tisdag 29 augusti 2023

Helsingfors centrum (forts.) IV stadsdel år 1902

Här utlänningar (men även judar som inte hade i Finland medborgarskap före 1918) samt till andra än till lutherska kyrkan hörande personer (alla lutheraner har lämnats bort i de här behandlade familjerna). Ryska 'undersåtar' finns i förteckningen då de var i landet med pass.  

Något av problem har bokens mittveck orsakat. Beklagar. Hoppas dock att listan är nyttig! 


Georgsgatan 9 prokurist Robert Peacock 73 (utl.)

Georgsgatan 11 herr Thure Harald Linderoth 80 (utl.)

änkefru Therese Hallgren 43 B: Ida 7x (utl.) 

instrumentmakare Erik Mauritz Nord?qvist 52 h. Clara 47 B: Josef 27.5.1886, Frideborg 85 (utl.)

Georgsgatan 13, Andrégatan 4/6 generalmajor Alexander von Minckwitz’ hustru Varvara 51 B: Alexander 84 1 – 0, Zenaide 78, Vera 83, 0 – 1 (greker (endast de fyra kvinnliga!)

änkeöverstinna Alexandra Ahnger 38 (grek)

sångerska Alexandra Ahnger 59 (grek)

studerande Yrjö O.A. Ahnger 23.1.1881 (grek)

Andrégatan 2 handlande Nikolai Timofejewitsch Res...voj 36 (grek)

lärarinna Natalia Alexejevna Kudrjäkoff 41 (utl.)

bokhållare David Borisowitsch Abrahamowitsch 77 h. Helena 80 B: 0 – 1 (utl.)

gårdskarl Konstantin Dseschitz 75 h. Helena 79 (utl.)

(ryska Alexanders gymnasiet direktör Viktor Alexandrowitsch Semenoff, lärare Ilja Vasiljewitsch Stratoff, gymnasiesekreterare Ivan Paulowitsch Pauloff)

(v. Henriksgatan 6/Bulevard 1 fröken Gabrielle Theresie Caroline Dobrovolsky 44)

järnvägsbokhållare Emil August Jürgens 69 h. Restauratris Villy 68 (utl.?) ”å svenska klubben”

handlande Axel Fröberg 75 (utl.)

Andregatan 3/Georgsgatan 15 vaktmästare Jonas Brandt 42 h. Modist Amalia 48 B: 2-0. (utl.) en piga.

Agent Axel Gustaf Corell 70 (utl.)

Georgsgatan 19/Vladimirsgatan 4 metodist-episkopala församlingen i Helsingfors

vaktmästare Frans Blomqvist 69 h. Serafina 66 B: 1 – 0 (metodister)

handlande Isak Weintraub 67 h. Taube 69 B: 4 – 2 (utl.) svägerska Sara Schmoliwitz 86 (utl.)

Vladimirsgatan 2/V. Henriksgatan 14 handlande Judel Pergament 63 h. Maria 62 B: 5 – 1 (utl.)

bokhållare John Nasareff 80 (utl.)

handlande John Paischeff 70 (katolik)

militärskräddare Isak Elias Seligson 44 h. Wilhelmina 58 B: Wulff 83, 2 – 4 (utl.)

hotell: köksmästare Erik Svensson 81 (utl.) ??? Zvechoffsky 77 (utl.), portier Christian Leutend 48 (utl.)

karamellarbetare Mikael Gresa 65 h. Maria 65 (rysk medborgare)

handelsresande Julius Michelson 7x (utl.)

kontorist Einar Larsen 79 (utl.)

V. Henriksgatan 12/Andrég. 1 kollega Wolmari Kanninen 60 h. Maria 57 B: 2 – 0 (greker) inte tydligt!

Arkitekt Valentin Schilling 76 (utl.)

rustmästareänka Nathalia Buchert 59 (grek)

Vladimirsgatan 3/Georgsgatan 21a handelsbiträdet Georg Golubzoff 63 B: 3 – 0 (greker)

modistbiträde Hilda Brodin 79 (utl.)

mekaniske arbetare Gustaf Leonard Gustafsson 75 (utl.)

Georgsgatan 23 kypare Oscar Vilhelm Carlsson 71 h. Hilma 73 B: 0 – 1 (utl.)

änkeingenjörska Gustava Johansson 35 (baptist)

Georgsgatan 29 körsnärsmontör Karl Schyllberg 64 h. Fanny 71 (utl.)

handelsbiträde Petter tajeff (fattas här något) 74 h. Maria 82 (greker)

Georgsgatan 31/Simonsgatan 8 änkefru Klaudia Wetroff 38 (grek) husägare

narinkhandlande Aron Strascheffski 29 (utl.)

handlande Wulff Strascheffski 73 h. Rebecka 82 (utl.)

handelsbiträde Leopold Jakobowitsch 8x (utl.)

handelsbiträde Isak ...oster 88 (utl.)

Simonsgatan 4 f.d. skräddare Jael Alfred Lindström 39 (utl.)

Simonsgatan 2/V. Henriksgatan 26 handlande Andrei Piräjeff 55 h. Jekaterina 58 B: Julia 83 Lydia 85 Valentina 86 (greker) bonne Louise Padam 80 (utl.) butikbiträden: Vasili Muravjeff 46, Nikolai Istomin 73, Ivan Krasathin 80, Alexander Strascheffskij 90 (ryska undersåtar)

klädeshandlanden Nison Strascheffski 68 h. Ester 75 B: 1 – 2 (utl.), butikbiträde Moses Silberstein 86 (utl.)

V. Henriksgatan 24 Handlande Julius Baltscheffsky 34 h. Ernestine 44 B: Lina 76, Alma 80, svärmor Juliana Klaus 16 (tyska församlingen)

löjtnantska Charlotte Katarina Dementieff 27 (rysk undersåte)

musiklärarinna Johanna Amalia Svanberg 50 (utl.)

mekaniker Herman Mädefessel (okänt när född) (utl.)

karamellfabrikant Nachim Bonsdroff 48 h. Hadiba 49 B: 0 – 1 (utl.)

karamellfabriksföreståndare Aron Drisin 75 h. Anna 80 (utl.)

handlande John Imjack 73 h. Rosa 75 B: 0 – 1 (utl.)

V. Henriksgatan 20 handlande Abraham Josef Grenstein 66 h. Ida 68 B: 5 – 1 (utl.)

V. Henriksgatan 18 typograf Stanislav Gradoffski 66 (rysk undersåte)

typograf Valter Greuling 80 (utl.)

Västra Henriksgatan 16/Vladimirsgatan 1 handlande Niels Emanuel Dencker 62 h. Anna B: 1 – 0. piga Ellen Kjerulf 80 (utl.)

butiksbiträde Gustava Pettersson x8 (utl.)

agenten Torsten Gustaf Arvid Lodes styvbarn: Gertrud Bergqvist 84 (utl.) (Lodes hustru Johanna 60)

sömmerska Hanna Andersson 57 (utl.)

(Andregatan 7/Annegatan 19 matvaruhandlerska Lovisa Brandt 41)

Annegatan 21/Vladimirgatan 12 handlande Johan Ferdinand Björklunds hustru Maria 64 (grek)

änkefru Katharina Koroleff 56 B: André 30.8.1881, Mikael 83, Nadja 75, Lydia 78, Xenia 80 (greker)

butikbiträde Konstantin Koroleff 74 (grek)

(glasmästare Christian Heinrich Johann Koch 55 h. Margaretha 61 B: Villy 83 1 – 0.

tullöveruppsyningsman Otto Vilhelm Alexander Åkerblom 67)

auktionsmånglare Boleslav Jooseppi Pitsinki 59 (romersk-katolsk)

Annegatan 25/Eriksgatan 6 montör Mauritz Ekendahl 75 (utl.)

Eriksgatan 4 överpressombudsman, docent Edvard August Vainios hustru Maria 74 B: 1 – 2 (4 katoliker)

privatlärarinna Magda Kempe 61 (utl.)

bokförare Henning Lignell 50 (utl.)

sömmerska Eva Gunnarsson 71 (utl.)

handelsbiträde Lydia Amalie Ditrich 65 (utl.)

prokurist Karl Ehlers 75 (utl.)

Eriksgatan 2/Georgsgatan 30 arbetare Vasili Vasetschikoff 84 (rysk undersåte)

Georgsgatan 26/vladimirgatan 5 pastor vid metodist-episkop. Kyrkan Johan Albin Janzon 58 h. Jenny 67 B: 1 – 1 (utl.)

tillskärare Carl Johan Hollert 75 (utl.)

Vladimirgatan 9 arbetare Mikael Vasiljeff 53 h. Charlotta 5x (ryska undersåtar)

Eriksgatan 3/Annegatan 27 arkitekt Stefan Michailoff 60 (rysk undersåte)

Annegatan 29 änka Jekaterina Nestoroff 55 (rysk undersåte)

stenpolerare Vladimir Kiriloff 61 (rysk undersåte)

karamellarbetare Matvei Tschugunoff 71 (rysk undersåte)

karamellarbetare Ignati Prokoptoff 71 (rysk undersåte)

karamellarbetare Stepan Adnokoljkin 73 (rysk undersåte)

Annegatan 31 skräddare Jakob Jakobowitz 50 h. Sara 48 B: Leipold 81 Helena 85 0 – 1 (ryska undersåtar)

skräddare Israel Witzmann 75 h. Anna 83 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Annegatan 33/Simonsgatan 12 butiksbiträde hos Maria Barkoff Ivan Koloschin 44 (rysk undersåte)

fruktmånglare Maxim Kabailoff 47 B: butikbiträde Mikael 79, Anastasia 81, Julia 86 1 – 1 (ryska undersåtar)

hallhandlande Vlas Ivasjara 49 h. Mathilda 49 B: Josef 86 Elisabeth 83 1 – 0 (ryska undersåtar)

änka Vilhelmina Kondratieff 54 B: Andronik 84 0 – 1 (ryska undersåtar)

prästänka Eva Morduch 32 (rysk undersåte)

Simonsgatan 10/Georgsgatan 38 änkefru Matrona Polykarpoff 13 B: Michail 55 Georg 60 Paul 62 Arseni 64 (greker)

narinkhandlande Kondradi Rosanoff 33 h. Anna 33 (ryska undersåtar)

narinkhandlande Nikolai Tosikoff 64 h. Maria 70 B: 0 – 3 (ryska undersåtar)

slipare Nikolai Rosanoff 82 (rysk undersåte)

narinkhandlande och vaktmästare Akidin Nikolai Karaoloff 66 h. Vilhelmina 64 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

karamellarbetare Michail Worontzoff 78 (rysk undersåte)

karamellarbetare Alexei Basojeff 87 (rysk undersåte)

karamellarbetare Ivan Volkoff 83 (rysk undersåte)

skrädderiarbetare Stepan Pauloff 58 h. Olga 64 (ryska undersåtar)

gårdskarl Timofei Kusmin 43 (rysk undrersåte)

Georgsgatan 36 narinkhandlande Josef Weintraub 35 h. Rosa 50 (utl.), styvbarn Sara Kleinman 82 Amalia Kleinman 86 2 – 3 (utl.)

torghandlande Matvei Wasiljeff 70 h. Anna 76 B: 2 – 0 (ryska undersåtar)

Eriksgatan 13/Fredriksgatan 51 stationskarl Alexei Katschenko 73 (rysk undersåte)

Fredriksgatan 53 guvernementssekreterare Nikolai Tatarinoff 73 h. Adelaide 73 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

plåtslagaremästare Alexander Vilhelm Tirkkonens hustru Anna 57 (grek)

kypare Rudolf Wiegandt 71 (utl.)

kypare Alfons Bugoroitzky 66 (utl.)

Fredriksgatan 55 kontorist Johannes Alexejeff 74 mor änka Johanna Alexejeff 39 (ryska undersåtar)

Fredriksgatan 57/Folkskolgatan 10 fröken Maria Lisankoff 31 (rysk undersåte)

kontorist Anna Konstantinoff 75 (rysk undersåte)

folkskolegatan 6 handlande René Julius Edvard Bauer 69 h. Olga 74 (utl.)

typograf Johan Petersell 62 (utl.)

Annegatan 28 Eriksgatan 5 sömmerska Maria Dunajeff 75 (grek)

verkmästare Nikolai Okuloff 65 h. Alexandra 66 B: 2 – 0 mor Matrona Okuloff 30 (ryska undersåte)

fru Vilhelmina Rjoboff 42 B: Eudoxia 84 (ryska undersåtar)

musiklärare Josef Binnemann 65 h. Elina 48 (utl.)

Eriksgatan 7 tapetserareänka Anna Kononoff 53 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

farmaceut Theodor Berdan 76 (utl.)

sömmerska änka Sofia Kaster 59 (utl.)

handelsbiträde Marcus Kleiman 75 h. Rebecka 77 B: 1 – 0 (utl.)

nattvakt Karl Holubowitsch 32 h. Charlotta 33 B: Katharina 63 (ryska undersåtar)

sömmerska Paulina Holubowitsch 79 (rysk undersåte)

Eriksgatan 9 tamburmajorsdotter Sofia Molåsin 41 (rysk undersåte)

litograf Julius Hirnemann 70 (utl.)

Eriksgatan 11 fröken Vera Dementieff 54 (grek)

kypare Anders Alfred Constantin Gyllenberg 72 h. Maria 69 (utl.)

änkefru Augusta Eleonora Noschis 40 (romersk-katolik)

butiksbiträde Alexandra Noschis 74 (romersk-katolik)

kypare Nikolai Noschis (romersk-katolik)

fröken Erika Eriksson 45 (utl.)

Vladimirsgatan 23/Fredriksgatan 47 retuschörska Karolina Elisabeth Zetterqvist 66 (utl.)

handarbeterska Sophie Legler 42 (utl.)

restauratris änkefru Gustava Wilhelmina Gorbatoffs (46) dotter Alexandra 71 (grek)

Eriksgatan 14 verkmästare Ellis Townsend 65 h. Florence 67 (utl.)

tobaksarbetare Andrei Andrejeff Forstén 75 (grek) h. Fanny 80 B: 1 – 0 (grek)

tryckerielev Olga Forstén 80 (grek)

arbetare Dmitri Gauriloff 76 (rysk undersåte)

Eriksgatan 12 överstinna Emelie Galkowski 44 (rysk undersåte)

kontorist Pehr Wredenberg 65 (utl.)

Eriksgatan 8/Annegatan 26 musiker Otto Hoffmann 64 (utl.)

narinkhandlande Moses Jankeloff 40 h. Nastja 60 B: Samuel 78 Isak 82 0 – 2 (utl.)

Annegatan 24/Vladimirsgatan 15 handlandeänka Maria Koroleff 51 (grek)

Vladimirsgatan 17 kontorist Georg Uschakoff 61 (grek)

hovmästare Theodor Strömlund 72 (utl.)

musiker Georg Lichtenberger 73 h. Pauline 74 (utl.)

konstnär Otto Hahn 72 h. Sofia 70 (utl.)

konditorarbetare Josef Merzhejevski 8x (rysk undersåte)

kontorist Georg Dunajeff 74 (grek)

Vladimisgatan 19 änkemajorska Elisabeth von Volkwein (efter Carl Marian von Volkwein) 31 B: Ida 65 (svagsint) (ryska undersåtar) (Alexander Teofil Felix von Volkwein yksi perheen jäsen)

löjtnant Nikolai von Volkwein 67? (rysk undersåte)

telefonist Caroline Ottilia von Volkwein 65 (rysk undersåte) (femte barnet? Ida Julia von Volkwein?)

Vladimirsgatan 21 fru Hilda Sjöberg 30 (utl.)

lithograf Fredrik Herman Max Luther 61 h. Sofia Karolina f. Nyqvist 59 B. 1 – 6. (utl.)

kassören Johan Alfred Pettersson 48 h. Emmi 55 B: Johan 29.6.1886 5 – 1 (utl.)

Andregatan 15/Fredriksgatan 43 änka Karolina Saitsoff 52 (rysk undersåte)

Vladimirgatan 20 skådespelare Axel Precht 60 h. Skådespelerskan Sigrid 65 B: 2 – 0 (utl.)

kypare Karl Porsch 77 (rysk undersåte)

sömmerska Eleonora Catharina Vallner 63 (utl.)

sömmerska Regina Johansson 77 (utl.)

modist Georgine Janckens 67 biträde Elisabeth Janckens 71 (utlänningar)

kypare Gustaf Vilhelm Vemar 80 h. Maria 81 B: 1 – 0 (utl.)

Vladimirsgatan 18 statsråd (lärare vid Alexanders gymnasium) René Lemercier 53 (romersk-katolik) h. Elisabeth 54 (grekisk-ortodox) B: Helene 83 0 – 2 (greker) bror Jules Lemercier 33 (romersk-katolik)

handlande Frans August Sundmans hustru Annie 67 (romersk-katolik)

Annegatan 20/Andregatan 9 handlande Alexander Nikiforov 63 h. Sofia 66 B: 1 – 2 (greker)

Andrégatan 11 senatsrenskriverska Pauline Osberg 41 (grek)

kontorist Konstantin Wasiljeff 77 h. Emilia 76 B: 0 – 2 (greker) fosterbarn 0 – 1.

bonne hos ingenjör Leonard August Hildén Mathilda Lajer 84 (utl.)

medicine licentiaten Ernst Arthur Tollets hustru Anna 75 (grek)

murare Konstantin Tarkoff 62 h. Elin 72 B: 3 – 0 (utl.)

typograf Rudolf Karl Sperberg 72 h. Mathilda 76 (utl.)

Bulevarden 11/Fredriksgatan 39 arkivarie vid H.M. kejsarens kansli för Finlanmd Eugraf Nyman 62 (grek) B: 4-1 (greker) piga Alexandra Stepanoff 85 (rysk undersåte)

Andrégatan 12 gipsarbetare Alexei Dmitriwitsch Alexejeff 60 h. Olga 64 (ryska undersåtar)

Annegatan 16/Bulevarden 5 lektor Ludvig Alexander Perret B: Mary 59 (tyska församlingen)

Bulevarden 7/9 sjuksköterska Ebba K. Goldkuhl 71 (utl.)

Bulevarden 21/albertsgatan 25 ryska statsverket.

Handlande Ivan Erofejeff 50 h. Tatiana 57 (ryska undersåtar)

(skolläraren Alexander Efanosjewitsch Ribahoffs piga)

gårdskarl Ignati Tragowitsch 74 (rysk undersåte)

konditor Adam Mutonowitsch Gurski 56, konditor Ivan Schparoff 82 (ryska undersåtar)

Albertsgatan 27/Andrégatan 24 kypare Arthur Wermke 56 h. Anna 52 (utl.)

