tisdag 29 augusti 2023

Helsingfors centrum (forts.) IV stadsdel år 1902

Här utlänningar (men även judar som inte hade i Finland medborgarskap före 1918) samt till andra än till lutherska kyrkan hörande personer (alla lutheraner har lämnats bort i de här behandlade familjerna). Ryska 'undersåtar' finns i förteckningen då de var i landet med pass.  

Något av problem har bokens mittveck orsakat. Beklagar. Hoppas dock att listan är nyttig! 


Georgsgatan 9 prokurist Robert Peacock 73 (utl.)

Georgsgatan 11 herr Thure Harald Linderoth 80 (utl.)

änkefru Therese Hallgren 43 B: Ida 7x (utl.) 

instrumentmakare Erik Mauritz Nord?qvist 52 h. Clara 47 B: Josef 27.5.1886, Frideborg 85 (utl.)

Georgsgatan 13, Andrégatan 4/6 generalmajor Alexander von Minckwitz’ hustru Varvara 51 B: Alexander 84 1 – 0, Zenaide 78, Vera 83, 0 – 1 (greker (endast de fyra kvinnliga!)

änkeöverstinna Alexandra Ahnger 38 (grek)

sångerska Alexandra Ahnger 59 (grek)

studerande Yrjö O.A. Ahnger 23.1.1881 (grek)

Andrégatan 2 handlande Nikolai Timofejewitsch Res...voj 36 (grek)

lärarinna Natalia Alexejevna Kudrjäkoff 41 (utl.)

bokhållare David Borisowitsch Abrahamowitsch 77 h. Helena 80 B: 0 – 1 (utl.)

gårdskarl Konstantin Dseschitz 75 h. Helena 79 (utl.)

(ryska Alexanders gymnasiet direktör Viktor Alexandrowitsch Semenoff, lärare Ilja Vasiljewitsch Stratoff, gymnasiesekreterare Ivan Paulowitsch Pauloff)

(v. Henriksgatan 6/Bulevard 1 fröken Gabrielle Theresie Caroline Dobrovolsky 44)

järnvägsbokhållare Emil August Jürgens 69 h. Restauratris Villy 68 (utl.?) ”å svenska klubben”

handlande Axel Fröberg 75 (utl.)

Andregatan 3/Georgsgatan 15 vaktmästare Jonas Brandt 42 h. Modist Amalia 48 B: 2-0. (utl.) en piga.

Agent Axel Gustaf Corell 70 (utl.)

Georgsgatan 19/Vladimirsgatan 4 metodist-episkopala församlingen i Helsingfors

vaktmästare Frans Blomqvist 69 h. Serafina 66 B: 1 – 0 (metodister)

handlande Isak Weintraub 67 h. Taube 69 B: 4 – 2 (utl.) svägerska Sara Schmoliwitz 86 (utl.)

Vladimirsgatan 2/V. Henriksgatan 14 handlande Judel Pergament 63 h. Maria 62 B: 5 – 1 (utl.)

bokhållare John Nasareff 80 (utl.)

handlande John Paischeff 70 (katolik)

militärskräddare Isak Elias Seligson 44 h. Wilhelmina 58 B: Wulff 83, 2 – 4 (utl.)

hotell: köksmästare Erik Svensson 81 (utl.) ??? Zvechoffsky 77 (utl.), portier Christian Leutend 48 (utl.)

karamellarbetare Mikael Gresa 65 h. Maria 65 (rysk medborgare)

handelsresande Julius Michelson 7x (utl.)

kontorist Einar Larsen 79 (utl.)

V. Henriksgatan 12/Andrég. 1 kollega Wolmari Kanninen 60 h. Maria 57 B: 2 – 0 (greker) inte tydligt!

Arkitekt Valentin Schilling 76 (utl.)

rustmästareänka Nathalia Buchert 59 (grek)

Vladimirsgatan 3/Georgsgatan 21a handelsbiträdet Georg Golubzoff 63 B: 3 – 0 (greker)

modistbiträde Hilda Brodin 79 (utl.)

mekaniske arbetare Gustaf Leonard Gustafsson 75 (utl.)

Georgsgatan 23 kypare Oscar Vilhelm Carlsson 71 h. Hilma 73 B: 0 – 1 (utl.)

änkeingenjörska Gustava Johansson 35 (baptist)

Georgsgatan 29 körsnärsmontör Karl Schyllberg 64 h. Fanny 71 (utl.)

handelsbiträde Petter tajeff (fattas här något) 74 h. Maria 82 (greker)

Georgsgatan 31/Simonsgatan 8 änkefru Klaudia Wetroff 38 (grek) husägare

narinkhandlande Aron Strascheffski 29 (utl.)

handlande Wulff Strascheffski 73 h. Rebecka 82 (utl.)

handelsbiträde Leopold Jakobowitsch 8x (utl.)

handelsbiträde Isak ...oster 88 (utl.)

