena sorgebarn d.v.s. släkten Kymlanders härstamning före 1780-talet. Här lite om problematiken: i Pyttis har vi i kommunionboken 1798-1809 nämnda tre med namnet Kymlander: Johan Kymlander, inte död 1804 utan 19.11.1836 i Fredrikshamn 62 år gammal, gift med Margareta Elisabet Kiljander, Abraham Kymlander, gift med Catharina och Aron Kymlander, född 1780 som gifter sig 14.9.1805 i Pyttis med Helena Andersdotter. Enligt kommunionbokens anmärkning kom Aron Kymlander till Pyttis 1802. Dessutom står namnet änkan Maria Danielsdotter född 1730 med dem. Hon kunde vara t.ex. Arons farmor. En möjlighet är att Abraham som enligt dödsuppgiften - 7.11.1827 i Fredrikshamn 66 år gammal var Arons far. Han borde ju vara född ca. 1760/61 och då 19-20-åring då Aron föddes. Detta är dock spekulation för ingenstans hittar man uppgiften om Arons födelse.
Under årens lopp har jag föreslagit olika lösningar utifrån Maria Danielsdotter. Den ena lösningen går till Viborg stad där en stadstjänare möjligen kunde vara en släkting. Han heter Ernst Kymäläin(en) och är född 1774. Hans son Alexander kallar sig senare Kymlander.  Men riktigt säker om detta är jag inte. Tydligt är att Kymlander tidigare varit Kymäläinen, för i Viborgs kommunionbok 1753-1793 hittar man i Revonhäntä änkan Maria Danielsdotter och Son (!) Abraham Kymeläin (!). Tråkigt nog ges inga andra uppgifter alls om dem.
Lämnar nu frågeställningen igen därhän.

Mer glädje kunde has av följande uppgifter ur Villmanstrands mantalslängd år 1782. Jag har skrivit - så gott det har gått för mig - dessa yrken, namn och anmärkningar såsom de står i källan. N ä s t a n uteslutande släktnamn på svenska har medtagits.

Willmanstrands Stad

Rådman och Kämners Praeses Hr. Petter Kellberg mh.
Notarien Adam Leman mh
Syst Eva cav. Till Pettersborg [d.v.s. till St. Petersburg]
Stadztienare Michel Jägerholm mh.
Petter Talikain
Handlande Isaac Claudelin mh
Mats Wanén mh
Math: Severins Ea
Petter Willström mh
Abram Polins Ea
Borgare Aron Kellberg mh dott: Lena do. Maria
Anders Bruuns Ea
Gabriel Holmberg
Syst. Maria
Carl Teithon
Skräddare Simon Thuman mh 
Kopparslagare Johan Teithons Ea. Son Petter mh.
Snickare Samuel Spora mh
Hattmak: Mats Tossorin, Syst Helena
Lijnwäfware Israel Bomberg
Israel Haikelin
Johan Bomberg mh, dr Elias lärg. Anders
Stadz Smed Johan Teithon B: Anders cav. Till Pett. Syst. Britha
Formän …
Inhyses Elias Elgberg mh
Påhl Teithon
Timmermän … (bl.a.)
Fredrich Bränner mh
Anders Bränn mh
Dragare Petter (bl.a.)
Petter Lustig mh S: Petter do Johan dr. Hedwig

Landt Tull Betienta
Tullnaren Enock Naucklér mh
Tullskrif: Johan Huusgavels Ea. S: Elias, dott Eva Lisa
Besökaren Johan Husenius
Johan Kilström B: Gabriel

Påst Betienta
Påstmästaren Carl Johan Esping mh
Postillon Zachris Lerka mh

Cancellie Staten
Ståthållaren Hr Andreas Lindén mh
Secreteraren Hr Aron Kellberg mh
Cammareraren Johan Nybeck mh dr. Ebba
Ränttemäst: Hr Gustav Elephant mh
Prov. Fäldtsk. Hr Johan Minut mh
Rudolph Wieses Ea dr. Hedvig. Do Majastina
Translateur Hr Anders Kellberg
Couperts Ea
Cancellist Christian Åkesen
Christian Aspelin
gewaldigern Petter Borgman dr Engell do Wilhelmina cav till Pett.
Jungfru Hammarin cav til do.
Wachtmästaren Lars Seppén mh
Påst länsman Petter Bergman, dott Anna
S: Petter, dr Sophia cav. til Pett.
Cancellie Påst Hindrich Pålack mh
Contoir Påst Elias Kruskop mh
Skoflickaren Hindrich Lind mh
Paedagogen Petrus Laurstedt
Abram Langell
Revis: landtm: David Sanander Syst Anna B: Simon
Landtm: lärling Jacob Pellén
Brofogde Sikain cav. Sin Son Jeremias till St. Pettersb.
Notarien Paulin mh.
Summa 165 (varav här bara en del)

Willmanstrands Kämners Cammare d. 20. Dec: 1781

Petter Kellberg Math: Wanéen

onsdag 10 oktober 2018

Hej alla läsare!