(järnvägspraktikant Rikku Ojastenmäki 78)

Andrégatan 22 musiker Caesar Monton 64 h. Michaelona 68 B: 2 – 3 (utl.)

handlande Hirsch Orscholik 57 h. Hi...? 59 B: Sara 84 Lena 85 Olga 86 1 – 3 styvbarn Hjalmar Rung 82 Rika 81 2 – 2 (utl.)

skrädderiarbetare Chaim Matsoff 48 h. Sara 54 B: Salomon 83 Scheine 81 4 – 1 (utl.)

narinkhandlande Bernhard Linder 79 h. Hilda 80 (utl.)

gurkhandlande Johan Nikolajeff 71 h. Eudokia 81 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Andrégatan 20 handlande Maximilian Alexander Krause 46 h. Olivia 44 B: Maximilian 79 (utl.)

Andrégatan 18 handelsagent Moses Simeon Rosenthal 48 h. Sara 63 B: Simeon 83 Mathilda 86 2 – 4 (utl.)

handlande Andrei Smirnoff 62 h. Sonja 69 B: 1 – 2 (ryska undersåtar), handelsbiträden: Ivan Kukuskin 80, Ivan Jablokoff 82, Ivan Juvonen 86 (ryska undersåtar, piga Manefa Iljinoff 80 (rysk undersåte)

Andrégatan 16/Fredriksgatan 30 handlandedotter Olympia Jablokoff 45 (grek)

Bulevarden 17 tandläkarebiträde Helmi Franckes piga GertrudNane 79 (utl.)

Bulevarden 19 änkefru Tha...?i Martin 64 B: 0 – 1 (greker)

änkefru Johanna Schon (Schön?) 39 B: Fanny 68 (utl.)

butiksbiträde Lydia Evelina Brandt 62

kassörska Alma Juliana Brandt 69

Albertsgatan 31/Vladimirsgatan 34 smedarbetare Hilding Sandin 61 h. Eva 56 (utl.)

Vladimirsgatan 26 (ägs av Johan Petter Gimberg)

änkefru löjtnantska Ljubow Solovjeff 48 B: Maria 81 (ryska undersåtar)

sockerkokare Wilhelm Oberthür 75 (utl.)

Andrégatan 21 änkefru Maria Hoffers 39 (grek)

translator fröken Olympiada Uschakoff 50 (grek)

handelsbiträde Anna Danilow 69 (grek)

handelsbiträde Alexandra Danilow 82 (grek)

handlandedotter Olga Danilow 80 (grek)

handlande Chaim Nadbornik 45 h. Rachel 61 B: Simon 80 Isak 83 Sara 86 2 – 2 (utl.)

typograf Alexander Jikimoff 83 (rysk undersåte)

typograf Feodor Kapustin 78 (rysk undersåte)

Albertsgatan 35/Eriksgatan 28 musiker Otto Rössel 63 (utl.)

Eriksgatan 24 timmerman Viktor Gatski 64 (romersk-katolsk)

Eriksgatan 22 skådespelare Johan Adler Fahlstedt 71 h. Henrika 79 B: 1 – 0 (utl.)

kanslist Daniel Forastjenko 56 h. Amanda B: Vera 84 (utl.)

butikbiträde Anna Osipoff 78 (utl.)

gårdskarl Alexander Tarkoff 59 (grek)

Eriksgatan 20 (ägs av änkefru Anna Charlotta Mahowsky 60)

änka Lemmik? Hirsch 27 B: Jeinos 77 (utl.)

skomakeriarbetare Mikael Wasiljeff 62 (utl.)

narinkhandlande Marda Kräppkin 53 h. Marko 58 B: 1 – 3 (utl.)

f.d. handlande Johan Fischbach 60 h. Anna 73 B: 1 – 3 piga Stepanida Guschova 84 (ryska undersåtar)

guvernant Franziska Borgen 76 (utl.)

handlande Kaplo Linsson 73 h. Maria 73 B: butikbiträde Feige 83 1 – 0 (utl.)

arbetare Nikolai Smirnoff 71 h. Olga 72 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Vladimirgatan 27 perukmakaremästare Edvard Gottlieb Wahrt 65 h. Edla 67 B: 1 – 1 (utl.) biträde Grigori Jakovleff 83 (rysk undersåte)

(Vladimirgatan 29 kassörska Oneida Constance Kihlström)

skomakeriarbetare Johan Adamoff 71 (grek)

Vladimirgatan 47/Abrahamsgatan 11 änka Anna Aina Priganoff (efter Feodor) 62 B: Vladimir 86 Vera 84 2 – 1 (greker)

änka Anna Mariana Vasiljeff 27 (rysk undersåte)

barnet Temelis Servos? hos torghandlande Emanuel Kullias (utl.)

trädgårdsodlareänka Jevdokia Petraleff 58 B: Nikolai 85 Petter 86 Arapina (Agrippina?) 81 1 – 1 (ryska undersåtar)

bokbinderigesäll Andrei Vasiljeff 76 (rysk undersåte)

Abrahamsgatan 13/Eriksgatan 40 fältväbelsänka Nathalia Charlotta Farafontieff 63 B: Nathalia 85 1 – 0 (ryska undersåtar)

Eriksgatan 34/32 källarbokhållare Albert Fredrik Pie 65 h. Nadeschda 67 B: 2 – 1 (ryska undersåtar)

Vladimirsgatan 43 bryggmästare Ambrosius Hepp 54 h. Edla 75 B: 0 – 2 (utl.)

Vladimirsgatan 45 rentier Paul Siderow 30.1.1838 (grek)

handlande Dimo Vasiljewitsch Lugas 50 h. Ekaterina 65 B: 5 – 2 (greker), butiksbiträde Nikolai Andrejewitsch Robroff 85 (rysk undersåte)

handlande Edla Prechtis butikbiträde Vasili Sergejewitsch Matschtin 63 (rysk undersåte)

handelsbiträde Aron Josef Skurnik 72 h. Rakel 72 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

änkefru Hilma Josefina Matuskewitz 70 (rysk undersåte)

skrädderiarbetare Johannes Nimmer 77 (rysk undersåte)

skrädderiarbetare Gustaf Habak 78 (rysk undersåte)

kontorist Knut Nikolaus Nordin 78 (utl.)

Andréegatan 35/Abrahamsgatan 7 statsråd MD Carl Ferdinand Wahlbergs hustru Maria 52 (grek)

Abrahamsgatan 9/Vladimirgatan 46 kontorist Gustaf Engströms hustru Alexandra 66 (grek)

änkefru Olga Semenoff 34 (rysk undersåte)

handelsbiträde Daniel Fredrik Paulsson 77 h. Aina 72 B: 1 – 0 (utl.)

Vladimirsgatan 44 handlande Samuel Skurnik 44 h. Beile 47 B: Abraham 73 Benzian 77 Moses 80 Sara 78 Feige 82 Dobe 83 (utl.)

Vladimirsgatan 42 kontorist Vasili Kondratieff 64 h. Johanna 64 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

kypare Sander Jarmoloffsky 79 (utl.)

Vladimirsgatan 40 skräddare Salomon Rung ? h. Rebecka ? B: 2 – 1 (utl.)

Vladimirsgatan 38 handlande Simon Drisin 38 h. Sara 50 B: Cecilia 78 Jenny 81 Hanna 84 1 – 0 (utl.)

Vladimirsgatan 36/Albertsgatan 38 butikbiträde Olga Bernazky 72 (grek)

butikbiträde Irene Bernazky 79 (grek)

Albertsgatan 36/Andrégatan 27 fabrikant Otto Albert Seeck 44 h. Johanna 39 B: Karolina 78, systrar fröken Paulina Seeck 35, fru Bertha Femfert 37 (utl.) gesäller: Carl Tobian 42, Otto Beltzner 65, Karl Detro 76, Herman Domke (utl.) arbetare: Simon Platomow 60 (rysk undersåte), butikbiträden: Fredrika Müller 76, Anna Weik 80, Karolina Müller 81 (utl.)

redaktör Ivan Alexandrowitsch Baschenoff 46 h. Galiaveta 63, barnet Alexander Valerianowitsch Pla...ski 89 (ryska undersåtar)

träskulptör Johann Freidl 63 (utl.)

Andrégatan 31 handelsbiträde Olga Maria Jankowsky 60 (grek)

Andrégatan 33 baderska Maria Nobendikoff 61 (rysk undersåte)

Bulevarden 31/Abrahamsgatan 1/5/Andrégatan 34 statsverket polytekniska institutet

(vaktmästare Otto Didrik Walander 49 h. Maria 54 B: 0 – 1.)

Andrégatan 32 skrädderiarbetare Mickel Lavy 73 h. Carolina 75 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

urmakeriarbetare Gentner Fritz 73 (utl.)

handelsbiträde Nikolai Gurjanoff 74 h. Olga 71 fosterbarn 0 – 1 (ryska undersåtar) (1 – 0. )

soldatänka Amanda Alexandroff 40 (rysk undersåte)

änkefru Anna Maria Augusta Ehlert 40 bb: Anna Ehlert 83 1 – 0 (utl.)

telegrafist August Mayer 81 (utl.)

ljustryckare Kurt Schwarzbach 76 (utl.)

övermaskinmästare Hugo Rohn 64 (utl.)

Andrégatan 30 handlandeänka Avdotja Wladimiroff 28 (rysk undersåte)

kontorist Nicolai Wladimiroff 55 (rysk undersåte)

Andrégatan 28 (järnvägsbokhållareänka Dagmar Alexandra Furthi 80)

Andrégatan 26/Albertsgatan 34 trävaruhandlare Howard Campbell 76 h. Helga 79 (tyska församlingen)

guvernant Anna Kohle 79 (utl.) (hos Heimbürger)

tryckeriarbetare Josef Alexander Tjalkowski 78 (rysk undersåte)

barnmorska Mathilda Maria Tjalkowski 80 (rysk undersåte)

Albertsgatan 33/Bulevarden 23/27 Alexanders teater

Uppsyningsman Kasimir Osipowitsch Garbukas 56 h. Viktoria (ryska undersåtar)

gårdskarl Demian Osipowitsch G...tshelwitsch 77 (rysk undersåte)

gårdskarl Frans Ivanowitsch Kovaleffski x5 (rysk undersåte)

tjänarinna Nadeschda Ivanowna Svjetschina 81 (rysk undersåte)

Andrégatan 37 eldare Karl Blomqvist 41 h. Mathilda 41 B: 0 – 1 (metodist-episkopala)

Vladimirsgatan 53/Sandviksgatan 3 handlande Petter Schkolnoff 60 (rysk undersåte)

förre handlande Ivan schkolnoff 2x h. Anna 33 (ryska undersåtar)

änka Alexandra Mihejeff 57 (rysk undersåte)

Eriksgatan 44 strykerska änka Selina Lovisa Schulgin 52 B: 2 – 0 (utl.)

Abrahamsgatan 4/Vladimirsgatan 49 (ägarinna Natalia Soltikoff)

f.d. handlande Vasili Petroff 27 (grek)

arbetare Petter Petroff 77 (grek)

fabriksföreståndare Achilles Christides 64 (utl.)

handlande Salomon Lefkowitsch 66 h. Sara 76 B: 0 – 3 (utl.)

arbetare Elias Aron Eckert 81 (utl.)

Vladimirsgatan 51 f.d. handlande Maxim Bajakin 42 h. Ekaterina 40 B: Maria 74 (greker)

telegrafrevisor Simeon Bajakin 77 (grek)

arbetare Leonti Haritonoff 74 h. Anna 75 (ryska undersåtar)

arbetare Vladimir Bobroff 66 (rysk undersåte)

arbetare Konstantin Saveljeff 84 (rysk undersåte)

Vladimirsgatan 51 rabbin Schmol Nasel Bokantz 57 h. Rachel 58 B: Abraham 82 1 – 0 (utl.)

arbetare Feodor Alexejeff 75 h. Olga 73 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

arbetare Petter Jakovleff 71 (rysk undersåte)

månglerska soldatänka Anna Lefkowitsch 50 B: Sara 82 0 – 1 (utl.)

Vladimirsgatan 59/Repslagaregatan 9/11/Eriksgatan 52 tunnbindare Petter Svensson 61 h. Jenny 64 B: 2 – 3 (utl.)

Eriksgatan 50 badstugsinnehavarinna Vilhelmina Lohtionoff 45 (rysk undersåte)

Sandviksgatan 12/Vladimirsgatan 55 dekorationsmålare Alexei Skabejeff 66 h. Anna 72 B: 0 – 2 (ryska undersåtar)

Vladimirsgatan 57 entreprenör Dimitri Sergejewitsch Smirnoff 69 (grek) systrar Stepanida Smirnoff 74, Natalia Smirnoff 76 (ryska undersåtar)

gymnasist Michael Smirnoff 82 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Semen Artemjewitsch Kudrjätsoff 60 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Nikolai Isakoff 85 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Vasili Makaroff 82 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Stepan Dimitiewitsch Rodionoff 77 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Matvei Pirkunoff 75 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Feodor Dorotschenok 76 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Jakob Schlankoff 76 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Artemi Koporoff 75 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Stepan Avlasenkoff 72 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Alexander Leontieff 33 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Ivan Michailowitsch Ismailoff 87 (rysk undersåte)

skomakeriarbetare Michael Semenoff 75 (rysk undersåte)

torghandlerska Marfa Peroff 70 (rysk undersåte) barnet Adolfina Nyberg bor här.

Måleriarbetare Josef Tjäpelinski 53 h. Erika 58 (ryska undersåtar)

skrädderiarbetare Osip Marsenkewitsch 64 (rysk undersåte)

Andrégatan 43/Repslagaregatan 5 ingenjör Edvard Degerholms hustru Jeanne 66 (romersk-katolik) piga Martha Rodionoff (rysk undersåte)

kontorist änkefru Maria Tamminen 64 (romersk-katolik)

änkelöjtnantska Alexandra Mamotzoff 37 (rysk undersåte)

änkekaptenska lärarinna Maria Jefimoff 58 B: Nina 86 (ryska undersåtar)

sömmerska änka Helena Sandberg 49 (grek)

sömmerska Alexandra Vinogradoff 56 (rysk undersåte)

elektriska arbetare Paul Sosunoff 76 (grek)

bokbinderiarbeterska Katarina sosunoff 73 (grek)

butikbiträde Maria Sosunoff 78 (grek)

Repslagaregatan 7/Vladimirsgatan 54 tapetserare Alexander Leonard Kosaradsky 67 (rysk undersåte)

metallarbetare Karl Vilhelm Ekmans hustru Anna 60 samt son Leonard 85 (greker) (barn: 4 – 0)

stenarbetare Sven Johan Pettersson 43? h. Emilia 54 (utl.) fosterbarn 0 – 1.

stenarbetare Sven adolf Pettersson 75 (utl.)

litograflärling Sigrid Sofia Pettersson 79 (utl.)

stentryckeriarbetare John edvin Pettersson 77 (utl.)

boktryckeriarbetare Arvid Johannes Pettersson 84 (utl.)

stentryckeriarbetare Alexei Ivanoff 59 h. Josefina 59 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

Vladimirsgatan 52 tamburmajor Jakob Theodor Legler 4x (utl.)

arbetare Ivan Alexandroff 73 (rysk undersåte)

Vladimirsgatan 50/Sandviksgatan 10 avskedade soldaten Timofei Moraschkin 35 (rysk undersåte)

fabriksarbeterska Alexandra Moraschkin 80 (rysk undersåte)

kypare Alexander Moraschkin 82 (rysk undersåte)

målarelärling Nikolai Moraschkin 85 (rysk undersåte)

verkmästare i gummifabrik Heinrich Wilhelm Carl Maass 60 h. Johanne 63 B: 0 – 2 (utl.)

Sandviksgatan 6/Andrégatan 39 påslåare Leon Rodionoff 76 (rysk undersåte)

Andrégatan 41 sockermästare Frangott Kubin 59 h. Ida 85 0 – 3 (utl.)

Repslagaregatan 3/Andrégatan 40 snickerigesäll Johan Erik Pettersson 56 h. Anna 61 (utl.)

sågarbetare Svante Leonard Holmberg 66 h. Viktoria 66 B: 2 - 1? (utl.)

Andrégatan 36/sandviksgatan 4 kontorist Andreas Koch 71 h. Olga 73 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

sockerbruksdirektör Gustav Hoppe 48 h. Antonie 67 B: 1 – 3 (utl.)

Sandviksgatan 2, Norra kajen 11 handlande Paul Sinebrychoff 59 (grek)

Norra kajen 13 guvernant hos August och Jully Ramsay Berthe Schläppi 80 (utl. schweizisk)

Lappviksgatan 1 änkefru Eva Sofia Johansson 39 (utl.)

Lappviksgatan 3 kontorist Christian Johann Haefft 72 h. Johanna 77 B: 0 – 1 (utl.)

änkefru Aurora Jodeschoff 42 B: Anna 80, Maria 82, Lydia 77 (rysk undersåte)

handelsbiträde Petter Jodeschoff 75 (rysk undersåte)

handlande Lisa Henrika Williamsson 73 B: 1 – 0 (utl.)

Malmbrink 3/Malmgatan 16 hovråd Constantin Wulisma 07 (grek) B: Emilia 61 (grek)

folkskollärare Mathias Alexander Slottes hustru Maria 70 (grek)

vice-konsul Enrique Sanchez-Martinez 75 h. Sigrid 79 B: 1 – 1 (utl.)

(folkskolelärarinna Irene Rosenlindt 82)

Fredriksgatan 40/Eriksgatan 15 skådespelare Oskari Salos hustru Olga 6x (grek)

(musiklärarinna Anna Francina Rosalia Holmberg-Kumlander 71 B: 2 – 0)

skräddaremästare Karl Gustav Lehtos hustru Maria 69 (grek)

Lappviksgatan 17 fabriksarbetare August Weller Janssons hustru Jevdokia 58 (grek)

fabriksarbetareänka Eufrosyne Sergejeff 55 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

fabriksarbetareänka Anna Linkewitz 68 (rysk undersåte)

skrivareänka Maria Wilhelmina Nikanoff 30 (rysk undersåte)

Malmgatan 26 (Helsingfors judiska församling tomten obebyggd. )

f.d. fältväbeln Karl Linder 27 h. Maria 35 (ryska undersåtar)

Malmgatan 22 f.d. soldat Adam Kolodinsky 45 h. Gustava 30 (ryska undersåtar) fosterbarn: 0 – 1.

f.d. handlande Herman Ludvig Knaster 46 B: Leopold 80, Fredrika 72, Eva 79 3 – 2 (utl.)

narinkhandlande Josef Bentkover 59 h. Sendele 72 B: Rosa 86 2 – 4 (utl.)

skrädderiarbetare Karl Adolf Rastenberg 54 h. Mathilda 67 B: Nadja 85 1 – 0 (ryska undersåtar)

skräddare Sander Leffkowitsch 58 h. Sanna 62 B: Mandel 86 2 – 3 (utl.)

månglare Pilak Satikoff 66 (rysk undersåte)

skräddare Berits Katsman 45 h. Rakel 61 fosterbarn Moses Katsman 83 biträde Hanke Eckert 80 (utl.)

torghandlare Dimitri Sitinsky 62 h. Olga 64 B: Saima 84, postpraktikant Signe 85 2 – 2 (ryska undersåtar)

narinkhandlandeänka Anna Kåtsten 67 B: Helena 85 0 – 3 (utl.)

skräddare David Webrinska 65 B: Josef 85 (utl.)

torghandlare Alter Fidler 48 h. Rebecka 53 B: Herman 85 Anna 83 Robert 72 1 – 2 (utl.)

skrädderiarbetare Leopold Kasulkin 76 (utl.)

