måndag 12 november 2018

Fredrikshamn stad år 1751

Hej!

Studerade även Fredrikshamn - jag är främst intresserad av släkterna Giösling (mina anor - dock i kommer genom Mörskom Giöslingarna till 1600-talets Fredrikshamn) och dessutom av släkten Parcko.
Kommunionböckerna har en lucka mellan åren 1742 och 1756. Denna lucka kan något avhjälpas t.ex. genom att titta på mantalslängden 1751. Några av namnen är faktiskt redan obekanta i kommunionboken från 1756-. Har dessutom försökt samla in de ingiftas namn från både tidigare och senare källor. Dessa borde nödvändigtvis användas MED STOR FÖRSIKTIGHET och inte tas direkt som sanning året 1751. Här en extrakt ur den:


Mantals Längd öfwer Städerne uti Kymmenegårds Provincie för Åhr 1751
Fredrichshamns Stad

Assessoren och Borgmästare Matthias Martins [senare gift m. Elsa Maria Bromell], hushållersk Helena + piga
1. Lieut. Et Rådman Niclas Zumfeldes Enka
2. Wolter Wilh. Steven mh. [Margaretha Bartram]
3. Joh. Fried. Scheele mh. [Anna Maria Sophia Engelberg] Syst: Margaretha
4. Jacob Kyrcklund
Stadz Secreteraren Carl Enoch Elfwengreen [senare gift med Catharina Heidenstrauch]
Translateuren Zacharias Nigraeus
Stadz Casseuren Sven Fogelgreen
Bisittaren Diedr. Reinh. Carsteens mh. [Anna Gertrud Knaak]
1. Stadz Fiscalen Samuel Pihl [senare gift med Maria Holmlandra]
2. dito Carl Toickanders Enka [Anna Margaretha Polack]
Stadz fougden Anders Åberg
Stadz tienare
1. Samuel Mattsson
2. Hindrich [Christersson] Ström mh. [Christina Johansdotter] FI
3. Simon Borgman mh. [Valborg Eskelsdottr, sen. Anna Samuelsdotter] FI
Stadswächtare
1.-6. (bl.a.) Johan Bajar
Stadzmätare
1. Matts Barckman mh. (= Matts Parckman, slaktare, sen. Gränsridare, gift med Maria Alexandersdotter)
2. Jacob Jöransson mh, dott Anna
3. Erich [Eriksson] Lekatt mh [Anna Johansdotter]
Brandwacht Hindrich Löfstedt mh
Skorstensfeiiaren Jöran Larsson mh.
Handlande:
1. Johan Nybohm mh [Margareta Wallia]
2. Anders Sommers Enka
- Pig Anna hos Capitein Gibertouski
3. Reinh: Joh: Böisman mh [Elisabeth Rahling]
Betienten Johan …
4. Hindrich Haveman mh [Catharina Helsingia]
5. Johan König mh, dott Elisabeth
6. Joh. Richards Ea, Son Carl Friedr: [senare gift m. Maria Elisabeth König], Bet. Hindrich
7. Heino Erich Bruun mh [Margaretha Tesche]
Betienten And. Gottf. Rosenmarck
Styrman Joel Malm mh. [Maria Löfving]
8. Johan Bruun mh. [Christina Dorothea Clayhills] Bet: Johan
9. Jobst Fabritius mh [Elisabeth Kalberg] Bet: Gotthard
10. Magnus Giösling mh [16.12.1746 Maria Fabritia i hennes II äktenskap], Son Joh. Magnus, dott Maria
Informat: Höök
11. Hans Hind. Suthof mh. [Maria Christina Tesche] Bet: Anders [Nessin]
12. Mårten Wikman mh [Catharina Charlotta Gudsea]
13 Joh. Brusin mh [Maria Helena Agandra]
14 Daniel Steven mh [Elisabeth Potman]
amman Catharina
15 Erich Pihl mh, Son Erich
Tun[n]bindaren Carl mh.
Pig: Magdalena hos Major Siperianev
Mindre Borgare:
1. Benjam Longa mh [Elisabeth Quist]
Krögerskan Brita
2. Anders Rings Enka [Anna Strandberg], Son Johan [senare gift med Maria Christina Tarckman]
3. Johan Bock mh [Beata Brachin]
4. Anders Höst [tidigare gift med Helena Skogman]
5. Anders Westerin mh, dr Ands Kåckman
6. Abraham Becker mh [Anna Brita Holm]
7. Simon Anderson mh
8. Hindrich Bohm mh
9. Aron Andersons Enka
Skräddare:
1. Johan Quist mh [Elisabeth Argilandra]
2. Johan Norling mh [Margaretha Johansdotter]
gesell Carl Duva
Slachtare
1. Petter Tarckman mh [Carin Mattsdotter], Son Anders
2. Simon [Mattsson] Jangar mh [Ebba=Hebla Jöransdotter]
Snickare:
1. Petter Teithon [gift tidigare 13.5.1735 med Anna Maria Stricker, senare 16.12.1750 gift med änka Christina Argilandra]
2. Anders Orre mh [Christina Ri[c]kneck]
gesell Hindrich, d:o Anders
Sadelmakaregesel Christ: Bleck
3. Jacob Biorckman mh [änka 18.3.1744 Skolastika Jöransdotter Höglandra]
Peruqvemakaren Simon Duof mh [27.12.1743 Catharina Utter]
Kopparslagaren Carl Törnquist
Glasmästaren Casper Stricker[t] mh [28.9.1738 Helena Strandberg], Swegerska Beata
Swarfware
1. Erich [Henriksson] Skogman [tidigare gift med Maria Andersdotter, senare gift med Maria Bäckman] Br: Hindrich mh. [?=Margareta Henriksdotter Grass] Dott: Anna Lijsa
2. Jacob Erichson, lärgåssen Johan
Skomakare:
1. Anders Bajar mh [Catharina Jacobsdotter Kitunen]
2. Aron Lempe mh [Anna Löfving]
3. Sigfred Rosberg mh [Helena Strickert]
4. Michell Gusorin [Jusserin] mh [Maria Johansdotter]
Skoflickaren Jacob Michellson mh
Smeden
1. Erich Tingander [varit gift med Anna Catharina Quist]
2. Jöran Parcko mh [Anna Hindersdotter], Son Augustus [senare gift med Anna Michelsdotter], dott: Lijsa [senare gift m. Thomas Jacobsson], lärgåssen Matts. FI
3. Matts Ingerman mh [Maria Jacobsdotter]
Ljnwäfware:
1. Adam Huuk mh [Maria Skoman], lärgåss: Erich [Mattsson], d:o Abram FI
2. Samuel Ingerman [tid. gåsse hos linvävare Johan Koskman}
3. David Dick mh [Anna Sophia Fagerman], gesell Hindrich, lärgåssen Matts [Dannenberg]
Fohrmän 1.-32.
1. ålderman Jacob Jacobsson mh
3. Hindrich Buddes Enka [Maria Ernestsdotter], dotter Anna
4. Jacob Backman [=Bäckman] mh [Lisa Jöransdotter]
9. Hindrich Forssberg mh [Christina Johansdotter]
22 Dafwid Swahn mh [Anna Simonsdotter] FI
Dragare 1.-23.
1. ålderman Hindrich Mattsson mh
19. Matts Frisk mh [Brita Mattsdotter] FI
Tiärwräkare
1. Johan Pihlman [senare som Besökare gift med Johanna Thomasdotter] FI
2. Matts Jöransson
Fiskare: 1.-4.
3. Erich Loberg mh [Maria Mattsdotter] FI
Bagaren Swen Kuhlberg mh
Timmermän: 1.-9.
1. Matts Ämberpå
4. Mårten Wjkman mh
8. Philip Starckman mh [Anna Staffansdotter] FI

