måndag 14 januari 2019

Hej igen mina läsare!

Har (igen) befattat mig med Viborg och specifikt mantalslängden för år 1848. Undrade en tid vem var generalskan von Berg (utan namn), som hade döttrarna Anna och Eleonore. Generalskan var enligt mtl:n redan 75 år gammal och änka, så hennes man var död före detta år. Efter att jag inte kunde hitta någonting om dessa i Sveriges eller Finlands matriklar om adeln, trodde jag mig ana att de kom från de baltiska adelsätterna Berg av vilka det finns flera. Må ännu tilläggas att i samma hushåll bodde år 1848 en Marie von Berg, som var betydligt yngre än generalskans döttrar (vid det här laget endast 23 år gammal). Kollade även att bostaden ägdes senare år 1860 av en stabskapten Alexander von Berg.
Efter något sökande med dessa rätt så många anhaltspunkter hittade jag sedan familjen. Fadern hette Burchard Magnus von Berg (av huset Kattentack) och var senast generallöjtnant och kommendant för Viborg. Han var gift med Anna Helene Duncker som levde år 1848 (hon var född år 1772 och således 75-76 år gammal). De hade ogifta döttrarna Anna Catharine Eleonore och Eleonore Dorothea Friederika varom förutom födelsedata endast var uppgett att de dött efter år 1835.
Ovannämnda Marie var orätt anförd bland generalens döttrar, men kunde inte vara en dotter, då modern skulle ha fött henne ca. 52-år gammal! Hennes identitet är ännu oklar för mig.
Så till ovannämnda Alexander. Han var enligt släkttabellerna son till generalmajoren och armékapten i St. Petersburg. Därför syns han inte heller i Viborg som d ä r boende. Han gifte sig med friherrinna Julie Antonie von Rosen, som var dotter till överstelöjtnant friherre Woldemar von Rosen och dennes gemål Eufrosyne Wilhelmina von Brandt.