änka Golda Berlman 63 B: Isak 82 Israel 86 1 – 1 (utl.)

Narinkhandlare Simon Friedman 60 (utl.)

frukthandlare Aron Eckert 49 h. Sisla 61 B: Ilja 81, freda 84 1 – 1 (utl.)

änka Avi...? Mittnikoff 22 (utl.)

torghandlare Konstantin Miklin 48 h. Henrika 44 (ryska undersåtar)

arbeterska Ludviga Miklin 82 (rysk undersåte)

arbetare Alexei Andanoff 46 (rysk undersåte)

torghandlare Michael Krasulis 61 (rysk undersåte)

handlande Josef Radschewitsch 7x h. Helena 71 B: 3 – 3 (utl.)

frukthandlare Jakob Brusinsky xx h. Ester 48 (utl.)

mössmakare Klas Roman 75 h. Basse 76 B: 2 – 0 (utl.)

skomakeriarbetare Nikifor Wachminin 70 h. Anna 79 (ryska undersåtar)

Malmgatan 20 (f.d. soldat) narinkhandlare Moses Engel 35 h. Lisa 50 B: Hirsch 1.1.1886, Anna 74, Malki 80, Rischel 84 (utl.)

narinkhandlare Josef Fux 56 h. Lisa 67 B: Rosa 86 4 – 0 (utl.)

skomakeriarbetare Abraham Slavotitsky 42 h. Maria 56 (utl.)

skomakeriarbetare Litman Kerch 59 h. Rifka 65 B: 4 – 2 (utl.)

skrädderiarbetare Oskar Hirsch 73 (utl.)

sömmerska Mina Hirsch 81 (utl.)

narinkhandlandeänka Rosa Straus 40 (utl.)

sömmerska Helena Straus 75 (utl.)

arbetare Alter Straus 82 (utl.)

soldatänka Ulrika Sakaroff 54 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

tjänarinna Alexandra Sakaroff 84 (rysk undersåte)

narinkhandlare Jakob Schanlandskij 57 h. Ida 69 B: 1 – 6 8utl.)

änka Feige Schapira 35 (utl.)

änka Ida Zernick 74 (utl.)

narinkhandlare Faiba Kafka 58 h. Rifka 65 B: 2 – 0 (utl.)

narinkhandlare Moses Purstein 75 h. Mina 75 B: 1 – 0 (utl.)

Lappviksgatan 7 (städerska änka Maria Brandt 59 B: Karl 3.2.1886 Anna 84 2 – 1.)

torghandlerska änka Maria Bikoff 51 B: Nikolai 75 (ryska undersåtar)

kontorist Christian Josef Sandberg 44 (utl.)

Lappviksgatan 9 köttförsäljerska änka fredrika Lovisa Filipoff 39 (rysk undersåte)

narinkhandlare Mordka Linder 36 h. Basheva 55 B: Hirsch 85 Jenny 78 Reine 82 1 – 4 (utl.)

soldatänka Sara Yrjen 23 (utl.)

Lappviksgatan 11 änkefru Olivia Amanda Tennisohn 38 (rysk medborgare)

Lappviksgatan 15 maskinmästare Johan Sundhoff 72 (utl.)

stentryckare Konrad Dilling 72 (utl.)

Lappviksgatan 31 bildhuggare Hans Uthurlin 58 (utl.)

underofficersänka Vilhelmina Gustik 56 B: 0 – 1 (rysk undersåte)

Lappviksgatan 21 arbetare Boris Sidorowitsch 74 (rysk undersåte)

arbetare Ivan Trafimowitsch Stanislavoff 75 (rysk undersåte)

arbetare Kusma Vasiljeo 74 (rysk undersåte)

arbetare Simon Iljin 75 (rysk undersåte)

Lappviksgatan ägarinna fru Alexandra Scherebzoff 35 (grek)

skräddare Mendel Vogel 33 h. Besse 60 (utl.)

mössmakare Moses Wagenheim 70 h. Rosa 78 B: 0-3 änka Lena Anker 40 (utl.)

Lappviksgatan 25 karamellarbetare Vladimir Rubanoff 76 (rysk undersåte)

karamellarbetare Dmitri Rubanoff 82 (rysk undersåte)

Lappviksgatan 27 arbetare Jurgis Laranko 72 (rysk undersåte)

Abrahamsgatan 17/Gräsviksgatan 12 fröken Helena Emelia von Mickwitz 40 (rysk undersåte)

lärarinna Elisabeth von Mickwitz 60 (rysk undersåte)

fröken Gerda von Mickwitz 62 (rysk undersåte)

(arbetare Johan Grenman 76)

Gräsviksgatan 10 bokbinderiarbetare Johan Theodor Lundberg 42 (utl.)

hushållerska Anna Kristina Sulander 50 B: 2 – 0 (utl.)

jungfru Arobina Paischeff 32 (rysk undersåte)

Gräsviksgatan 6 vice landtmätare Volmari Svaetichin 75 (grek)

Gräsviksgatan 2/Albertsgatan 46 handelsbiträdet Vilhelm Martenson 69 h. Anna 75 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

handelsbiträde Nikolai Martensson 73 (rysk undersåte)

kassörska Alexandra Antipin 60 (grek)

järnvägspraktikant Valdemar Antipin 80 (grek)

(Eriksgatan 23 piga Amanda Schildt)

soldatänka Kristina Moisejeff 51 (rysk undersåte)

Eriksgatan 29 gendarmerska Ella Sofia Grigorieff 40 (rysk undersåte)

änkehovrådinna Olga Samsonoff 41 (rysk undersåte)

telegrafist Fanny Samsonoff 76 (rysk undersåte)

Eriksgatan 37/Sandviksgatan 7 (änkefru Vilhelmina Lesche 40 )

Gräsviksgatan 16 kontorist Julius Wickströms och hustru Olgas styvbarn Nadeschda Naumoff 82, Paul Naumoff 85 0 – 1 (greker) = 3.

f.d. löjtnant Gustav Rosinsky 67 (rysk undersåte)

tryckeriarbetare Olof Schwartz hustru Natalia 63 (grek)

drängen Karl Wilhelm Björkmans hustru Eudokia 50 (grek)

Eriksgatan 35 spårvägskonduktör Alexander Petrovitsch Sitikoff 80 (grek)

tryckeriarbetare Petter Pletschoff 42 h. Aurora 47 (ryska undersåtar)

fabriksarbetare Vasili Michailowitsch Aduschkewitz 72 h. Selma 70 B: 0 – 3 (ryska undersåtar)

Eriksgatan 43/Repslagaregatan 13/15/Gräsviksgatan 24 slottsvaktmästare Andrei Anstarkowitsch Maikoff 40 B: butikbiträdena Anna 76, Alexandra 79, Olga 82, Maria 85 1 – 1 (greker)

Gräsviksgatan 20/Sandviksgatan 18/16/Eriksgatan 39 arbetsledare Carl otto Nyholm 52 h. Maria 54 B: Anna 84 1 – 2 (utl.)

butiksbiträde Maria Vilhelmina Nyholm 76 (utl.)

ornamentbildhuggare Johan Vilhelm Lindgren 57 h. Johanna 50 B: 1 – 0 (utl.)

sömmerska Katharina Gustava Eriksson 58 (utl.)

lärling Johan Ludvig Kristoffer Lindgren 15.3.1886 (utl.)

skrivareänka Katarina Pavlenko 41 B: kransbinderska Helena 84 (ryska undersåtar)

butikbiträde Julia Pavlenko 74 (rysk undersåte)

fabriksarbeterska Maria Pavlenko 74 (rysk undersåte)

spårvägskontrollör Petter Pavlenko 80 (rysk undersåte)

skrivareänka Klara Derschott 40 (rysk undersåte)

postkontorsbokhållare Olga Derschott 71 (rysk undersåte)

typografänka Sofia Schelehoff 72 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

perukmakarebiträde Hildemar Vinholm 76 (utl.)

undersofficersänka Karolina Salamajeff 29 (rysk undersåte)

sömmerska Maria Salamajeff 60 (rysk undersåte)

sömmerska Elisabeth Salamajeff 63 (rysk undersåte)

poliskonstapel August Jurke (okänt födelseår) (rysk undersåte)

Fredriksgatan 63/Kampgatan 8 SIDAN 1240 Fattas [enligt 1901: skräddaremästare Timofei Schubin 53 h. Wilhelmina 47] B: handelsbiträde Anna 82 2 – 0 (ryska undersåtar)

Kampgatan 6 handlande Abraham Sarak Rung 62 h. Rosa 65 B: Hirsch 84 1 – 1 (utl.) handelsbiträde Mendel Wibrinski 85 (utl.)

soldatänka Katarina Elisabeth Platonoff 41 B: Maria 86 (ryska undersåtar)

stationskarl Vanja Platonoff 77 (rysk undersåte)

Kampgatan 4 narinkhandlandeänka Eva Kotschack 55 B: Moses 80 Ester 85 3 - 1 (utl.)

bokhållare Mikael Grünstein 80 (utl.)

narinkhandlandeänka Rebecka Benski 58 B: Bertha 81 Samuel 84 1 – 1 (utl.)

skräddare Moses Smolenski 75 h. Anna 77 B: 1 – 1 (utl.)

bagaregesäll Jegor Sisisch 55 (rysk undersåte)

narinkhandlande Isak Buchenstein 42 h. Ida 48 B: Frida 75 (utl.)

handlande Paul Iljinoff 65 h. Ida 67 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Annegatan 34/32/Folskolegatan 1 klädeshandlare Selman Strascheffsky 70 h. Hanna 76 B: 0 – 3 (utl.)

möbelhandlare Chaim Serowitsch 45 h. Jenny 60 B: 1 – 1 (utl.)

musiker Ilja Seligsmann 78 (utl.)

musiker Paul Ste...ifert 67 h. Gertrud 72 (utl.)

perukmakare Pierre Garomoff 60 lärling Johannes Holmfru 86 (utl.)

provresande Anton Reinhold Palmeson 57 h. Axa 73 B: 1 – 0 (utl.)

Branhemsgränd 3/Lappviksgatan 8 klockare Vasili Timofejewitsch Listakoloff 67 h. Maria 73 B: 1 – 4 (ryska undersåtar)

tjänarinna Daria Petrovna Antikejeva 43 (rysk undersåte)

f.d. soldat Ivan bescheffsky 44 h. Lovisa 61 B: 3 – 1 (ryska undersåtar)

tjänarinna Sofia Charlotta Johansson 59 (utl.)

f.d. soldat Jan Dedinoff 53 h. Amanda 45 (ryska undersåtar)

måleriarbetare Laurent Kosmin 67 (rysk undersåte)

skomakeriarbetare Jakob Kirslis 65 h. Alexandra 77 (ryska undersåtar)

gummifabriksarbetare Robert Wiesendorff 68 (rysk undersåte)

gummifabriksarbeterska Varvara Dimowitsch 58 (rysk undersåte) Barnen: Jakob Wiesendorff 00 och Olga Wiesendorff 01 (ryska undersåtar)

gummifabriksarbetare Jan Andronowitsch Bangdis 80 (rysk undersåte)

gummifabriksarbeterska Maria Andronovna Bangdis 77 (rysk undersåte)

narinkhandlande Josef Rinkewitsch 63 h. Maria 59 B: 1 – 1 (rysk undersåte)

soldatänka Edla Wasiljeff 43 B: Maria 81 Anna 84 1 – 1 (ryska undersåtar)

stationskarl Johan Alfred Fredrikssons hustru Anastasia 77 (grek)

änka Anna Petrovna Krajeva 56 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

glasmästare Ivan Solovjeff 71 (rysk undersåte)

arbetare Mikael Ignatieff 43 h. Henrika 42 (ryska undersåtar)

gummifabriksarbetare Karl Ferdinand Genkel 59 h. Alexandra 58 B: 4 – 1 (ryska undersåtar)

tjänarinna Maria Sohoffskaja 82 (rysk undersåte)

gummifabriksarbeterska Malvine Domann 76 (rysk undersåte)

arbetare Petter Domann 82 (rysk undersåte)

gummifabriksarbetare Isak Klasoff 72 h. Anna 72 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

gummifabriksarbetare Sergei Fomin 52 h. Zenaida 71 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

arbetare Petter Kalving 71 h. Anna 68 (ryska undersåtar)

Lappviksgatan 4 möbelhandlande Alexei Ivanowitsch Paischeff 41 (grek)

handlande Paul Terentieff Filipoff 65 h. Mavra 67 B: 1 – 0 handelsbiträde Konstantin Krakschin 83, bodgåsse Petter Kraschin 86, Vladimir Baikoff 87 (ryska undersåtar)

bromsare Karl Oskar Povenius hustru Alexandra 76 (grek)

Gräsviksgatan 3 pannsmed Erik Juno Svensson 53 h. Johanna 45 (utl.)

änkekonsulinna Emeli Campbell ? (utl.)

Gräsviksgatan 5 kontorist Arvid Emil Bergstedt 55 (utl.)

överkonduktörsänka Olga Buchert 49 (grek) (fosterbarn 1 – 1.)

fru Lena Sahlman 55 B: Mirjam 80 Sascha 16.3.1886 0 – 1 (utl.)

änka Liebe Bernstein 40 (utl.)

gymnasist Aron Vinokur 15.4.1886 (utl.)

fru Frida Silberman 75 B: 2 – 0 (utl.)

narinkhandlande Isak Polarsky 30 h. Ida 39 B: Heske 79 Aina 84 (utl.)

barnmorska Bertha Sahlman 80 (utl.)

arbetare Samuel Gardin 74 h. Rebecka 76 (utl.)

slaktaremästare Abraham Levith 41 h. Lena 43 B: Sonja 78 Sara 80 Isak 82 (utl.)

handelsbiträde Hjalmar Knopp 79 h. Edla 78 (utl.)

Gräsviksgatan 7/Barnhemsgatan 1 (förrådsförvaltare Bernhard Grubert 53 h. Anna B: 0 – 1)

typograf Reino Drockilas hustru Anna 65 (grek)

f.d. underofficer Filip Forafontio 22 h. Ulrika 33 (ryska undersåtar)

arbetare Alexis Nikratoff 50 (rysk undersåte)

änka Anna Klimoff 53 B: Vladimir 83 2 – 0 (ryska undersåtar)

Gräsviksgatan 21/Repslagaregatan 17 Ab Gräsvikens kakelfabrik verkmästare Carl Hugo Osvald Söderman 62 h. Hulda 66 (utl.)

Gräsviksvilla B1 Underofficersänka Anna Pauloff 32 (rysk undersåte)

skulptör Peter Fridheim 71 h. Alma 78 B: 2 – 0 (utl.)

D2 kassorska Thekla Ingeborg Lundstén 78 (utl.)

F3 butikbiträde Hildur Maria Lundberg 85 (utl.)

H2 fältväbelänka Amanda Rumäntzeff 48 (rysk undersåte)

handelsbiträde Anna Rumäntzeff 74 (rysk undersåte)

handelsbiträde Irene Rumäntzeff 77 (rysk undersåte)

N1 bokbindare Karl Theodor Hultcrantz 48 h. Lovisa 55 B: 2 – 3 (utl.)

bokbinderiarbeterska Maria Karolina Hultcrantz 79 (utl.)

bokbindarelärling Karl Robert Hultcrantz 82 (utl.)

P1 sömmerska Augusta Joraites (romersk-katolsk)

Z2 stickerska Anna Hultcrantz 81 (utl.)

Arbetaregatan 11/Lappviksgatan 10/barnhemsgränd 4

14 sf.d. oldat Sergei Androsoff 18 B: Maria 84 (ryska undersåtar)

60 arbetare John Vilhelm Gröndahl 75 syskon 2 – 1 (ryska undersåtar)

yngling Oskar Gröndahl 85 (rysk undersåte)

arbeterska Sigrid Emelia Gröndahl 77 (rysk undersåte)

arbeterska Agnes Gröndahl 79 (rysk undersåte)

arbeterska Ingrid Gröndahl 82 (rysk undersåte)

Barnhemsgränd 2/Barnhemsgränd 7 Vasili Falin 53 h. Anna 56 B: Alexander 82 handelsbiträde Petter 83 Simon 85 Nadeschda 86 0 – 1 (greker)

urarbetare Maxim Skarkoppel 46 (rysk undersåte)

narinkmånglare Jakob Anker 61 h. Rebecka 62 B: Jakob 85 2 – 6 (utl.)

(skomakare Frans Oskar Tverin 58 h. Brita 61 B: inez 85 3 – 3) skomakeriarbetare Karl Tverin 24.6.1881, fabriksarbetare Frans Tverin 83)

mössarbeterska Alexandra Rumjantsoff 56 (rysk undersåte)

tvätterska Olga Martinova 60 (rysk undersåte)

Arbetaregatan 2/Barnhemsgatan 11 handlande Jakob Josef Kafkin 42 h. Sara 45 B: Abraham 85 Ida 79 (utl.)

Lappviksgatan 12/Arbetaregatan 6 skomakeriarbetare Jegor Antsa 66 (rysk undersåte)

skräddare Feodor Ivanoff 69 h. Anastasia 77 B: 1 – 1

arbetare Sakarj Ivanoff 72 (rysk undersåte)

arbetare Stefan Ivanoff 76 (rysk undersåte)

torghandlare Jakob Nichvedoff 64 h. Alexandra 73 B: 0 – 1 (rysk undersåte)

arbetare Mikael Alexejeff 88 (rysk undersåte)

arbetare Nikeforus Filischenkoff 70 h. Helena 75 (ryska undersåtar)

sjöman Stepan Plotnikoff 67 h. Agnia 58 (ryska undersåtar)

perukmakare Dmitri Sakaroff 82 syskon Maria 85 Ivan 87 (ryska undersåtar)

Arbetaregatan 4 målareänka Emilia Sofia Sniguroff 59 (rysk undersåte)

mösskräddare Abram Schütz 52 h. Rakel 62 B: Ljuba 84 (utl.)

typograf Isak Abraham Sablotzki 74 h. Anna 80 B: 0 – 1 (utl.)

kypare Abraham Jalawitsch 72 h. Lena 77 B: 2 – 1 (utl.)

typograf Salomon Mitzener 75 h. Rosa 81 (utl.)

sadelmakeriarbetare Stefan Leonard Lovoska 82 (rysk undersåte)

Maria sjukhus (medicine licentiaten Ina Rosqvist 65)

kosthållerska Kalista Borodkin 41 (grek)

Eriksgatan 54/56/Repslagaregatan 6/Vladimirgatan 61/63 maskinist Johan Gerasimowitsch 69 (romersk-katolsk)

kakelarbetare Josef Sitikoff 76 h. Natalia 70 (ryska undersåtar)

Repslagaregatan 2/Sandviks norra kajen ingenjör Christian Nielsen 55 h. Maria 69 B: 1 – 0 (utl.)