Börjar härmed min blogg om att släktforska. Min egen släktforskning började någon gång i lågstadieåldern i.o.m. Sudenpentujen käsikirja 2 där det fanns en antavla med fyra generationer anor före probanden - alltså mig att fylla i. Efter att ha frågat på båda sidorna - mammas och pappas - fick jag alla fält ifyllda.
Senare startade vi med älskade maman den 1. augusti 1999 släktforskning för att få ihop något av de uppgifter vilka gick förlorade då en gammal släktutredning brann upp. Detta ledde snabbt till stora samlade uppgifter  då vi började besöka Nationalarkivet samt mängder av papper då vi tog kopior av alla originalhandlingar eller mikrofilmer gällande hennes alla direkta anor.
Detta inledningsvis om mig och mitt släktforskande.

Har nu i några år mellan verserna gått igenom Viborg stads mantalslängder för åren 1865, 1880, 1885 och 1890 för att rekonstruera 1880-1890 kommunionbok för svenska församlingen i Viborg. För att försäkra mig (och den blivande publiken) att inga till svenska församlingen hörande hustrur till finska församlingen hörande äkta män gömmer sig bakom dem har jag kollat alla familjer. Detta har i sin tur lett att jag gjort flera upptäckter i dessa mantalslängder, dels har jag hittat fel och dels har jag kunnat samla mer fullständiga stamtavlor för några familjer än skulle vara möjligt vid användandet - låt oss säga - av HisKi.

En finskspråkig familj i Viborgs socken och senare i staden var familjen Furtti (Furt). Här sådant som jag samlat ihop om släkten.
Släkten f.n. äldsta kända anfader för mig är Niclas Eriksson Furt, som i Lihaniemi by av Viborgs socken gifter sig 9.11.1795 med Catharina Georgsdotter (Jöransdotter) Montonen. Niclas torde vara född ca. 1769/1770. Han dör i varje fall i hetsig feber 21.4.1817 47-år gammal (inte 27 år gammal som HisKi helt felaktigt meddelar). Även kommunionboken 1800-1816 ger året 1770 som födelseår. Jag kollade dessutom Gamla Finlands mantalslängd för år 1780 och där Lihaniemi by - ingen med tillnamnet Furt och ingen med förnamnet Erik, som fadern till Niclas bör ha hetat. Niclas hade enligt födelsebokens och barnbokens samlade uppgifter tre barn: Maria, Valborg och Esaias.
Följande två generationer går jag endast snabbt igenom:
Esaias Nilsson Furt föddes 13.3.1803 i Lihaniemi by. Han gifte sig med Maria Gabrielsdotter Kouki (f. 1806) - hennes föräldrar var Gabriel Paulsson Kouki och Maria Jacobsdotter. Esaias var till yrket skräddare.
Esaias och Marias son Johan Esaiasson Furt föddes 19.5.1831 i Lihaniemi by. Han gifte sig 6.1.1861 varandes från nämnda by med Sara Andersdotter Kouki (f. 23.10.1840 d. 21.2.1917) - hennes föräldrar var Anders Eriksson Kouki och Katharina Staffansdotter. Johan Furt var först skräddare liksom sin far, men senare bokhållare i staden.
Johan och Sara hade följande barn: (Alla, utom Maria, födda i Viborg stad, Hiekka stadsdel)
Maria Furt f. 31.12.1861 Viborgs socken. Gift 23.9.1883 m. Johan Nikoskelainen (senare kyrkovärd).
Anders Furt f. 21.8.1862 d. 31.10.1865.
Anna Katharina Furt f. 7.12.1865 d. 3.2.1942. Gift 21.4.1888 m. kronofogde Konstantin Jäppinen
Wilhelmina Furt f. 28.9.1867 d. 11.6.1886
Johannes Furt f. 31.7.1869 d. 9.4.1873
Alexander Furt f. 14.11.1871 d. 25.3.1900. Gick handelsskolan i Viborg. Telegrafist i Enso 1896-.
Emilia Charlotta Furt (tv.) f. 5.12.1873 d. 4.3.1874
Aina Fredrika Furt (tv.) f. 29.6.1876 d. 5.12.1945. Hembiträde.
Fanny Elisabeth Furt f. 19.11.1878 d. 9.8.1884
Johannes Furt f. 30.7.1882 d. 29.12.1882 (i en olycka).