Lösdrifwaren Jacob Paulin

SiöTulls Betiente:
Tullförwalt:-n Carl Sidersnör mh [Agneta Gertrud Ludwig]
2. Barth. Nermans Enka
Controleurer
1. Jacob Naatt (Naht)
2. Johan Pachalin mh. [Anna Maria Falck]
Besökare:
1. Hindrich Liten [Lethin, Litin] mh [Elin Hård] [i Sandby]
2. Carl Berg [senare gift med Anna Johansdotter]
3. Matts Toikander mh

LandtTull Betiente:
Inspectoren Jonas Kramer [senare gift med Elisabeth Ask]
v. Inspect-n Abell Sundblad mh [Catharina Strandberg]
Tull- och accisskrifwaren Abraham Toikander mh [Maria Elisabeth Parcko]
Tullskrif-n Anders Korbin
2. Joh. Friedr. Carsten, Syst: Stina
Besökare
1. Hindrich Pålack/Rågback mh [Anna Margaretha Samuelsdotter], Syst: Lena
2. Zakris Guvinius [=Govinius] [senare gift med Catharina Frondell]
3. Jacob Wirman mh [Sophia Andersdotter]
4. Jacob Nopander
5. Matts Witanius
6. Alexander Malm
7. Johan Fredstrand
8. Abram Jatin mh [Catharina Roosman]
förafskied. Tulskrif Matts Mörskovius
förra Besökaren Pett: Ströms ho [Maria Caspersdotter] FI

Påst Betiente:
Inspectoren Nils Rösling mh [Christina Fabritia]

Postillon
1. Hans Töckert [Töcker] mh [Brita Johansdotter]
2. Michell Nordbeck

Loots Betiente:
Inspectoren Mårt. Sommer mh. [Margaretha Elisabeth Beijer] [i Sandby]
Luotzen:
1. Thomas Pårcka
2. Erich Ottman mh [Brita Sigfredsdotter]
wachtmäst-n Johan Saxéen mh [Elsa Maria Ström]
Enkior
1. Regementsskrif-n Filmans Ea
2. Besök. [Nils] Ahlbergs Ea [Anna Ahllöf], Son: Nils

Gräntze Betiente
Opsyningzman Johan Mörschovius mh [Catharina Eskelsdotter]
Gräntzeridaren
1. Aron Kiellberg mh
2. Carl Leme mh
3. Anders Strömbeck mh [Christina Andersdotter]
4. Fredrich Wahl mh
5. Hindrich Brotterus

Consistorii Betiente
Notarien Hindrich Lagus
Pedellen Anders Wikman mh [Walborg Tallsin]

Scholae Betiente:
Rectoren Jonas Backman
Conrectoren Esajas Polack
Collegan N. Nicander
Praerectoren Dawid Biörckman [senare collega]
Klåckaren Joh. Lifman mh [Eva Huusgafwel = Husgafvel, styvson Eric Joh: Parcko]

Friedrichshamn d. 22. Novembr. 1750.