(Simonsgatan ryska statsverket = kasernen)

lördag 18 februari 2023

Helsinki henkikirja 1902 keskustaa

 Hej!

Tässä olen koonnut Helsingin kaupungin vuoden 1902 henkikirjasta lähinnä itäisen keskikaupungin kaupunginosista ulkomaalaiset (myös venäläiset, jotka olivat tuolloin tullirajan takana) sekä muihin kirkkokuntiin kuin luterilaiseen kirkkoon kuuluvat. 

Lukemista on jonkin verran haitannut kirjan keskitaitekohta, jonka piiloon on ajoittain jäänyt nimistä kirjaimia ja vuosiluvuista numeroita. On myös mainittava, että joidenkin miespuolisten kohdalla vaimo on jäänyt pois kuuluessaan luterilaiseen väestöön, mutta lapset ovat mukana kuuluessaan ortodoksiseen kirkkoon tms. 

Suurelta osin uskon listauksen olevan ymmärrettävä. 

Pahoittelen jo etukäteen mahdollisia lukuvirheitä. 

 Kyrkogatan 14 kassör Alexej Jurgew (rysk undersåte)

Regeringsgatan 3 handlande Michael Koreneff 28 (öfå) grek

herr Jules ..?tit (utlänning)

jungfru Augusta Karlsson 80

Katrinegatan 1 restaurator Krist. John Osolin 62 (rom.kat.), Nils Bengtsson utlänning. Anna Trofimoff 79 (grek)

Alexandersgatan 14 studerande John Mentzer 79 (utlänning)

Norra Esplanaden 5 Ulla Böning 85 (utlänning)

extra poliskonstapel Juho Timofejew 71 grek

handlande Otto Ohlsson 65 (utlänning)

handlande Frithiof Ohlsson 72 (utlänning)

kontorist ...?ida Ohlsson 74 (utlänning)

sömmerska Wilhelmina Fernlund 51 (utlänning)

Norra Esplanaden 7 verklige statsrådet Jakob Tschernischeff (icke här bosatt)

Handlande Nicolai Schoschkoff ? (grek) p. Nathalia Ivanoff 63 (rysk undersåte).

Piga Frida Lessman 81 (rysk undersåte) hos Konstantin Linder.

Dräng Michail Zareff 80 (rysk undersåte) hos handlande Wilhelm Lindgren.

Handlande Axel Tappers hustru Maria 71 (grek)

Handlande Hirsch Rubinstein 52 h. Anna 63 B: Israel 82, Sara 80, 4 – 2 (utlänningar)

handlande Celih Schapiro 47 h. Braina 63 B: 2 – 3 (utlänningar)

skollärare Zippman Tsehenbergen 77 (utlänning)

handelsbiträde och gårdskarl Alexei Korsinkin 53 h. Sinovia 53 B: Vasili 86 0 – 1. (utlänningar).

Helenegatan 1 kusk Nils Sterin? 70 (utlänning) Efim Karasjeff 53 (rysk undersåte), Mathilda Andersson 62 (utlänning) hos överste Hugo Standertskjöld.

Mariegatan 4 hos professor Mikael Strukel 51 någon annan kristlig religion än luthersk eller ortodox. Vem?

Bibeldepotföreståndare Gustaf Henrik Fagerlund 44 syster 48 B: Theresa 80 Ruth 81 Naemi 84 Maria 85 2 – 1 (utlänningar)

fabriksarbeterska Olga Matseff 79 (grek)

Norra Esplanaden 1 äldre hovlakej Dimitri Skomarohoff 57 h. Anna 54 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

Kyrkogatan 8 byggmästare och vaktmästare Otto Hermans 60 (baptist) h. Maria 67 B: 1 – 2 (baptister) 4 baptister

Konstantinsgatan 1 banktjänsteman Arvid Edvard Laurent 77 (utlänning)

Konstantinsgatan 8 butiksbiträde Vera Antonoff 70 (grek)

Konstantinsgatan 6 kontorist Frans Kiellenberg 80 (utlänning)

Max Schultz 75 (utlänning)

änkekaptenska Charlotta Nikiforoff 27 B: Olga 64 Maria 69 (ryska undersåtar)

kontorist Gustaf Sondermann 62 h. Karolina 61 (utlänningar)

perukmakaremästare Johannes Katter 75 h. Ida 72 B: 2 – 0. (utlänningar)

perukmakarebiträdet Alexander Pajusen (utlänning)

handlande Waldemar Salvén 66 (grek) h. Hilda 67 B: 1 – 2 (greker)

Konstantinsgatan 1 kommerseråd Leon Borgström (icke här bosatt)

piga Anna Koragin 88 (underårig) grek

polismästaren överstelöjtnant Vladimir Carlstedts hustru Peline 57 (grek)

Konstantinsgatan 3 mjölkbutikföreståndare Sergei Baschkiroff 41 h. Emilia 49 (ryska undersåtar)

(änkefru Elin Hoffström 49 B: medicine kandidat Karl ? Hoffström 75 studenterna Rudolf 78 Maria 81 Arvid 84 Anna 82? 0 – 1)

Konstantinsgatan 7 änkefru Eva Lenngren (icke här bosatt)

Fredsgatan 8 direktor Edvard Magnus Hedengren (icke här bosatt).

Fredsgatan 6 verklige statsrådet Jakob Tschernischeff 26 (överårig) h. Katarina 41 (greker), kusk John Tiitz (rysk undersåte)

fröken Alexandra Uschanoff 51 (rysk undersåte)

bokhållare Dimitri Paulow 50 (rysk undersåte)

änkefru Antonie von Carlberg 37 (utlänning)

massören Nikolai Leibowitsch 69 (grek) h. Wilhelmina 71 B: 0 – 3 (greker) greker: 4

fredsgatan 4 justitierådman Edvard Bergh (icke här bosatt)

skrivareänka Sofia Gasiloff 35 (rysk undersåte)

pigor Anna Carnak 62 Ella Beauverk 82 Annie Kaibald (ryska undersåtar) hos professor Ernst Alexander Homén

kassören Vladimir Marosows pigor ... .

Mariegatan 12 handelsagent Axel Baldur Kaas-Assam 56 (utlänning)

Mariegatan 14 kommerseråd August Eklöf (icke bosatt här)

servererskor Eva Fäldt 83 (utlänning), Hildur Alme...? 73 (utlänning)

Fredsgatan 15 f.d. guldsmed Otto Roland Mellin (icke bosatt här).

(Referendariesekreteraren överste Arthur Degerholm 64 h. Nanna 73 B: 1 – 1.)

Nikolaigatan 13 expeditör vid generalguvernörskansliet Anton Jürjeff 58 h. Hanna 65 B: Nadja 85 1 – 1 (ryska undersåtar)

Estnäsgatan 2 kommunalrådet Johan Fredrik Lindroos (icke här bosatt)

Estnäsgatan 12 fru Sigrid Helena Weüdel 66 (utlänning)

Estnäsgatan 10 fröken Ellen Dagmar Lund (icke här bosatt).

Handlanden Christian Ludewig 72 hustru Anna 81 (utlänningar)

Estnäsgatan 4 Berndt Emil von Schantz (icke här bosatt)

arbeterska Alexandra Andersson 77 (utlänning)

Konstantinsgatan 13 stabskapten Gösta August Sackleens hustru Catharina 73 (grek).

Folkskolelärarinnan Emma Genetz’ piga Alexandra Riikonen 80 (grek)

bankprokurist Ernst Albert Wiedersheim-Paul 70 h. Ina 72 B: 2 – 6 (utlänningar)

sjuksköterska Anna Wiedersheim-Paul 66 (utlänning)

handelsbiträdet Michael Buldigin 71 h. Maria 77 B: 2 – 0. (greker) Greker: 4

Konstantinsgatan 15 änkelöjtnantska Engla Gerasimowitsch 42 (rysk undersåte)

senatskanslist Vilho Witikkalas 59 hustru Olga 71 (grek) – 1

Manegegatan 4 handlande prokonsul Hercules Portwes 59 h. Denise 69 (utlänningar)

renskriverska Maria Schklävin 79 (grek)

Manegegatan 2a kypare Ivar Valentin Zantesson 75 h. Hilma 75 (utlänningar)

litograf Greg Lohse 79 (utlänning)

litograf Oswald Paul Franke 78 (utlänning)

Norra kajen 18 generalkonsul greve Carl Magnus Gustaf Björnstjerna 44 h. Aina 58? (utlänningar)

piga Gustava Ekström 63

generalmajor Arthur Richard Ramsays piga Maria Carlsson 79 (utlänning)

skomakaremästare Anders Wilhelm Winqvists piga Maria Bogdanoff 85 (grek)

Norra kajen 16 änkestatsrådinna Aurora Urania Sederholms piga Anna Skvabin 83 (grek)

änkefru Tatiana Janzon 42 (grek)

Norra kajen 12 Geheimeråd Hjalmar Georg Palins hushålls bonne Anna Jeanty 84 (utlänning)

Fredsgatan 1 senator generalmajor Mikael Leonard von Bloms hustru Katarina 62 (grek)

arkitekt Vivi Lönn 72

läkare Carl Wilhelm Rosenlews 73 hustru Olga 73 (grek)

hovrättsauskultant Wolter Ahlqvists piga? Rosa Kuhlman 39 (utlänning)

ingenjör Uno Donners hustru Olga 81 (grek)

Mariegatan 19 Berndt Emil von Schantz (icke här bosatt).

Sadelmakare Theodor Johan Karl Renneberg 62 (rysk undersåte)

Estnäsgatan 1 änkeassessorska Rosa Kiseleff 42 (tyska församlingen)

fru Karin kiseleff 67 (grek)

Nikolaigatan 17 landthushållare Nathanael Colliander (icke här bosatt)

Nikolaigatan 19 änkeöverstinna Klaudia Sundman 23 (grek)

kontorsbiträdet Anna Lovisa Hedberg 79 (utl.)

inspektor Nils Mauritz Holst 48 h. Olga 50 B: Nils 86 Nanny 79 0 – 2 (utl.)

Nikolaigatan 21 Hovråd Florian Granholm (icke här bosatt)

kontorist James Cable 46 h. Catharine 48 B: kontoristerna Catarina 74 Annie 79 Donald 8? 1 – 0 (utl.)

Nikolaigatan 23 gymnasieläraren Paul Leontieff 54 B: 0 – 1. (grek)

änkekollegiirådinna Katharina Leontieff 26 (grek)

änkefru Larissa Vogel (utl.)

Nikolaig. 25 Elisabetsg. 18 f.d. handlanden Dimitri Titoff 45 h. Evdokia 56 (greker)

skrivaren Henrik Janssons hustru Olga 64 (grek) B: 0 – 1.

Elisabetsgatan 12 måleriarbetare Karl Hugo Lindqvist 61 h. Jenny 73 B: 0 – 1. (utl.)

Marieg. 24 Stabskapten Mathias von Nandelstadhs styvbarn Helmi Eriksen 83 (utl.)

Estnäsgatan 5 Kassor stabskapten Ludvig Jägerskiölds bonne Rosa Wolfemberger 78 (utl.)

kassör Konrad Björkegren 65 h. Olga 57 (utl.)

modist Anna Stratow 67 (grek)

Estnäsgatan 9 fotograf Christian Giblesson? 57 h. Signe 71 B: 3 – 0. (utl.)

fotograf Petter Floberg 66 (utl.)

Konstantinsgatan 24 tjänarinna Elisabeth Paladjeff 72 (ryss)

Konstantinsgatan 21 statsråd Vasili Margunoff 30 (grek)

Konstantinsgatan 23 bruksförvaltare J. Emil Hiort af Ornäs 50 h. Anna 60 B: 1 – 1 (utl.)

frisör Ottomar Kattu 80 (utl.)

ingenjör Ossian Donners hustru Wiolet (presbyter)

Manegegatan 1 matros Nikita Ramitsin 67 h. Maria 71 ryska undersåtar

Elisabetsgatan 7 handlande Georg Adolph Stevenson-Salvesen 59 h. Johanna 66 B: 3 – 2 (utl.) Anna Nezwetjeff 75 (rysk undersåte)

handlande Thomas William Salvesen 53 mor änkefru Jean(ne?) Salvesen 21 (utl.)

skräddaremästare Karl Saksinens 44 hustru Alexandra 52 (grek)

Kronohagegatan 2 ryska statsverket:

föreståndarinnan assessorsdotter Julia Perfiljeva 51 (rysk undersåte)

verkmästare Trofim Petroff 30 h. Karolina 25 (ryska undersåtar)

gårdskarl Ivan Testoff 34 h. Alvina 48 B: olga 85 (ryska undersåtar)

Elisabetsgatan 19 änkefru Augusta Amanda Garoff 53 B: ingenjör Nikolai 78 Valentin 84 Eugenie 80 3 – 1 (greker 7)

lärarinna Augusta Schultin (utl.)

änkefru Anastasia Sittkoff 32 B: Maria 58 (greker)

butiksbiträde Nathalia Sittkoff 64 (grek)

typograf Johan Sigfrid Nykänens och hustrun Maria 55 styvbarn Mikael Sokoloff 82 0 – 2 (ryska undersåtar 3)

arbetare Woldemar Sokoloff 78 (rysk undersåte)

kypare Fritz Leijnek 61 h. Emilie 75 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

fru Maria Skvortzow 52 B: renskriverska Marina 78 kassörska Anna 80 1 – 0. piga Olga Bandurka 83 (ryska undersåtar)

Kristiansgatan 14 torghandlaren Vasili Filipoff 43 h. Maria 59 (ryska undersåtar)

Vinkelgatan 8 änkefru Katrina Wilhelmina Lindeberg 37 (utl.)

handelsbiträdet Conrad Arthur Leinemann 77 (rysk undersåte)

vaktmästare Dmitri Golubzoff 58 h. Hanna 68 B: springpojke Mihail 84 1 – 4 (ryska undersåtar)

Vinkelgatan 6 litograf Albin Fritz Theodor Hellström 75 h. Maria 74 B: 1 – 0 (utl.)

Vinkelgatan 2 Konstantingatan, Elisabetsgatan papyrossförsäljare Jegor Bitkoff 60 (rysk undersåte)

Elisabetsgatan 11 änkekollegiiassessorska Jekaterina Jewstratoff 22 B: Jekaterina 56 (greker)

lärarinna Nathalia Jewstratoff 61 (grek)

kollega Wladimir Jewstratoff 52 (grek)

Elisabetsgatan 15 handelsresande Fritz Adolf Lange 72 h. Hanna 77 (utl.)

skrädderiarbetare Alfred Johan Kaartinens hustru Ljuba 78 (grek)

Brobergsgatan 10 f.d. kanslist Konstantin Bordakoff 51 (grek)

kontorist Ivan Ivanoff 59 (rysk undersåte)

provisor Julius Mlnarik 78 (utl.)

Brobergsgatan 6 skräddare Tinis Hein 69 h. Annette 71 B: 1 – 2 (utl.)

skräddare August Simpson 78 (utl.)

skräddare Hans Jäzwest 70 (utl.)

Brobergsgatan 7 tryckeriarbetare Vladimir Tschedojeff 75 (grek) B: 0 – 1 (grek) hu lutheran

Brobergsgatan 2 arbetare Georg Aso 62 (rysk undersåte)

Kristiansgatan 11 målaregesäll Nikolai Jablonski 65 (rysk undersåte)

Kristiansgatan 15 poliskommissarie Georg Androsoff 67 h. Olga 65 B: 0 – 1 (greker) p. Lena B-n? 79 (rysk undersåte)

Vinkelgatan 3/5 kontorist Hermann Adolph Wilhelm Emil Sperlein 73 h. Frida 77 (utl.)

Kristiansgatan 6 butiksbiträdet Vladimir Barsokewitsch 82 (grek)

Vinkelgatan 1 typograf Nikolai Sittkoff 72 (grek) (gift)

Mauritzgatan 14 doktor Florian Jatkowski 30 h. Hilda 52 (ryska undersåtar)

Brobergsgatan 2 arbetare Konstantin Daniloff 54 (rysk undersåte)

f.d. underofficer Nikifer Sokovaroff 29 h. Henrika 33 bb: 1 – 0 (ryska undersåtar)

hovmästare Carl Gustaf Zeiden 68 (utl.) John Emanuel Cederberg 74 (utl.), portier Edvard Assiver 51 (rysk undersåte), kypare Charles Åhlander 65 (utl.), Carl Wessert 67 (rysk undersåte), kassörska Hilma Dahlgren 59 (Utl.), Amalia Hammarström 61 (utl.), koppskurerska Anna Tarasoff 81 (grek), Sigrid Ekström 82?, städerska Lotten Pettersson 65 (utl.), Hedvig Svensson 65 (utl.)

Sofiegatan 3 poliskonstapel Vasili Blohin f. 24.4.1881 (grek)

poliskonstapel Nikolai Timofejeff 68 (grek)

poliskonstapel Vladimir Woronzoff 77 (grek)

Unionsgatan 23 ingenjör Carl Östman 72 h. Thyra 73 B: 1 – 1 (utlänningar)

fotograf Ernst Ovesén 78 (utl.)

handlande Petter Worobjeff 45 h. Maria 48 B: Leonid 85, Lydia 86, Alexandra 82 2 – 1 (greker), handelsbiträde Georgij Aduschkewitsch 81 (rysk undersåte), Mihail Golubzoff f. 20.7.1886 grek, dräng Nikolai Batarschin 83 (grek), bodgosse Vladimir Troloff 86 (rysk undersåte).

Unionsgatan 27 (Stockmann) bokhållare Alexander Sittnikoff 77 (grek)

kyrkogatan 17/Fredsgatan 18 ryska församlingen. Vaktmästare Ivan Schwjettsoff 41 h. Maria 49 (ryska undersåtar)

soldatänka Edla Charlotta Kanavaloff 44 (rysk undersåte)

Nikolaigatan 14 tjänarinna Maria Andrejewa 81 (grek)

ogifta Maria Petrovna Stitikoff 63 (grek)

Unionsgatan 39?/Elisabetsgatan 29 gamla ryska kyrkan kyrkoherde Nikolai Solovjeff 30 h. Tatjana 36 (ryska undersåtar)

pastor Alexei Michaoloff Kosuchin 50 h. Olga 60 (ryska undersåtar)

diakon Grigori Petroff Nikolsky 74 h. Alexandra 77 B: 0 – 3 (ryska undersåtar) piga Maria Piokowjeff 82 (rysk undersåte)

psalmlärare Petr Uspenski 77 mor änka Maria Michailova 47 (ryska undersåtar)

brödbakerska Sofia Nikitina Geomoff 64 syster Maria Geomoff 67 (ryska undersåtar)

gårdskarl Nikolai Semenoff Tschipeloff 56 h. Maria 61 B: Maria 86 (ryska undersåtar)

Unionsgatan 41 handlande Anatoli J.C. Huppmann 63 h. Wilhelmine 75 B: 1 – 2 (utl.)

ingenjör Hugo Erik Marchander 68 h. Klara 62 B: 1 – 0 (utl.)

kontorist Erik Fredrikson 66 h. Selma 68 B: 0 – 1 (utl.)

