torsdag 25 oktober 2018

Genom släkten Kymlander kom jag att titta in på Villmanstrand (år 1782)

Hej!

Försökte igen komma lite framåt med mitt ena sorgebarn d.v.s. släkten Kymlanders härstamning före 1780-talet. Här lite om problematiken: i Pyttis har vi i kommunionboken 1798-1809 nämnda tre med namnet Kymlander: Johan Kymlander, inte död 1804 utan 19.11.1836 i Fredrikshamn 62 år gammal, gift med Margareta Elisabet Kiljander, Abraham Kymlander, gift med Catharina och Aron Kymlander, född 1780 som gifter sig 14.9.1805 i Pyttis med Helena Andersdotter. Enligt kommunionbokens anmärkning kom Aron Kymlander till Pyttis 1802. Dessutom står namnet änkan Maria Danielsdotter född 1730 med dem. Hon kunde vara t.ex. Arons farmor. En möjlighet är att Abraham som enligt dödsuppgiften - 7.11.1827 i Fredrikshamn 66 år gammal var Arons far. Han borde ju vara född ca. 1760/61 och då 19-20-åring då Aron föddes. Detta är dock spekulation för ingenstans hittar man uppgiften om Arons födelse.
Under årens lopp har jag föreslagit olika lösningar utifrån Maria Danielsdotter. Den ena lösningen går till Viborg stad där en stadstjänare möjligen kunde vara en släkting. Han heter Ernst Kymäläin(en) och är född 1774. Hans son Alexander kallar sig senare Kymlander.  Men riktigt säker om detta är jag inte. Tydligt är att Kymlander tidigare varit Kymäläinen, för i Viborgs kommunionbok 1753-1793 hittar man i Revonhäntä änkan Maria Danielsdotter och Son (!) Abraham Kymeläin (!). Tråkigt nog ges inga andra uppgifter alls om dem.
Lämnar nu frågeställningen igen därhän.

Mer glädje kunde has av följande uppgifter ur Villmanstrands mantalslängd år 1782. Jag har skrivit - så gott det har gått för mig - dessa yrken, namn och anmärkningar såsom de står i källan. N ä s t a n uteslutande släktnamn på svenska har medtagits.

Willmanstrands Stad

Rådman och Kämners Praeses Hr. Petter Kellberg mh.
Notarien Adam Leman mh
Syst Eva cav. Till Pettersborg [d.v.s. till St. Petersburg]
Stadztienare Michel Jägerholm mh.
Petter Talikain
Handlande Isaac Claudelin mh
Mats Wanén mh
Math: Severins Ea
Petter Willström mh
Abram Polins Ea
Borgare Aron Kellberg mh dott: Lena do. Maria
Anders Bruuns Ea
Gabriel Holmberg
Syst. Maria
Carl Teithon
Skräddare Simon Thuman mh 
Kopparslagare Johan Teithons Ea. Son Petter mh.
Snickare Samuel Spora mh
Hattmak: Mats Tossorin, Syst Helena
Lijnwäfware Israel Bomberg
Israel Haikelin
Johan Bomberg mh, dr Elias lärg. Anders
Stadz Smed Johan Teithon B: Anders cav. Till Pett. Syst. Britha
Formän …
Inhyses Elias Elgberg mh
Påhl Teithon
Timmermän … (bl.a.)
Fredrich Bränner mh
Anders Bränn mh
Dragare Petter (bl.a.)
Petter Lustig mh S: Petter do Johan dr. Hedwig

Landt Tull Betienta
Tullnaren Enock Naucklér mh
Tullskrif: Johan Huusgavels Ea. S: Elias, dott Eva Lisa
Besökaren Johan Husenius
Johan Kilström B: Gabriel

Påst Betienta
Påstmästaren Carl Johan Esping mh
Postillon Zachris Lerka mh

Cancellie Staten
Ståthållaren Hr Andreas Lindén mh
Secreteraren Hr Aron Kellberg mh
Cammareraren Johan Nybeck mh dr. Ebba
Ränttemäst: Hr Gustav Elephant mh
Prov. Fäldtsk. Hr Johan Minut mh
Rudolph Wieses Ea dr. Hedvig. Do Majastina
Translateur Hr Anders Kellberg
Couperts Ea
Cancellist Christian Åkesen
Christian Aspelin
gewaldigern Petter Borgman dr Engell do Wilhelmina cav till Pett.
Jungfru Hammarin cav til do.
Wachtmästaren Lars Seppén mh
Påst länsman Petter Bergman, dott Anna
S: Petter, dr Sophia cav. til Pett.
Cancellie Påst Hindrich Pålack mh
Contoir Påst Elias Kruskop mh
Skoflickaren Hindrich Lind mh
Paedagogen Petrus Laurstedt
Abram Langell
Revis: landtm: David Sanander Syst Anna B: Simon
Landtm: lärling Jacob Pellén
Brofogde Sikain cav. Sin Son Jeremias till St. Pettersb.
Notarien Paulin mh.
Summa 165 (varav här bara en del)

Willmanstrands Kämners Cammare d. 20. Dec: 1781

Petter Kellberg Math: Wanéen

onsdag 10 oktober 2018

Hej alla läsare!