änkelöjtnantska Elisabeth Koko-Martson 41 (rysk undersåte)

renskriverska Lydia Koko-Martson 72 (rysk undersåte)

handelsbiträdet Eleonora Jakowitsch 69 (rom.kat.)

fröken Nadeschda Stepanoff 72 (rysk undersåte)

fröken Maria Stepanoff 45 (rysk undersåte)

handlande Vasili Konstantinoff Poschehonow 61 (grek) B: 0 – 2 (greker)

kollegiiassessorn Rafael von Jeleneff (rysk undersåte)

Unionsgatan 43 barberarebiträdet Mihail Dagis 32 (rysk undersåte)

Nikolaigatan 18 städerska Albertina Bomans flickebarnbarn (grek)

Nikolaigatan 16 statsarkeolog Aspelins piga Olga Pamfiloff 73 (grek)

fröken Mary Alice Nielsén 61 (utl.)

Elisabetsgatan 25 handlandeänka Maria Moldakoff 50 B: student Johannes Jalanne 79 (grek)

handelsagent Friedrich Heinrich Schinke (utl.)

Elisabetsgatan 27 agent Vladimir Tschaplin 61 (grek)

literatör Nikolai Tschaplin 68 (grek)

handlande Henrik Salvesén 56 h. Mathilda 53 B: 1 – 1 (utl.)

fru Maria Harmston 52 B: Bill 83 (utl.)

handlande Albert Goldbeck-Löwe 63 h. Senja 71 (utl.)

reseinspektör Fredrik von Engeström 50 h. Maria 56 (utl.)

handlande Edvard P.J. Graff 58 h. Thekla 62 fosterbarn 1 – 0 (utl.)

Nikolaigatan 29 Ingenjör Johan Christofer Weise 74 h. Helga 74 B: 0 – 1 (utl.)

änkekaptenska Lydia Schultz 65 B: 2 – 0 (ryska undersåtar)

2. STADSDELEN:

Fabiansgatan 27 änkefru Maria Boman 48 (grek)

restauratör Nikolai Nikolajeff 54 (grek) gift.

Servererska Amanda Larsson 74 (utl.), Kerstin Larsson 81 (utl.) Maria Lindberg 75 (utl.) Elin Möngén 74 (utl.)

Fabiansgatan 29 faktor Gunnar Fredrik Elfgren 64 h. Naima 71 B: 2 – 2 (utl.) fosterbarn: 1 – 0 piga Hilda Parviainen

f.d. handlande Edvard Fleicher 33 h. Adéle 38 (ryska undersåtar)

Unionsgatan 32 Vladimir Afanasieff 78 (rysk undersåte)

Unionsgatan 30 bokhållare Robert Stude 48 (rysk undersåte)

änkefru Bertha Stude 63 B: Bruno 85 Irma 84 0 – 1 (ryska undersåtar)

Norra Esplanaden 21 kontorsföreståndare August Johan Fabritius hustru Anna 53 (grek)

handelsbiträdet Otto Henrik Kork (utl.)

handelsbiträdet Axel Robert Persson (utl.)

sömmerska änka Emma Erika Johansson 53 B: Karl 78 (utl.)

Norra Esplanad 25/27 guvernant hos kommunalråd Fredrik Wilhelm Grönqvist Josephine George (utl.)

handlande Sergei Nikolajeff 42 h. Zenobia 69 B: 1 – 1 (greker)

kontorist Herman Koch (utl.)

artist Paul Alfred Cattei 31 (utl.)

kontorist ...el Hugo Ålund 72 (utl.)

kontorist Petter Beidal. Christensén 78 (utl.)

servererska Gurli Sandberg 80 (utl.)

fiskhandlande Per Larsson 51 h. Elma 70 B: 0 – 3 (utl.)

artist Carl Meurling 79 (utl.)

piga Hulda Lagerlund 65

kontorist Marice Legry 76 (utl.)

kontorist Torsten Wennerberg 81 (utl.)

kontorist Hugo von Bergen 77 (utl.)

kontorist Gustaf Wilhelm Vogt 80 (utl.)

hårläkaren Arne Marinius Arnesen 54 (utl.)

änkefru B... Nissen 50 B: Ida 81 (utl.)

Alexandersgatan 38 konditordräng Ivan Ivanoff 71 (rysk undersåte)

konditordräng Cimon Saveljeff Caizeff 56 (rysk undersåte)

konditordräng Mihail Iljin Sorokin 66, Ivan Iljin Sorokin 79, Vladimir Palitzin 84 Roman Rozow (ryska undersåtar)

Fabians gatan 14 överstinna Hedvig Frasetti 55 B: studenter Petter 82 Hedvig 76 (ryska undersåtar)

Mikaelsgatan 1 kontorist Julius Grabowsky 75 (utl.)

handlande Wilhelm Jepsén 49 h. Julie 64 B: 0 – 2 (utl.)

butiksbiträde Kaise Kochlin 72 (grek)

kassörska Ulla Marchander 72 (utl.)

ingenjör Oskar Ell 73 (utl.)

Alexandersgatan 44 damfrisörska Erika Carlson 75 (utl.)

damfrisörska Helga Nilsson 75 (utl.)

handlande Anna Eugenia Schützer 66 (utl.)

Alexandersgatan 40 handelsbiträde Alexei Feodosow 65 (grek)

ingenjör M(ar?)tin Björkman 63 (utl.)

kirurginstrumentmakare Karl Brus 57 (utl.)

urmakare Patrik Gideon Rahm 71 (utl.)

f.d. sufflör Samuel Efraim Conrad Hxllberg 47 h. Laura 40 (utl.)

Norra Esplanaden 29 Hotell Kämp

hovmästare Henrik Lundblad 66 (utl.)lagermästare Karl Emil Jonsson 63 (utl.) köksmästare Emil Skogerlund 73 (utl.) kypare Stanislaus Geling 77 (rysk undersåte) kassörska Emelia Gunnér 69 (utl.), kallskänkä Hulda Nilsson? 72 (utl.), kusk Hilma Johnsson 69 (utl.), kokerska Frida Österman 74 (utl., kaffekokerska Mathilda Ohlsson 65 (utl.), linneunder...föreståndarinna Ida Nybelin 62 (utl.)

Norra Esplandsgatan 31 frisörska Elin? Sandahl 65 (utl.), biträde Johanna Johnsson 76 (utl.)

Restaurant ...? tjänstepersonal kock Alfred Berlemont 70 (utl.), Pavel Semjonoff 79 (rysk undersåte)

Regeringsgatan 12 borstare Thor...? Carlsson 67 (utl.)

Alexandersgatan 11 handlanden konsul Carl Max Otto 53 h. Henriette 62 B: Carl 82 (rom.kat.)

Regeringsgatan 10 Martha Gerlach 73 (utl.)

litograf Max Stejshal 72 (utl.)

lagerchef Alfred Schubert 76 (utl.)

Fabiansgatan 30 gårdskarl Karl Kohar 49 h. Maria 72 (ryska undersåtar), barnet Karl Ropp 95

Alexandersgatan 7 statsråd Julius Osbergs kusk Johan Hansson 64 (utl.)

Fabiansgatan 26 handelsbiträde Carl John Ivar Nygren 70 h. Ina 77 B: 2 – 2 (utl.)

fröken Selma wiklund 72 (utl.)

kypare Johan Fredrik Gustafsson 69 h. Hilda 71 (utl.)

Berggatan 7 sömmerska Aline Dorothea Jürgensson 62 (rysk undersåte)

Fabiansgatan 32 änkeöverstinna Wilhelmina Kasubski 39 (rysk undersåte)

Mikaelsgatan 9 hårfrisörska Johanna Larsson 53 (utl.)

vicelandssekreterare Londéns hushållerska Evdokia Bovrsdina 61 (rysk undersåte)

Mikaelsgatan 11 bagaregesäll Otto Matthes 68 h. Hilma 7x (utl.)

mekaniska arbetare Gustaf Leij 77 (utl.)

Mikaelsgatan 17 korkskärare Gustaf Conrad Karlberg 66? (utl.)

portier Carl Friedrich Anton Behrens 70 h. Emelie 77 (utl.) piga Alina Heidemann (utl.)

Mikaelsgatan 19 handlande Nikolai Ananjin 54 h. Anastasia 62 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

kassörska Selma Josefina Dahlin 68 (utl.)

kassörska Selma Johnsson 70 (utl.)

skulptör ...el Strömsholm 53 h. Kristina 53 B: Elin 76 1 – 0 (metodister)

Mikaelsgatan 21 (Hotel Fennia) hovmästare Leonard Arvid Lund 63 (utl.), kypare Eugén Kalbermattu 70 (rysk undersåte), lagermästare ??? Wahlgren 75 (utl.), kontorist Julia Thelin 76 (utl.), Alice Magnusson 69? (utl.), kassörska Agnes Bohlin 79 (utl.), Anna Hemmolin 70 (utl.), husfru Ella Bergqvist 67 (utl.), Anna Benjat...off 70 (rysk undersåte), kallskänka Augusta Jansson 66 (utl.) kokerska Emma Johnsson 73 (utl.)

Vilhelmsgatan 6 möbelhandlande Anastas Dmitri Konstantin Papa 51 h. Wilhelmina 64 0 – 1 (ryska undersåtar)

arbetare Viktor Gurtik 67 (rysk undersåte)

handlande Gösta Isidor Oldenburgs hustru Anna 64 (grek)

fotograf Nyblins piga Julie Berg 77 (utl.)

fotografbiträde Georg Nyblin 60 (utl.)

kassörska Natti Poulow 54 (utl.)

änkefru Hanna Lundstad 23 (utl.)

Berggatan 16 kapten Axel Ferdinand Lilius hustru Natalia 54 (grek)

torghandlerska Wilhelmina Kartavtseff 3x? B: 1 – 1 (greker)

butiksbiträde Vera Kartavtseff 62 (grek), Vladimir Kartavtseff 83 (grek), poliskonstapel Vasili Kartavtseff 68 (grek)

Berggatan 12 fröken Marie Kiriloff (rysk undersåte)

lärarinna Maria Kusmin 65 (rysk undersåte)

överkonstapel Alexander Molodkin 69 (grek)

Berggatan 10 fröken Sofia Amalia Blomberg 56 (rysk undersåte)

modist Ulla Möller 64 (utl.)

modist Theresa Möller (utl.)

Berggatan 8 bonne Martha Faasch 79 (utl.) hos handl. Emil Mauritz Lesch

kontorist Richard Nyendanck 73 h. Marie 79 (utl.)

verkmästare Emil Svensson 65 (utl.)

Berggatan 6 fotografbiträde Edith Justina Maria le Grand 66 (utl.)

Berggatan 4 polismästareadjoint stabskapten Alexander Maximoff 58 (rysk undersåte)

kontorist Edvard Wilberg 74 (rysk undersåte)

f.d. garvare Johan Erik Nilsson 41 h. Ida 46 (utl.)

kontorist Nils Meijer 72 (utl.)

banktjänsteman Georg Ludvig Hockemeijer 71 h. Ida 67 (utl.) här finns styvbarn.

Bokhandlare Max Grüll (utl.)

banktjänsteman Rudolph Matheisen 78 (utl.)

arkitekt F. Wilhelm Frölander (utl.)

piga hos Arppe, Maria Hovatoff 65 (grek)

nattvakt Henrik Rätsep 49 h. Anna 60 B: Väinö 82 0 – 1 (ryska undersåtar)

Regeringsgatan 15 kypare Carl Wettervik 77 (utl.)

Mikaelsgatan 20 tobakfabriksarbeterska Anastasia Ivanoff, Maria Ivanoff (ryska undersåtar)

Mikaelsgatan 25 handelsagent Max Schlimowitsch 64 h. Schlawa 65 (utl.)

Mikaelsgatan 27 handlande Emil Wilhelm Östermans hustru Nadja 81 (grek)

ingenjör Ove Trap Friis 67 h. Agnes 70 B: 1 – 0 (utl.)

sjuksköterska Martha Johnsson 76 (utl.)

Berggatan 20 e.o. universitetslektor kapten Andrei Igelström 60 h. Helena 60 B: 2 – 0 (ryska undersåtar)

piga hos vhh Ernst Fredrik Carlén Natalia Platonova (rysk undersåte)

Vilhelmsgatan 5 poliskonstapel Nikolai Stepanoff 69 h. Edla 78 B: 1 – 1 mor änka Katarina Stepanoff 4x fosterbarn 1 – 0 (greker)

handelsbiträde Vera Stepanoff 75 (grek)

Fabiansgatan 38 affärsman Max Stängelin (utl.)

Östra Henriksgatan 1 handlande Alexander Garoff 75 h. Olga 69 (greker)

restauratris Emly Marcus 75 (utl.)

handelsbiträde hos August Emil Isaksson, Knut Thun 78 (utl.), Johan Wallin 78 (utl.)

änkefru Lina Gradin 47 (utl.)

handelsbiträde Wanda? Loffman (utl.)

guvernant hos läkare Juho Jaakko Karvonen, Eva Bracen 71 (utl.) piga Ida Strahl 62 (utl.)

bonne hos fabrikör Karl Otto Fazer Anna Trouvé 70 (utl.)

Alexandersgatan 57 restaurator Carl Alfred Svedenbergs kallskänka Amalia Jansson 76 (utl.)

Alexandersgatan 52 ”Ekbergs” konditorgesäll Alexander Dub...? 76 (rysk undersåte)

Alexandersgatan 50 handlande Juliana Gustava Johansson 68 B: 1 – 0 (utl.)

handlande Christian Henrik Modéen 52 h. Jenny 69 (utl.)

Alexandersgatan 48 Emma Wall?rk 82 (utl.)

Mikaelsgatan 4 piga hos senator Edvard Rudolf Neovius, Susanna Jörgensen 73 (utl.)

änkefru Sofie Bonnevie (utl.)

språklärarinna Lucie Lister 42 (utl.)

fröknar Anni 66, Fanny 68, Emilia 72 Karaleff (greker)

kassörska Ellen Lagerlund 73

handelsbiträde Alexandra Andrejew 59 (grek)

Norra Esplanad 35 handlande Georg Kullias 57 biträde Jean Kullias 78 (greker) springgosse Michel Pondihos 87 (utl.)

städerska Alexandra Wasiljeff 65 (rysk undersåte), handelsbiträde Maria Wasiljeff 74 (rysk undersåte)

skådespelerska Karin Svanström 73 (utl.)

handlande Petrus von Glinster-Blecker 71 (utl.)

kyrkosångare Vladimir Hänninen 76 (rysk undersåte)

handlande Karl Fredrik Larsson 54 h. Jenny 50 B: Svea 84 0 – 1 (utl.) piga Klara Gustafsson 65 (utl.)

handelsbiträde Lydia Fredrika Gardell 74 (utl.)

sömmerska Selma Eleonora Erikson 76 (utl.)

handlande Emilia Lodenius 71 (utl.)

fröken Agnes Lodenius (utl.) fröken Beda Lodenius (utl.)

kontorist Mila Stoltz 79 (utl.)

bokhållare Lorenz Richter 77 (utl.)

hushållerska Frida Regnander 79 (utl.)

fotografbiträde Helena Berg 63 (utl.)

fotografbiträde Elisabeth Åsberg 75 (utl.)

kassörska Nathalia Scheiakoff 70 (grek)

servererska Olga Strandberg 75 (grek) hos handlande Karl Ivar Hanelius

fleurist Carl Adolf Hermann Bure 7? (utl.)

musiklärarinna Maria Poirier 75 (utl.)

kontorist Konstantin Sittnikoff 74 (grek)

handelsbiträde Axel Bremberg 75 (utl.)

kassörska Hedvig Eleonora Sandin 78 (utl.)

Norra Esplanad 39 handlande Sven Rudolf Ernst Schmidt 71 h. Thekla 70 B: 1 – 0 (utl.)

kollegieassessor Alexei Terentieff 36 h. Maria? 41 B: Anna 64 Helena 7x 1 – 0 (ryska undersåtar)

gymnasielärare Valentin Terentieff 68 (rysk undersåte)

prokurist Charles Sjöstedt 68 (utl.)

kontorist Axel Andersson 69 (utl.)

handelsbiträde Oscar Wahlgren 65 (utl.)

Norra Esplanad 37 optiker Emil Wallman 55 h. Maria 61 B: 1 – 3 (greker) svärmor Emilia Andrejeff (rysk undersåte) pigor Sofia Konstantinoff 27, Varvara Petroff 82 (ryska undersåtar)

föreståndare Johan Alfred Andersson 59 (utl.)

gårdskarl Gustaf Adolf Elgströms fosterson (grek)

konditor Fritz Oskar Stawenows arbetare W. Serebrikoff 76 och S. Tschernetsky 72 (ryska undersåtar), kassörska Maria Olsén 58 (utl.), Svea Bel??man 81 (utl.), hushållerska Anna Andersson 65 (utl.)

Norra Esplanad 39 änkefru Maria Reinecke 58 (grek)

handlande August Richard Jahnel 37 (rom.kat.) piga Henriette Schmieding 33 (utl.)

handlande Anton Martin Jahnel 68 (rom.kat.)

guldarbetare Carl Edvard Lindbohms hustru Eudokia 40 (grek)

hotellkusk Johan August Svensson 52 h. Susanna 61 B: 2 – 1 (utl.)

Norra Esplanad 41 handlande Carl Axel Janssons hustru Bertha 66 (kalvinist)

handlande Lars Gustaf Wassberg 60 h. Anna 72 B: 1 – 0 (utl.)

skådespelare Carl Wilhelm Mauritz Svedberg 52 (utl.)

handlande Carl Oscar Herman Hofberg 56 (utl.)

Brunnsgatan 12 järnvägskontrollören Frans Viktor Salvéns hustru Alexandra 48 (grek)

Brunnsgatan 10 ritare Johannes Schultz 79 (rysk undersåte)

Brunnsgatan 8 änkedoktorinna Cecilia Stjogoff 49 B: Eugenia 76 (ryska undersåtar)

modistbiträde Anna Mattsson 73 (utl.)

kontorist Johan Tackman 67 (utl.)

kontorist Herman Jensen 58 (utl.)

kontorist Louis Linder 75 (utl.)

mejerist Christian Hamsen 79 (utl.)

mejerielev Carl Taskman 85 (utl.)

Brunnsgatan 6 stationsinspektor Emil Barsokewitsch 59 B: 1 – 0, mor änkefru Edla Barsokewitsch 37, syster Irene Barsokewitsch X4 (greker)

överkonduktören Herman Almus Hagmans piga Minna Susi 75? (rysk undersåte)

stationskassören Gunnar Wentzel Ossian Ridderstads hustru Dorothea 71 (reformert)

Alexandersgatan 19 handlande Ferdinand Stamer 63 h. Mathilda 67 (utl.)

stabskapten Kasimir Lilius 63 h. Vera 75 (grek)

fotograf Jakob Ljungqvist 62 h. Ingeborg 77 B: 0 – 1 (utl.)

kontorist Achilles Fritz 77 (utl.)

Alexandersgatan 21 (handelsgillet) hushållare Mattis Larsson 70 (utl.)

Alexandersgatan 17 handlande Axel Adolf Pihlgrens hustru Alexandra 67 (grek)

Hotel Patria: portier Nikodemus Jurewitsch 76? (rysk undersåte)

frisörska Johanna Sofia Schweitz 79 (utl.)

f.d. poliskonstapel Konstantin Kononoff 76 B: 1 – 1 (greker)

stickerskan ...? Alma Maria Lundberg 71 (utl.)

modist Olga Johanna Bulér 71 (utl.)

modist Ida Christina Levin 70 (utl.)

Alexandersgatan17½ urmakerivaktmästare Dmitri Grigorjeff 71 (rysk undersåte)

Mikaelsgatan 8 kypare Carl Norrdahl (utl.)

hovmästare Edvard Svensson (utl.)

handlande Lorentz Fischer 48 (utl.)

hushållerska Elsa Fredrika Andersson 72 (utl.)

kallskänka Mathilda Seiger 59 (utl.)

Mikaelsgatan 6 professor Hugo Holstis hustru Alina 62 (grek)

handlande Eva Henriette Dahlgren 58 (rom.kat.)

Östra Henriksgatan 13 änka Amanda Matvejeff 67 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

handlande Moses Rung 80 h. Eva 82 B: 0 – 1 (utl.) judar

änka Kristina Whendino 48 B: Anna 74, fosterbarn 1 – 0 (utl.)

statsråd Frithiof Flodin 28 B: änkefru Fanny Leclecy 68 b: 0 – 1 (utl.)

Östra Henriksgatan 15 fröken Bernhardina Johanna Westerdahl 50 (utl.)

handlande Walfrid Apelgren 49 B: 0 – 1. hushållerska Sigrid Peterson 71 (utl.)

Östra Henriksgatan 17 fabrikant Sven Strindberg 74 h. Maria 74 B: 1 – 1 (utl.)

Kaisaniemi värdshus: kallskänka Ingrid Halldén 75 (utl.)

TREDJE STADSDELEN:

Unionsgatan 13 kontorist Ivan Birger Giertz 75 (utl.)

kontorist Amelie Johnsson 81 (utl.)

köksmästare Matvei Wasjnkoff 59 h. Maria 62 B: 3 – 2 (utl.)

kock Makar Afanasieff 64 (utl.)

skyltmålare Viktor Julius Grefveberg 79 h. Selma 81 B: 1 – 0. (utl.)

Unionsgatan 19 handlande Nikolai Nyström 51 (grek) B: 2 – 1. (greker)

sjuksköterska Minna Malmström 69 (utl.)

Unionsgatan 19 ingenjör Karl Emil Ståhlbergs hustru Sonja 75 (grek), bonne Signe Schülberqvist 76 (utl.)

Unionsgatan 21 Handelsfirma Bröder Matrosoff handelsbiträden Feodor Galjamin 83, Vasili Bulatoff 87, Ivan Simtzin 88, dräng Ivan Scharabejka 72 (utl.)

kypare John Lundberg 59 h. Edla 59 (utl.)

vhh Selim Hällfors hustru Olga 58 (grek) styvbarn stud. Herman Koroleff 83, Sylvia Koroleff 3.1.1886 (greker)

Fabiansgatan 23 språklärarinna Helene Carrevon 58 (utl.)

fröken Anna Hosiainoff 62 (grek)

Fabiansgatan 25 generalguvernör Nikolai Ivanowitsch Bobrikoff h. Elisabeth B: 0 – 1 (ryska undersåtar) hovmästare Sigismund Savitsky 74, betjänt Mikael Beläjeff 70 pigor Stepanida Sterschinoff 73, Tatiana Moltjakinoff 72, Jekaterina Orloff 69 Anna Baschiloff 62

kusk Andrei Schaihin 61 h. Hilda 65 B: 3 – 2.

portier Gregori Loschkin 56 h. Helena 68 B: 2 – 4.

Unionsgatan 26 handlandeänka Katarina Pletschikoff 49 handelsbiträde: Vasili Maligin 59, Alexander Schaidakoff 83, elever Andrei Sinovjeff 85, Ivan Kotin 87, drängar Ivan Konstantinoff 73, Mihail Konstantinoff 70

handlande Emil Kühn 73 h. Emelie 63 B: 1 – 1 (utl.)

kypare Mihail Anduskiewitsch 70 h. Anastasia 75 B: 1 – 0.

kypare Konstantin Lisin 74 h. Antonina 82

Unionsgatan 24 Handlande Nikolai Matrosoffs handelsbiträden Dmitri Loginoff 61, Vasili Zaplin 81, Alexander Petroff 75, elever: Nikolai Alexejeff 88, Mihail Loginoff 88, drängar Alexander Marosoff 78, Ivan Dadajeff 79

Unionsgatan 4 kypare Karl Edvard Hansen 59 h. Sofia 60 (utl.)

skräddare Gustaf Rudolf Lindblad 70 (utl.)

tillskäraren Otto Emil Jönsson 66 h. Hilma 73 B: 1 – 2 (utl.)

arbetare Karl Fredrik Runström 45 (utl.)

Kaserngatan 23 fröken Natalia Novaschiloff 42 (grek)

Kaserngatan 25 vicekonsul Johan Nikolaus Carlander 48 h. Davida 56 piga Emma Carlsson 78 (utl.)

modist Anna Eufrosyne Hagstedt 56, mor änka Anna Hagstedt 20 (utl.)

senatskanslisten Axel Fredrik Londéns hustru Valborg 74 (grek)

fröken Margareta Trolle-Steenstrup 62 (utl.)

Fabiansgatan 10 skådespelare William Edmund Engelbrecht 55 h. Anna Lisa 61 (utl.)

handlande Edvard E. Kentz 63 (utl.)

bodegainnehavarinna Nanny Roeding 71 servererskor Ella Eriksson 79 Maja Sandström 79 (utl.)

kassörska Jenny Rasmussen 77 (utl.)

Fabiansgatan 8 handlande Ivan Falin 51 (grek) B: kontorist Ivan 78 Anna 81 Konstantin 83 Ekaterina 84 1 – 1, handelsbiträde Vasili Krytschnikoff 84 (greker 7 – här fattas ett namn)

senatstranslator Henrik Emanuel Heikans hustru Varja 58 (grek)

kontorist Sergei Nikolajeff 78 h. Olga 76 (greker)

modist Elisabeth Osipoff 64 mor änkefru Elisabet Osipoff 34 (greker)

Fabiansgatan 4 fröken Hilda Thelning 73 (utl.)

handlande Adolph Blumberg 56 mor änkefru Adelina Blumberg 24, syster Adéle 59 fosterbarn 0 – 1 (utl.)

elektriske arbetare Oskar Lindholm 77 h. Hulda 74 (metodister)

Norra Magasinsgatan 9 statsråd Alexander Nybergs hustru Anna 56 (grek) B: 0 – 2 (greker), piga Elisabet Scharikoff 77 (utl = rysk undersåte?)

telegrafist Anphisa Jagodkin 82 (utl.)

piga Lydia Komkoff (grek) hos kollegieassessor Emil Öhmann.

Vaktmästare Konstantin Komkoff 66 (grek) B: 2 – 1.

Södra Esplanad 16 handelsresande Arnold Braesch hustru Anna 69 (grek)

Södra Esplanad 14 handlande Axel Woldemar Sevóns hustru Sonja 67 (grek)

Richardsgatan 1 advokat Karl Johan Svanljungs hustru Anna 66 (grek), bonne Maria Luck 70 (utl.)

restauratör Rudolf Piehl 63 syster Therese Piehl 80 (utl.) kassörska Elise Hein 72 (utl.) servererska Augusta Carlsson 75 (utl.)

Skillnaden 4: bankkontorist Fredrik Lagerlund 78

vhh Fredrik Axel Janssons bonne Louise Würflein 82 (utl.)

färgaremästare Walfrid Engelbert Lindströms gesäller Julius Kerstein 71 (utl.), arbetare Ivan Sadoffhin 77 (utl.)

agent Konstantin Ivanoff 74 (grek)

Skillnaden 2 änka Eva Knopp 33 (utl.)

högbergsgatan 36 (bagaremästare Brondin) gesäller: Vasili Ardn...otoff 69 (utl.) Peter Vadolejeff 77 (utl.) lärlingar Josef Sinkewitsch 85 (utl.) Alexander Osipoffski 87 (grek) drängar Mihail Sipin 66 (utl.)

restauratör Gustaf A. Lindströms kassör Carl Winqvist 77 (utl.)

Högbergsgatan 30 agent Adolf Pantaenius 61, fröken Heloise Pantaenius 56 Utl.)

kontorist Julius Stamer 79 (utl.)

fröken Anna Polosschin 59 (utl.)

Ludvigsgatan 3/5 kontorist Waldemar Schumacher 72 (utl.)

lagermästaren Willy Schumacher 59 (utl.)

bageriverkmästare Karl Eriksson 73 h. Mina 74 B: 2 – 0 (utl.)

lagermästare John Hahne 59 h. Ida 60 B: 1 – 1 (utl.)

Skillnadsgatan 1/3 kontorist Werner Theodor Moum 80 (utl.)

agent Artur Wilhelm August Stavenow 67 h. Hildur 72 B: 1 – 1 (utl.)

sadelmakare Christian Fredrik Wilhelm Baltzer 40 h. Jensine 41 (utl.)

sadelmakare Johannes Lauritz Ferdinand Baltzer 72 (utl.)

hattmakare Jörgen Bendix Petersen 53 (utl.) piga Ida Johnsson 38 (utl.)

Skillnadsgatan 5 handlande Petter Felix Ockenströms piga Anna Mertanen (grek)

kypare Carl Johan Rolin 72 (utl.)

Skillnadsgatan 7 agent Knut Wiborg 61 h. Handlande Adèle 60, butiksbiträden: Elmire Priegnitz 63, Tekla Sönnerberg 85 (utl.)

änkefru Anna Hammarström 29 (utl.)

kötthandlerskan änkefru Eufemia Dischoff 35 B: Anastasia 81 Andrei 76 Petter 78 (greker)

handlande Niels Gustaf Ahlberg 55 h. Charlotta 76 (utl.)

kypare Franz Wisotsky 65 h. Nadja 71 B: 0 – 2 (utl.)

Skillnadsgatan 11 murareänka Hedvig Sofia Gustafsson 39 (metodist)

Ludvigsgatan 4 grönsakshandlerskahustru Matilda Natsewitsch 65 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Högbergsgatan 28 kontorist Nikolai Petrolaj 74 far Haverin Petrolaj 21 (ryska undersåtar)

kontorist Johan Otterström 72 h. Anna 73 B: 0 – 1 (utl.)

Högbergsgatan 24 änkefru Therese Vilhelmina Klosse 65 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

Högbergsgatan 22 predikant Johan Alfred Karlberg 55 h. Anna 59 B: Joel 85 3 – 3 (utl.)

diversehandlerska Andriette Lönngren 56 (utl.)

korghandlare August Blomberg 36 (utl.)

Lilla Robertsgatan 9 (gårdsägare Alexander Gratschoff)

lärarinna Louise von Laurentz 50 (rysk undersåte)

ingenjör Carl Malling 71 (utl.)

änkefru Charlotta Ahlbom 28 (utl.)

skådespelare Ernst Ahlbom 66 (utl.)

kypare Otto Turén 77 (utl.)

kypare Nils Nilsson 72 (utl.)

kypare Emil Andersson 80 (utl.)

perukmakarebiträde Leopold Lilienberg 82 (rysk undersåte)

Lilla Robertsgatan 11 sjökapten Adolf Wilhelm Sederström 53? fosterbarn 1 – 0 (utl.)

Högbergsgatan 29 operasångare Ettore Gandolfi 62 h. Kontorist Hanna 59 (utl.)

Högbergsgatan 31/33 handelsresande Petter Buchert 68 h. Anna 68 B: 2 – 2 (greker)

Högbergsgatan 35 änkefru Emmy Norling 53 B: Karl 84 kontorist Elin Norling 76, kontorist Venny Norling 81 (utl.)

provisor Johan Wilhelm Souranders styvbarn Herman Strebulaiew 87 (grek)

Högbergsgatan 41 handlande Gregori Sergejeff 34 (grek) B: Gregori 2.2.1886 (grek)

handlande Nils Christian Conrad Rasmussen 47 h. Anna 57 B: 1 – 1. (utl.)

Kaserngatan 42 änka Greta Michailoff 62 B: 0 – 2 (ryska undersåtar)

Kaserngatan 38 piga Alina Ekström 73

agent Henrik Frenz 54 h. Anna 61 B: Fredrik 85 1 – 0, piga Anna Forsblom 79

Kaserngatan 34 droghandelsbiträde fru Ina Malling 73 B: 0 – 1 (utl.)

fröken Agda Grönberg 81 (utl.)

Kaserngatan 30 musiker Anton Modl 58 h. Augusta ?? (utl.)

kypare Fredrik Nordberg 65 h. Fanny 66 (utl.)

agent Gustaf Olson 59 (utl.)

fotografänka Hanna Ahlberg 49 (utl.)

Fabiansgatan 13 forman Jan Persson Tyberg 55 h. Charlotta 46 B: Karl 77 (utl.)

arbetare Olof Nilsson 39 (utl.)

medicine doktor Wilhelm Zilliacus piga Julie Eho 80 (utl.)

Fabiansgatan 17 sjukgymnast Aino Emilia Backmans piga Alexandra Houri (rysk undersåte)

Unionsgatan 18 handlande Nikolai Sohohin 32 h. Anna 41 (greker) handelsbiträde Petter Petroff 82 dräng Ivan Moisejeff 84, Alexei Petroff 85 (ryska undersåtar)

kontorist Vladimir Schohin 62 h. Nadeschda 63 (greker)

bokhållare Paul Schohin 72 (grek)

telegraftjänsteman Alexander Perevaloff 70 (grek)

änka Maria Kusmin 50 B: lärarinna Eudokia 82 0 – 1 (ryska undersåtar)

Unionsgatan 14 musiker Viktor Novacek (utl.)

gårdskarl Karl Fredrik Konstantin Meij (52) hustru Antonina 57 (grek-er?) B: Elsa 85 0 – 1, 0 – 2 (greker)

bokhållare Alexander Meij 80 (grek)

agent Ernst Tollanders hustru Nadja 69? (grek). Guvernant Hedvig Ehlert 85 (utl.)

Unionsgatan 5 kontorist Rudolf Bargum (utl.)

reparatör Hjalmar Hugo Arenander 45 (utl.)

Unionsgatan 17 arbetare Johan Mähä 76 (utl.)

arbetare Mickel Klee 72 (rysk undersåte), arbetare Peter Tursk 67 (rysk undersåte)

Unionsgatan 9 änkefru Mary Sanmarks piga Anna Jansson 73 (utl.)

piga Helena Vålja 81 (rysk undersåte)

Fabiansgatan 11 poliskonstapel Alexander Kovalsky 70 (grek)

konsulatsekreteraren Magnus Clarholm 71 (utl.)

Unionsgatan 12 handlande Vasili Sittnikoff 48 h. Elisabeth 48 (greker)

kontorist Andrei Sittnikoff 71 (grek)

Unionsgatan 8 skräddarmästare William C. Branch 60 h. Ester 67 (utl.)

kypare August Emanuel Berlin 69 h. Marie 63 B: 3 – 0 (utl.)

överkypare Mikael Gursky 65 (rysk undersåte)

fröken Inga Edlund (utl.)

löjtnantska Aurora Augustorski 39 (rysk undersåte)

fröken Anna Kavaleff 20.10.1838 (grek)

f.d. possessionaten Georg Kavaleff 45 (grek)

Bernhardsgatan 5 fröken Hanna fredriksson 66 (utl.)

Södra Magasinsgatan 8 generalmajor Viktor Hedlunds hustru Catharina 65 (grek)

underlöjtnant Sergei Sundström 75 (grek)

musikunderofficer Andrei Jakovleff 59 (grek) B: Georg 83, Vladimir 85 1 – 1 (greker)

bataljonsskrivare Nikolai Buldigin 63 B: 4 – 2 (greker)

äldre skrivare Nikolai Androsoff 74 B: 3 – 2 (greker)

kusk Karl Johan Gustafsson 71 h. Hanna 61 B: 0 – 1 (utl.)

Högbergsgatan 25 änkekaptenska Constance Listvennikoff 52 (rysk undersåte)

fröken Sofia Ch. Bonté 43

änkegeneralska Hanna Lovenetsky 47 B: Nanny 66 (ryska undersåtar)

Högbergsgatan 27 sjuksköterska Ella Galander 76 (utl.)

sjökapten ...olai Anger ? (grek)

prokurist Vasili Pletschikoff 73 (grek)

Lilla Robertsgatan 2/Kaserngatan 28 handlandeänka Maria Popoff 52, handelsföreståndare Alexander Popoff (greker) handelsbiträden Ivan Bogumoloff 75, Arkadi Kudraftzeff 78, elev Mihail Ljubimoffski 84 (ryska undersåtar)

änkeöverstinna Hilda Skrifritzin 54 (rysk undersåte)

Kaserngatan 26 änkekommerserådinna Teoktista Dementieff 55 B: Sofie 82 Vladimir 82 (greker) piga Alexandra Grigorieff 60 (rysk undersåte)

änkekollegiirådinna Katarina Leontieff 27 (rysk undersåte)

musiklärarinna Antonie Leontieff 61 (rysk undersåte)

änka Maria Mokejeff 42 (rysk undersåte)

änka Anna Zigankoff 69 B: 1 – 0. (rysk undersåte)

änka Anna Lovisa Bonacek 30 (rysk undersåte)

villaägare Gregori Nemejko 34 B: Katarina 69, Anna 74, Eudoxia 78, Alexandra 82, Olga 85 (greker)

golvbonare Ivan Tschaikoff 64 h. Anna 63 B: 5 – 4 (ryska undersåtar)

Georgsgatan 3 utskänkningsföreståndarinna fru Anna Simolin 65 (grek)

Georgsgatan 1 konsulinna Helene Sittkoff 40 B: Nadja 74, sjuksköterska Vera 76, studenter Konstantin 79 Maria 82 (greker)

löjtnant Georg Sittkoff 72 (grek)

änkeöverstinna Leonie Doubitzky 44 B: räknebiträden Helene 75, Marie 77, George 81 (ryska undersåtar)

ritare Valère Doubitzky 72 (rysk undersåte)

änkeöverstinna Anna Högströms mor änkefru Josefina Delessert 15 (utl.)