Börjar härmed min blogg om att släktforska. Min egen släktforskning började någon gång i lågstadieåldern i.o.m. Sudenpentujen käsikirja 2 där det fanns en antavla med fyra generationer anor före probanden - alltså mig att fylla i. Efter att ha frågat på båda sidorna - mammas och pappas - fick jag alla fält ifyllda.
Senare startade vi med älskade maman den 1. augusti 1999 släktforskning för att få ihop något av de uppgifter vilka gick förlorade då en gammal släktutredning brann upp. Detta ledde snabbt till stora samlade uppgifter  då vi började besöka Nationalarkivet samt mängder av papper då vi tog kopior av alla originalhandlingar eller mikrofilmer gällande hennes alla direkta anor.
Detta inledningsvis om mig och mitt släktforskande.

Har nu i några år mellan verserna gått igenom Viborg stads mantalslängder för åren 1865, 1880, 1885 och 1890 för att rekonstruera 1880-1890 kommunionbok för svenska församlingen i Viborg. För att försäkra mig (och den blivande publiken) att inga till svenska församlingen hörande hustrur till finska församlingen hörande äkta män gömmer sig bakom dem har jag kollat alla familjer. Detta har i sin tur lett att jag gjort flera upptäckter i dessa mantalslängder, dels har jag hittat fel och dels har jag kunnat samla mer fullständiga stamtavlor för några familjer än skulle vara möjligt vid användandet - låt oss säga - av HisKi.

En finskspråkig familj i Viborgs socken och senare i staden var familjen Furtti (Furt). Här sådant som jag samlat ihop om släkten.
Släkten f.n. äldsta kända anfader för mig är Niclas Eriksson Furt, som i Lihaniemi by av Viborgs socken gifter sig 9.11.1795 med Catharina Georgsdotter (Jöransdotter) Montonen. Niclas torde vara född ca. 1769/1770. Han dör i varje fall i hetsig feber 21.4.1817 47-år gammal (inte 27 år gammal som HisKi helt felaktigt meddelar). Även kommunionboken 1800-1816 ger året 1770 som födelseår. Jag kollade dessutom Gamla Finlands mantalslängd för år 1780 och där Lihaniemi by - ingen med tillnamnet Furt och ingen med förnamnet Erik, som fadern till Niclas bör ha hetat. Niclas hade enligt födelsebokens och barnbokens samlade uppgifter tre barn: Maria, Valborg och Esaias.
Följande två generationer går jag endast snabbt igenom:
Esaias Nilsson Furt föddes 13.3.1803 i Lihaniemi by. Han gifte sig med Maria Gabrielsdotter Kouki (f. 1806) - hennes föräldrar var Gabriel Paulsson Kouki och Maria Jacobsdotter. Esaias var till yrket skräddare.
Esaias och Marias son Johan Esaiasson Furt föddes 19.5.1831 i Lihaniemi by. Han gifte sig 6.1.1861 varandes från nämnda by med Sara Andersdotter Kouki (f. 23.10.1840 d. 21.2.1917) - hennes föräldrar var Anders Eriksson Kouki och Katharina Staffansdotter. Johan Furt var först skräddare liksom sin far, men senare bokhållare i staden.
Johan och Sara hade följande barn: (Alla, utom Maria, födda i Viborg stad, Hiekka stadsdel)
Maria Furt f. 31.12.1861 Viborgs socken. Gift 23.9.1883 m. Johan Nikoskelainen (senare kyrkovärd).
Anders Furt f. 21.8.1862 d. 31.10.1865.
Anna Katharina Furt f. 7.12.1865 d. 3.2.1942. Gift 21.4.1888 m. kronofogde Konstantin Jäppinen
Wilhelmina Furt f. 28.9.1867 d. 11.6.1886
Johannes Furt f. 31.7.1869 d. 9.4.1873
Alexander Furt f. 14.11.1871 d. 25.3.1900. Gick handelsskolan i Viborg. Telegrafist i Enso 1896-.
Emilia Charlotta Furt (tv.) f. 5.12.1873 d. 4.3.1874
Aina Fredrika Furt (tv.) f. 29.6.1876 d. 5.12.1945. Hembiträde.
Fanny Elisabeth Furt f. 19.11.1878 d. 9.8.1884
Johannes Furt f. 30.7.1882 d. 29.12.1882 (i en olycka).