Unionsgatan 1 (tyska församlingen)

fröken Anna Emilia Elisabeth Gloël 59 (utl.)

BORTKOMMEN INFO: Georgsgatan 13: Änkefru Therese Hallgren 43 B: Ida 7x (utl.)

IV STADSDELEN:

Georgsgatan 9 prokurist Robert Peacock 73 (utl.)

...

VI STADSDELEN (EIRA)

111-126 Hackspik – sidensvans

Sjömansgatan 25 skomakare Erik Petter Jansson 55 h. Antonia 69 (utl.)

fotograf Birger Hjortzell 77 h. Gerda 79 (utl.)

Rödbergsgatan 4 skomakeriarbetare Alexander Kervetti 67 h. Kaisa 54 (ryska undersåtar)

bokbindare Tobias Weinstein 51 h. Ester 56 B: Jakob 85 Jenny 84 0 – 2 (utl.) Judar?

Handelsbiträde David Weinstein 79 (utl.)

handelsbiträde Schönja Weinstein 80 (utl.)

Sjömansgatan 19 skrädderiarbetare Anders Seng 64 (rysk undersåte)

skrädderiarbetare Johan Krickberg 77 (rysk undersåte)

skräddare Johan Lemp 70 h. Anna 70 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

skräddare Abraham Kuns 61 (rysk undersåte)

skräddare Johan Lanriers 76 (rysk undersåte)

Sjömansgatan 21 fotografbiträde Maria Kovin 75 (grek)

skräddaremästare Robert H. Julius Kirchoff 62 h. Maria 56 (ryska undersåtar)

Sjömansgatan 16 typografänka Vera Nyholm 7x (grek)

Sjömansgatan 14 förrådsförvaltare Petter Rodionoff 72 B: 1 – 1 (greker)

vaktmästare Edgard Beckman 64 mor Mathilda 43 (utl.)

handelsbiträde Gustaf verner Lönngrén 70 (utl.)

Sjömansgatan 12 torghandlerska Anna Kreutzmann 52 B: Arthur 81 Kleofas 83 2 – 0 (ryska undersåtar)

underofficersänka Karolina Wilhelmina Trajanoff 33 (rysk undersåte)

Sjömansgatan 8 maskinmästare Karl Friedrich Robert Müller 66 h. Viktorina 66 (utl.)

predikant Matts Olsson Lignell 54 h. Betty 60 B: Ragnar 85 Jo...? 86 1 – 1 (utl.)

Fredriksgatan 12 handelsagent Francisco Santi Pietro Brani Bertini 57 h. Alexandra 54 B: 1 – 0 (utl.)

drogist Wilhelm Friederich Zernitz 76 h. Hilma 78 (utl.)

Båtmansgatan 7 stationskarl Ivan Bikoff 78 (grek)

Sjömansgatan 43 änka Ulrika Jakowitz 31 (rysk undersåte)

änka Margareta Bierbitzsky 27 (rysk undersåte)

Rödbergsgatan 20 ogifta Katarina Besdakoff 55 (rysk undersåte)

Rödbergsgatan 14 järntrådsarbetare Nils Olof Stenlund 63 (utl.)

karamellarbetare Konstantin Alexejeff 74 h. Dagmar 84 (ryska undersåtar)

Rödbergsgatan 12 skräddare Alexander Jefimoff 39 h. Ida 51 B: butiksbiträde Nadeschda 85 Alexandra 86 2 – 0 (ryska undersåtar)

murare Ivan Jefimoff 75 (rysk undersåte)

butiksbiträde Anna Jefimoff 77 (rysk undersåte)

butiksbiträde Vera Jefimoff 81 (rysk undersåte)

änka Amanda Sofia Jurjew 37 (rysk undersåte)

handelsbiträde Elisabeth Jurjew 72, d:o Nadeschda Jurjew 79, d:o Timofei Jurjew 81 (ryska undersåtar)

Sjömansgatan 27 papyrosshandlaren Mihail Sideroff 40 (grek)

telegrafist Andrei Lebedeff 72 (rysk undersåte)

Sjömansgatan 31 gårdfarihandlande Fatahdin Sa?iroff 78 (rysk undersåte)

gårdfarihandlande Goin Ivrahim 83 (rysk undersåte)

gårdfarihandlande Ivrai Ramasanoff 88 (rysk undersåte)

gårdfarihandlande Umer Ivrahimoff 85 (rysk undersåte)

vävmästare Hans Peder Petersen 77 (utl.)

Sjömansgatan 35 hushållerska Johanna Pettersson 46 (utl.)

Sjömansgatan 37 målare Andrei Orechniboff 71 h. Alexandra 74 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

Sjömansgatan 39 fabriksarbetare Vasili Pavloff 72 h. Anastasia 75 B: 1 – 1, syster Alexandra Pavloff 87 (ryska undersåtar)

Sjömansgatan 41 bleckslagaremästare Eugen Edvard Sigmund Krause 60 h. Margaretha 65 B: 3 – 4 (ryska undersåtar)

fabriksarbetare Feodor Semenoff 71 (grek)

f.d. handelsföreståndare Georg schuvaloff 31 (grek)

Båtsmansgatan 21 handelsbiträde F. Poljakoff 65 (rysk undersåte)

butiksbiträde Vikenti Gullin 55 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Mihail Bogdanoff 72 (rysk undersåte)

Sjömansgatan 20 kontorist John G. Gustafsson hustru Maria 74 (grek)

Albertsgatan 6 järnvägstjänsteman Väinö Rafael Hjalmar Sundqvists hustru Nadja 67 (grek)

Sjömansgatan 32 fabriksarbetare Andrei Orloff 76 h. Anna 80 (ryska undersåtar)

asfaltarbetare Nikolai Sasunoff 75 (rysk undersåte)

poliskonstapel Alexander Alexandroff 66 h. Adele 80 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

gummiarbetare Simon Baranoff 55 h. Olga 65 B: 0 – 4 (ryska undersåtar)

fabriksarbeterska Vera Ivanova 58 (rysk undersåte)

Båtsmansgatan 23 butiksbiträde Maria Tuder 79 (grek)

Båtsmansgatan 25 optiker Anders Ljungdahl 56 h. Aina 78? B: 0 – 1 (utl.)

torgförsäljerska änka Olga Nyman 56 (grek)

plåtslageriarbetare Matti Margenitsch 74 (rysk undersåte)

plåtslageriarbetare Anton Lestochinsky 74 (rysk undersåte)

konditoriarbetare Matvei Gubanoff 68? h. Maria 67 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

positivspelare Johan Bartoli 74 (utl.)

positivspelare Luigi Vernasa 38 (utl.)

positivspelare Josef Donadini 71 (utl.)

positivspelare Angelo Kasali 57, Josef Kasali 51, Anton Kasali 87, Anton Ammelini 48, Johan Batista 53, Ku...? Johan Batista 83, Johan Bysko 76 (utl.)

järntrådsarbetare Andreas Lukas 69 (utl.)

Docksgatan 12 fabriksarbetare Karl Uger 48 h. Edla 51 B: Ester 85 (ryska undersåtar)

Båtsmansgatan 35 konditor Ilja Michailowitsch Samaletoff 75 h. Paraskovia 80 (ryska undersåtar)

handlande ? Josipoff 72 h. Sagdikanoff 80 B: 2 – 0 (ryska undersåtar) ???

gårdfarihandlande ? Sardinoff 75 (rysk undersåte)

gårdfarihandlande ? Jernsedin 82 (rysk undersåte)

Båtsmansgatan 34 hyrkusken August Vilhelm Eklunds dräng Nikolai Dmitrieff 81 (rysk undersåte)

Docksgatan 7 Ida Hypén 80 (mina tillägg)

Båtsmansgatan 31 tobakfabriksarbetare Ivan Sovelijewitsch Soveljeff 63 h. Audotia 65 B: 1 – 3 (ryska undersåtar)

tobakfabriksarbetare Karp Dametoff 43 (rysk undersåte)

tobakfabriksarbeterska Audotia Egorovna 42 (rysk undersåte)

Sjömansgatan 36 baderska änka Amanda Aroll 69 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

fabriksarbeterska Alexandra Jakowitsch 77 (rysk undersåte)

Båtsmansgatan 29 arbetare Ivan Rjeboff 57 (rysk undersåte)

järnarbetare Vanja Jurjeff 72 (rysk undersåte)

bokbinderiarbeterska Lydia Jefimoff 69 (rysk undersåte)

sömmerska Ljuba Jefimoff 71 (rysk undersåte)

skrädderiarbetare Moses Rakewitsch 52 h. Sara 52 B: Vulff 82, Simon 84 Salomon 86 1 – 1 (utl.) Judar.

Konditorigesäll Ivan Wasalsky 59 h. Jekaterina 62 B: 2 – 2 (ryska undersåtar)

chokladarbetare Petter Komaroff 70 (rysk undersåte)

änka Sofia Charlotta Jefimoff (rysk undersåte)

sömmerska Olga Schumsky 83 (rysk undersåte)

Båtsmansgatan 28 f.d. soldat Simon Antonoff 48 (rysk undersåte)

Fabriksgatan 27 tapetetseriarbetare Fritz Johan Clementsson 68 (utl.)

snickeriarbetare Nikolai Mens 66 (rysk undersåte)

gjuteriarbetare Nikolai Gruscheffski 77 (grek) B: 1 – 0 (grek)

Fabriksgatan 38 (fabrikant Karl Adolf Knief) korvmakeriarbetare Johan Gerne 80 (utl.) Friedrich Stächer 5x? (utl.)

hushållerska änka Anna Sofia Haglund 46 (utl.)

filare Gustaf Emanuel Haglund 80 (utl.)

målare Knut Vilhelm Haglund 83 (utl.)

målare Adolf Severin Lindman 80 (utl.)

hushållerska änka Elina Nikitin 53 (rysk undersåte)

guldsmed Siveri? Borisitsch Nikitin 76 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Ivan Ivanoff 73 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Sergei Jevdakimoff 82 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Semen Afanaselkoff 81 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Dmitri Ivanoff 83 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Filip Nikiforoff 82 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Ivan Pauloff 82 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Ivan Dorofejeff 77 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Stefan Jefreimoff 63 h. Daria 63 B: 1 – 1 fosterbarn 0 – 1 (ryska undersåtar)

fabriksarbetare Alexander Ivanowitsch Bolnaff 69 h. Polohie 69 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

fabriksarbetare Ivan Bogdanoff 54 h. Marfa 54 (ryska undersåtar)

fabriksarbetare Ivan Bogdanoff 64 h. Afdotja 64 B: fabriksarbetare Alexander 84 (ryska undersåtar)

ingenjörsänka Maria Andrea Gerne 52 B: Johanna 79 Borghild 82 Ruth 85 2 – 0 (utl.)

Styrmansgatan 2 fabriksarbetare Konstantin Petroff 73 (rysk undersåte)

torghandlare Alexei Porolikin 63 h. Anna 69 B: 2 – 1 (ryska undersåtar)

skräddare Petter Niklajewitsch Kaschin 65 h. Katri 71 B: 3 – 2 (ryska undersåtar)

Fiskartorg 3 målare Vasili Maltscheff 52 h. Maria 54 B: Alexander 76 Konstantin 82 Nathalia 84 2 – 3 (ryska undersåtar)

Munkholmsgatan 10 gårdfarihandlare Halitulla Nevmjanoff 57 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Halitulla Ramasanoff 75 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Kajem Hatschlullin 83 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Hajretdin Saberoff 84 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Fetja Hetdin Simodetdin 79 (rysk undersåte)

Munkholmsgatan 8 f.d. underofficerare Adam Krainsk(y?) 28 (rysk undersåte)

Munkholmsgatan 2 kypare Christian Vilhelm Louis Fiche 67 h. Johanna 57 B: 0 – 1 (utl.)

fabriksarbetare Vasili Boboff 72 h. Jekaterina 72 B: 2 – 2 (ryska undersåtar)

Docksgatan 2 arbetare Stanislaus Bilenritz 72 h. Elisabeth 62 B: 2 – 0 (ryska undersåtar)

arbetare Vasili Andrejewitsch Popoff 58 h. Charlotta 61 B: Elin 83 (ryska undersåtar)

Ärtholmsgatan 7 skomakare Karl Gyllenberg 53 B: 1 – 2 (utl.)

Artholmsgatan 11/13 perukmakarebiträde Oskar Bernhard B? 72 h. Hilda 77 (utl.)

Fabriksgatan 25 målare Erik Vilhelm Carlsson 52 h. Ulrika 53 (utl.)

bokbindarelärling Karl Emil Bonnevier 82 (utl.)

arbetare Ivan Vinogradoff 63 h. Elisabeth 64 B: Nadja 82 0 – 2 (ryska undersåtar)

f.d. handlande Sergei Fedosejeff 58 (rysk undersåte)

arbeterska Nadeschda Masejeff 62 (rysk undersåte) har en fosterflicka

konditoriverkmästare F. Schaar 59 h. Maria 63 B: Maria 85 1 – 1 (utl.)

konditor Georg Ribkin 64 (utl.) konditor Valdemar Ribkin 77 B: 1 – 0 (utl.)

Båtsmansgatan 24 instrumentmakare Simon Bernstein 60 h. Sarah 65 B: 2 – 2 (utl.)

konditoriverkmästare Ivan Orloff 79? h. Anna B: 2 – 0 piga Vera Karjägin (Karjagin?) 88 (ryska undersåtar)

glasarbetare Karl Gustaf Alexoiz 36 h. Helena 36 B: Anna 62 (utl.)

dräng Gustaf Jakob Alexoiz 65 h. Alma 62 B: 0 – 3 (utl.)

maskinist Villiam Alarik Hasselgren 72 h. Hanna 66 (utl.)

bleckslagaremästare Edvard August Vinkler 63 h. Maria 70 B: 4 – 1 (utl.)

Båtsmansgatan 22 typograf Carl Bernström 52 h. Charlotta 65 B: 1 – 0 (utl.)

Båtsmansgatan 20 f.d. musikant Karl Albert Dahlströms hustru Maria året fattas (grek)

änka Maria Jansson 27 (grek)

arbetare Gustaf Henrik Helenius hustru Anna 40 (grek)

arbetare Knut Felix Juslins hustru Lydia 53 (grek)

Båtsmansgatan 18 skomakeriarbetare Gustaf Väljämae 65 (rysk undersåte)

Vävaregatan 2 skolelev Mikko Gavrijen 85 (grek)

Smedsgatan 17 glasskärare Marmel Mitrofanoff 42 h. Emilia 55 B: järnsvarvarelärling Alexander 8x 1 – 3 (ryska undersåtar)

järnsvarvare Vilhelm Mitrofanoff 78 (rysk undersåte)

byggmästare Johan Fredrik Larsson 35 h. Margaretha 53 B: Edith? 86 2 – 1 (utl.)

gjutare Fredrik Thure Larsson 79 (utl.)

Smedsgatan 13 kontorist Konstantin Druschinin 50 (grek)

skräddare Mihail Schamansky 36 h. Katarina 44 B: konditorielev Ivana 82 (ryska undersåtar)

konditoriarbetare Alexei Nikiforoff 78 (rysk undersåte)

konditoriarbetare Nikolai Nikolajeff 63 h. Eudokia 64 B: 3 – 2 (ryska undersåtar)

Båtsmansgatan 14 stenarbetare Vasili Michailoff 57 h. Emilie 64 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

strykerska Dorotea Flora Fernander Steiner 75? B: 1 – 0 (utl.)

sömmerska Frida Henrietta Albertina Steiner 81 B: 0 – 1 (utl.)

skomakeritillskäraren Robert Villiam Ludvig Steiner 82 (utl.)

skrädderiarbetare Alexander Sakaloff 66 (rysk undersåte)

änka Maria Michailoff 73 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

Båtsmansgatan 12 linnesömmerska Louise Charlotta Söderqvist 32 (utl.)

guvernementssekretererskan änkefru Ida Rosenzweig 51 B: Jakob 83 1 – 0 (ryska undersåtar)

handelsbiträde Alexander Alexejeff 65 h. Maria 72 fosterbarn: 0 – 1 (ryska undersåtar)

(kollegiiassessor Viktor Sokolowitsch)

fröken Hilda Bernhardina Taxells piga Mathilda Kraul 39 (utl.)

arbetare Gustaf Hjalmar Olsson 74 h. Emmy 80 (utl.)

torghandlerska maskinisthustru Marie Mast (rom.kat.) (har barn)

gummiarbetare Felix Göstonski 69 h. Olga 74 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

förgyllaren Stanislaw Guatowski 71 (rysk undersåte)

kypare Vazlaw Adolfero Bankowsky 64 h. Veronika 72 (ryska undersåtar)

Båtsmansgatan 10 änkekaptenska Anna Krasowski 63 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

arbetare Valdemar Nekrassoff 80 (rysk undersåte)

arbetare Jakov Kiskovaroff 54 (rysk undersåte)

arbetare Mihail Michailowitsch Tentin 52 (rysk undersåte)

arbetare Alexander Gratschoff 79 (rysk undersåte)

arbetare Anton Iljanoff 44 (rysk undersåte)

arbetare Ivan Petrekoff 80 (rysk undersåte)

Albertsgatan 2 trädgårdsmästare Svante Olsson 56 h. Augusta 54 B: Svante 83 Klaus 85 2 – 1 (utl.)

fabriksarbetare Jakob Jakovleff 76 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Ivan Vorontieff 81 (rysk undersåte)

fabriksarbetare Timofei Kupanoff 83 (rysk undersåte)

kypare Ivan Kondratieff 65 h. Maria 70 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

Smedsgatan 9 fältväbelänka Engla Sofia Ivanoff ?? B: Alexander 85 1 – 1 (ryska undersåtar)

fabriksarbeterska Sofia Ivanoff 81 (rysk undersåte)

torghandlare Matvei Ivanowitsch Jäschvo?noff 64 h. Sofia 63 (ryska undersåtar)

Smedsgatan 11 gårdfarihandlare Hairulla Jenaseff 82 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Haireddin Alejeff 69 h. Kanad 74 B: 1 – 1 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Mirjah...ob Jasepeff 66 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Umer Alejeff 71 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Gajas Schamoff 74 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Kabir Alimoff 75 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Nutfarla Saderdinoff 83 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Soriff Fathullin 85 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Mohamer Rahin Muhamedejeff 74 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Ardjan Ahmedjanoff 79 (rysk undersåte)

gårdfarihandlare Sjardjan Alinoff 79 (rysk undersåte)

Smedsgatan 3/5 gravör Alexander Fredrik Wissa 45 (utl.)

skomakaremästare Vilhelm Finholms hustru Maria 64 (grek) B: Konstantin 7.5.1886 (grek) 0 – 1 (grek)

barberare Alexei Lustin 77 (rysk undersåte)

barnet Hanna Lagerlund 89 (minderårig) hos muraren Erik Saarikoskis familj.

Båtsmansgatan 8 handlande Mihail Rubzoff 59 (grek), springgosse Vladimir Rubzoff 83 (grek), Vladimir Tschezepanoff 84 (grek), piga Anna Bakoff 85 (grek)

kontorist Alexander Dugin 43 h. Maria 54 B: Eu´gen 85 0 – 2 (greker)

kontorist Alexander Dugin 76 (grek)

kassörska Vera Dugin 82 (grek)

handlande Ivan Bobroff 57 h. Eugenia 59 B: Marie 15.6.1886 1 – 1 (greker)

frisör Frans Xaver Wieczorowski 61 h. Emelia 67 B: 3 – 2 (ryska undersåtar)

handlande Mihail Dugin 79 (grek) gift

kontoristhustru Hulda Maria Lecheff 78 B: 1 – 1 (barnen greker)

Båtsmansgatan 6 aktiebolaget ”Immanuel”

överste vid frälsningsarmén Jens Anders Hansen Poulsen 68 h. Agnes 71 (utl.) en fosterflicka

Båtsmansgatan 4 stenarbetare Gustaf Adolf Pauloffski 64 h. Ida 63 B: 0 – 1 (utl.)

bokförare Nikolai Jegoroff 63 h. Eva 70 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

handlande Bernhard Drisin 66 h. Sofia 75 B: 1 – 1 (utl.)

skomakeriarbetare Paul Kagger 67 (utl.)

Båtsmansgatan 2 handlande Thure Hedberg 73 h. Anna? 75 B: 0 – 1 styfsys...? Pehr Sellberg 82, Maria sellberg 85 (utl.)

predikant Karl Fidesman 55 h. Mathilda 54 B: Karl 80 banktjänsteman Johan 83 Georg 85 4 – 0 (utl.)

Smedsgatan 1 handelsbiträdet Lars Edvard Trägårdh 67 h. Eva 65 (utl.)

handelsbiträde Evald Fredrik Thulmann 80 (utl.)

revisor Ivar verner Johannes Lindbohms hustru Ina 66 (grek)

fru Sally Videsheim-Poul 77 B: 0 – 2 (utl.)

kopparslageriarbetare Frans Valdemar Kinberg 64 h. Pirogbakerska Mathilda 74 (utl.)

orgelnist Henryk Ziemkiewiez 74 (rysk undersåte)

Docksgatan 14 övergarvaremästare Georg Theodor Dientabach 38 (utl.)

SJUNDE STADSDELEN

Bergmansgatan 7 handlande Willy stahl 73 h. Louise 76 B: 2 – 0 (utl.)

droghandelsbiträdet Elisabet Grassoff 64 (rysk undersåte)

Bergmansgatan 3 kontorist Richard Fick 58 h. Elisabet 68 B: 1 – 3 (utl.)

fotograf Elis Sundström 66 h. Elin B. 1 – 1 (utl.)

artist Knut Drake 73 h. Ingeborg 72 B: 0 – 1 (utl.)

postexpeditör Walfrid Grundströms hustru Nadja 73 (grek)

kontorist Ralph William Nordin 60 h. Katarina 66 B: 4 – 0 (utl.) bonne Olga Jefimoff 76 (rysk undersåte)

agent Manfred Magnus Mikael Montelius 49 h. Marta 54 (utl.)

Bergmansgatan 1 senator, geheimeråd Walfrid Spåres hustru Natalie 66 (grek) betjänt Ivan Lafnoff 76 (rysk undersåte)

expeditionschef Michael Ganskau 67 h. Natalia 70 B: 2 – 0 (ryska undersåtar) piga Natalia Pauloff 72, Agrafina Feodoroff 72 (ryska undersåtar)

Bergmansgatan 21 kapten vid sjömätningsavdelningen vid lotsverket Konstantin Samsonoff 60 h. Maria 66 B: 4 – 3 (greker)

handlande Vasili Melikoff 54 (grek) B: 1 – 0 (grek), piga Elisabet Melikoff 50 (grek)

Bergmansgatan 17 missionsskole-elev Martti Meedor 75 (rysk undersåte)

missionsskole-elev Henrik Tuttor 72 (rysk undersåte)

Bergmansgatan 13 kommerseråd Lars Krogius guvernant Erna Renck 82 (utl.)

renskriverska Eudoxia Obrazoff 63 (grek)

Bergmansgatan 11 överhovmästare Francisque Cerdier 51 h. Hulda 52 B: Hulda 83 Frans 85 (utl.)

Bergmansgatan 2 posttjänsteman Anna Obrazoff 70 (grek)

Badhusgatan 12 änkekonsulinna Maria Dolores Björnberg 35 (kat.)

Badhusgatan 6 registrator Ivan Strebulajeff 63 (grek)

kontorist Karl Ludvig Nyholms hustru Maria 75 (grek)

polishustru Selma Augusta Lisen 75 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

gårdskarl Paul Marus 37 h. Anna 47 B: Maria 75 Alexandra 81 Anna 85 1 – 1 (ryska undersåtar)

Högbergsgatan 21 överinspektor vid skolöverstyrelse Alexander Jefremow 59 h. Vera 75 (greker)

e.o. kammarskrivare i tullstyrelsen Ernst Severin Lindstedts hustru Varvara 77 (grek)

dekorationsmakaren Peter Jakob Marius Knudsen 68 h. Rebecka 74 B: 1 – 1 (utl.)

bokhållare vid ryska hamnkontoret Nikolai Gavriloff 68 h. Emilia 63 (ryska undersåtar)

sjöman Georg Kolckmann 79 (utl.)

kontorist Else Kolckmann 80 (utl.)

folkskollärare Johan Alfred Bjons hustru handelsförsståndarinna Anna 57 (grek)

Kaserngatan 22 musiker Karl Schirnunck 72 (utl.)

Kaserngatan 20 kontorist Gustaf Jedvard Mallander 68 (utl.)

arkitekt Bror Ludvig Mallander 76 (utl.)

änkefru Karin Mallander 49 (utl.) piga Betty Svensson 47 (utl.)

fröken Olga Magito 50 (utl.)

Kaserngatan 14 handlande Robert Biel 46 h. Alma 58 B: Toni 81 Richard 86 0 – 2 (utl.)

musiker Charles Sleffens 78 (utl.)

f.d. konsul Georg Sergejeff 39 (grek) B: student Axel 27.6.1881 (grek)

posttjänsteman Kerstin Sergejeff 78 (grek)

ingenjör Maximilian Sergejeff 79 (grek)

fru Elisabet Olsson 76 (grek)

lärarinna Marie Simenoff 60 (rysk undersåte)

änkefru Nina Ursin 66 (grek)

skådespelerska änkefru Ida Brander 57 (utl.)

Kaserngatan 12 kypare Johan Probus Abrahamsson 72 h. Emmy 66 B: 1 – 0 (utl.)

änkekaptenska Emilia Emiljanoff 34 B: Olga 65 (ryska undersåtar)

Högbergsgatan 1 portier Alexei Hellwig 61 (grek) B: Lydia 85 0 – 1 (greker)

Högbergsgatan 7 verkmästare Herman Handreck 66 h. Hulda 76 (utl.)

Högbergsgatan 9 fabriksarbeterska Sofia Åstrand 74 (grek)

Kaserngatan 8 handlandeänka Klaudia Stolboff 37 (grek)

handelsbiträde Petter Stolboff 74 (grek)

Kaserngatan 6 cementgjutarelärling Georg Rebroff 85 (grek)

änka Vilhelmina Leontieff 47 utarbetare Nikolai Leontieff 68 (ryska undersåtar)

tjänarinna Anna Ivanoff 63 (grek)

auktionsmånglare Nikolai Schihin 62 h. Olga 62 B: 2 – 2 (ryska undersåtar)

utarbetare Vasili Trofimoff 57 h. Vendla 64 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

snörmakeriarbetare Vasili Sarjatin 67 (rysk undersåte)

mössmakare Vasili Ivanoff 66 h. Paraskovia 60 B: Jakob 85 1 – 1 (ryska undersåtar)

utarbetare Arsentin Andrianoff 62 (rysk undersåte)

mössmakare Nikolai Smirnoff 63 (rysk undersåte)

Kaserngatan 4 bageri-idkare Fadei Pauloff 57 h. Eva stina 53 B: 4 – 1 (ryska undersåtar)

tjänarinna Alina Alexandra Ekström 75

gjutare Hans Asperus 74 (rysk undersåte)

Kaserngatan 2 handlande Nikolai Schoskoff 47 B: Katarina 70 Paul 84 1 – 0 (greker)

Bergmansgatan 23b bageri-idkerska änkefru Karolina Feodoroff 33 B: Nikolai 71 Natalia 57 (greker)

järnvägsbokhållare Alexander Feodoroff 67 (grek)

järnvägspraktikant Karl Gustaf Hellstens hustru Anna 70 (grek)

Skarpskyttegatan 9 lärarinna Anna Gaarder 75 (utl.)

Högbergsgatan 8 kassör Johan Adolf Landin 67 h. Anna 71 B: 0 – 1 (utl.)

Skarpskyttegatan 17 underofficersänkan Anna Adamtschik 28 sömmerska Olga Adamtschik 67 (ryska undersåtar)

verkmästare Wilhelm Hanemann (utl.)

Skarpskyttegatan 15 f.d. soldat Emilian Marsoff 71 h. Maria B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

Fredriksgatan 19 bageriverkmästare Matvei Maximoff 81 (rysk undersåte)

änkekaptenska Anastasia Alexandroff 37 B: Raisa 75 Eugenie 78 Alexandra 82 (ryska undersåtar)

Jägaregatan 15 perukmakare Stefan Ullman 65 (utl.)

Skepparegatan 15 timmerman Leander Johansson Storgårds hustru Fedotia 57 (grek)

hattmakare Ludvig Bauer 73 (rysk undersåte)

Skarpskyttegatan 18 f.d. handlande Ivan Malousin 13 (grek)

skräddaregesäll Jan Köppmann 75 h. Hulda 78 (ryska undersåtar)

Skarpskyttegatan 16 musiker Paul Ludvig Friedrich Scheele 66 (utl.)

kypare Knut Robert Holmberg 74 h. Josefina 72 B: 0 – 3 (utl.)

Skarpskyttegatan 10 f.d. handlande Simon Baranoff 50 (grek)

Skarpskyttegatan 8 bokbindare Emil Gerlsson 61 (utl.)

Skarpskyttegatan 6 agent Olof Hegerman Svendsén 53 (utl.)

poliskonstapel Johan Thomasson 76 h. Olga 81 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Skarpskyttegatan 6 f.d. skrivare Vasili Baschkoff 25 h. Vilhelmina 46 (ryska undersåtar)

Högbergsgatan 4 änketitulärrådinna Olga Feodoroff 53 B: Lydia 75 Maria 77 Eugenie 80 (ryska undersåtar)

f.d. gendarm Andrei Tarnoffsky 27 h. Selma 24 (ryska undersåtar)

Jägaregatan 3 handlande änkefru Edla Mitrofanoff 55 B: Eugenie 85 1 – 0 (greker)

Jägaregatan 5 kontorist Georg Feodoroff 74 B: 2 – 0 (greker)

plåtslageriarbetare Feodor Hodoroff 76 B: 0 – 1 (greker)

plåtslageriarbetare Kusti Hodoroff 79 (grek)

Jägaregatan 11 plåtslageriarbetare Karl johan Fröberg 62 h. Klara 47 B: 1 – 1 (utl.)

Jägaregatan 13 korkfabriksverkmästare Elias Pettersson 76 h. Hildur 75 B: 1 – 0 (utl.)

fabriksarbeterska Betty Elfrida Johansson 82 (utl.)

skräddare Karl Toosti 71 (rysk undersåte)

skräddare Juri Wiitas 75 h. Maria 78 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

Skepparegatan 11 bleckslageiarbetare Johan Adolf Schapka 73 (rysk undersåte)

jägaregatan 4 vapenmästare Konstantin Kotscheregin 48 h. Elisabet 56 B: Vladimir 83 Marga 81 0 – 1 (ryska undersåtar) handelsbiträdet Konstantin Kotscheregin 79 telegrafist Eugenie Kotscheregin 76 (ryska undersåtar)

Jägaregatan 2 fröken Ludmila Vlasoff 32, syster Irina 30 (greker)

skräddare Yrjö Kukka 79 (rysk undersåte)

faktor Franz Hermann Siegl 59 h. Anna 62 B: 1 – 1 (utl.)

expeditionsföreståndare Adolf Böttcher 73 h. Marta 72 (utl.)

kolportör N...? Hammar 71 (utl.)

Högbergsgatan 2a general Paul Matvejeff 37 (rysk undersåte)

fröken Katarina Matvejeff 44 (rysk undersåte)

Bergmansgatan 31 målareänkan Helena Sofia Wallstens bb. Ivan Balakin 83 (grek)

kakelugnsmakare Wilhelm Gratschoff 68 B: 2 – 0 (greker)

Bergmansgatan 35 änka Fanny Maria steinmetz 56 B: 1 – 1 (utl.)

Sjömansgatan 13 senatskammarförvandt Alexander Karoleff 65 B: 1 – 1 (greker), piga Maria Höglander 57 (utl.)

tandtekniker Karl obert Günther Wollitz (utl.)

handlande Petter Kasakoff 37 (grek)

handlande Richard Kerbs 74 (utl.)

Kaptensgatan 22 perukmakare Alois Peters 67 h. Maria 63 B: 0 – 1 (utl.)

(stereotypör Alexander Trafimoff 69 h. Aina 65 B: 2 – 2.)

änkekaptenska Maria Pouchnoff 51 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Skeppsredaregatan 3 snickeriarbetare Josef Biblewski 72 h. Aina 76 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

arbetare Andrei Pasadel 72 (rysk undersåte)

ingenjör Carl August Ludvig Mannerheim 73 h. Elisabet 76 (utl.)

arbetare Gregori Schapotsnikoff 62 h. Aina 74 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

Skeppsredaregatan 4 narinkhandlare Georg Baskoffski 56 h. Maria 45 (ryska undersåtar)

Skeppsredaregatan 2 bonne Alide Ahorn 84 (rysk undersåte) hos ingenjör Hugo lorenz Mäklin.

Ingenjör Gösta M. Johanssons hustru Magdalena 74 (kat.)

försäkringsinspektör John Newton-Niskanens hustru Jessie 78 B: 1 – 0. (presbyterer)

instrumentmakare Brynolf Rydzewski 69 (rysk undersåte) piga Maria Oksanens barn 2 – 0 (kat.)

arbeterska Maria Daniloffs barn 0 – 1 (grek)

Fabriksgatan 8 fabriksarbetare Karl Gustaf Abrahamsson 67 (utl.)

skrädderiarbetare Petter Ackerberg 62 (rysk undersåte)

skrädderiarbetare Alexander Schmidt 75 (rysk undersåte)

Jungfrustigen 5 artist Nils Wivel 55 h. Johanna 62 B: 4 – 1 (utl.)

perukmakare Mihail Gavriloff 70 h. Vera 73 (ryska undersåtar)

perukmakarebiträde Gregori Vasiljeff 82 (rysk undersåte)

Parkgatan 7b överste Anton Mobergs hustru Varvara 47 (grek)

Parkgatan 9 piga Jeanne Déléderray 84 (utl.) hos translator Gustaf Adolf Gröndahl

Fabriksgatan 4 fru Jeanne attia 72 B: 1 – 0 (utl.) piga Olga Long 76 (utl.)

kontorist Anders Gustaf Borin 72 (utl.)

Fabriksgatan 2 (katolska församlingen

pastor Julius Rodziewicz 68 (utl.)

kyrkovaktmästare Vikenti Niemura 63 h. Ida B: 4 – 0 (ryska undersåtar)

Parkgatan 1b bonne Berthe Valloton 82 (utl.) hos bankdirektör Carl Cronstedt.

FM Rafael Lindqvists hustru Olga 78 (grek)

Havsgatan 14 i skyddshemmet intagna:

Maria Muuronen 48 (grek)

Kaserngatan 11/13 (kirurgiska sjukhuset)

sjuksköterska Sonja Koreneff 72 (grek)

sjuksköterska Maria Jakobsson 64 (grek)

NIONDE STADSDELEN:

Östra Brunnsparken 2 vhh Knut Rudolf Suna...? 55 h. Polly 63 (grek)

Östra Brunnsparken 3 pomolog Alexandra smirnoff 6.5.1838 (grek)

Östra Brunnsparken 4 handlande Rudolf Hamfeldt 68 (utl.)

änkefru rentieren Hilma Örström 43 (utl.)

borgmästare August Oberleitner 33 h. Natalie 37, betjänt Juri Rutter 65 (ryska undersåtar)

Östra Brunnsparken 9 piga Anna Vanamik 58 (rysk undersåte) hos postexpeditör Rosa Ottlia Paqualén

Östra Brunnsparken 10 arkitekt Carl R. Lindström 76 (utl.)

gårdskarl Kasimir Wagello 51 h. Augusta 61 B: 2 – 1 (ryska undersåtar)

Östra Brunnsparken 11 verkmästare Edmund Paterski 57 h. Anna 61 B: Anna 82 Edmund 86 1 – 0 (utl.)

Östra Brunnsparken 12a banktjänsteman Edgar Dordet 63 h. Katy 73 B: 1 – 3 (ryska undersåtar)

fabrikant Constantin Sirengell 64 (rysk undersåte)

Östra Brunnsparken 19 fru Aurora Lisitsky 66 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

ryttmästare Ivan Timijaseff 60 (rysk undersåte)

kollegiiassessor Karl Müller 70 h. Elisabet 70 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

änkefru Vera Skärin 47 B: Olga 73 (ryska undersåtar)

Östra Brunnsparken 21 änkefru Olga Aspelin 46 (grek)

perukmakare Ilja Efimoff 65 (grek)

Östra Brunnsparken 22 änkedoktorinna Marie Djakoffsky 41 (rysk undersåte) piga Karin Olofsson 52 (utl.)

translator Sergei Djakoffsky 74 (rysk undersåte)

tillskärerska Dagmar Gahne 65, Ellen Gahne 67 (utl.)

Västra Brunnsparken 1b kontorist Anna Hongelin 75 (utl.)

folkskollärarinna Maria Tretjakoff 63 (grek)

Västra Brunnsparken 5 agent Constantin Grünberg 59 h. Eugenie 63 B: 1 – 0 (greker), bonne Elfrida Sörens 81 (utl.)

prokurist Georg Junge 66 h. Maria 72 (utl.)

 brunnhuset fru Johanna Charlotta Maexmontan-Kniefs betjäning: kassörska Anna Westman 80 (utl.)