Simonsgatan 4 f.d. skräddare Jael Alfred Lindström 39 (utl.)

Simonsgatan 2/V. Henriksgatan 26 handlande Andrei Piräjeff 55 h. Jekaterina 58 B: Julia 83 Lydia 85 Valentina 86 (greker) bonne Louise Padam 80 (utl.) butikbiträden: Vasili Muravjeff 46, Nikolai Istomin 73, Ivan Krasathin 80, Alexander Strascheffskij 90 (ryska undersåtar)

klädeshandlanden Nison Strascheffski 68 h. Ester 75 B: 1 – 2 (utl.), butikbiträde Moses Silberstein 86 (utl.)

V. Henriksgatan 24 Handlande Julius Baltscheffsky 34 h. Ernestine 44 B: Lina 76, Alma 80, svärmor Juliana Klaus 16 (tyska församlingen)

löjtnantska Charlotte Katarina Dementieff 27 (rysk undersåte)

musiklärarinna Johanna Amalia Svanberg 50 (utl.)

mekaniker Herman Mädefessel (okänt när född) (utl.)

karamellfabrikant Nachim Bonsdroff 48 h. Hadiba 49 B: 0 – 1 (utl.)

karamellfabriksföreståndare Aron Drisin 75 h. Anna 80 (utl.)

handlande John Imjack 73 h. Rosa 75 B: 0 – 1 (utl.)

V. Henriksgatan 20 handlande Abraham Josef Grenstein 66 h. Ida 68 B: 5 – 1 (utl.)

V. Henriksgatan 18 typograf Stanislav Gradoffski 66 (rysk undersåte)

typograf Valter Greuling 80 (utl.)

Västra Henriksgatan 16/Vladimirsgatan 1 handlande Niels Emanuel Dencker 62 h. Anna B: 1 – 0. piga Ellen Kjerulf 80 (utl.)

butiksbiträde Gustava Pettersson x8 (utl.)

agenten Torsten Gustaf Arvid Lodes styvbarn: Gertrud Bergqvist 84 (utl.) (Lodes hustru Johanna 60)

sömmerska Hanna Andersson 57 (utl.)

(Andregatan 7/Annegatan 19 matvaruhandlerska Lovisa Brandt 41)

Annegatan 21/Vladimirgatan 12 handlande Johan Ferdinand Björklunds hustru Maria 64 (grek)

änkefru Katharina Koroleff 56 B: André 30.8.1881, Mikael 83, Nadja 75, Lydia 78, Xenia 80 (greker)

butikbiträde Konstantin Koroleff 74 (grek)

(glasmästare Christian Heinrich Johann Koch 55 h. Margaretha 61 B: Villy 83 1 – 0.

tullöveruppsyningsman Otto Vilhelm Alexander Åkerblom 67)

auktionsmånglare Boleslav Jooseppi Pitsinki 59 (romersk-katolsk)

Annegatan 25/Eriksgatan 6 montör Mauritz Ekendahl 75 (utl.)

Eriksgatan 4 överpressombudsman, docent Edvard August Vainios hustru Maria 74 B: 1 – 2 (4 katoliker)

privatlärarinna Magda Kempe 61 (utl.)

bokförare Henning Lignell 50 (utl.)

sömmerska Eva Gunnarsson 71 (utl.)

handelsbiträde Lydia Amalie Ditrich 65 (utl.)

prokurist Karl Ehlers 75 (utl.)

Eriksgatan 2/Georgsgatan 30 arbetare Vasili Vasetschikoff 84 (rysk undersåte)

Georgsgatan 26/vladimirgatan 5 pastor vid metodist-episkop. Kyrkan Johan Albin Janzon 58 h. Jenny 67 B: 1 – 1 (utl.)

tillskärare Carl Johan Hollert 75 (utl.)

Vladimirgatan 9 arbetare Mikael Vasiljeff 53 h. Charlotta 5x (ryska undersåtar)

Eriksgatan 3/Annegatan 27 arkitekt Stefan Michailoff 60 (rysk undersåte)

Annegatan 29 änka Jekaterina Nestoroff 55 (rysk undersåte)

stenpolerare Vladimir Kiriloff 61 (rysk undersåte)

karamellarbetare Matvei Tschugunoff 71 (rysk undersåte)

karamellarbetare Ignati Prokoptoff 71 (rysk undersåte)

karamellarbetare Stepan Adnokoljkin 73 (rysk undersåte)

Annegatan 31 skräddare Jakob Jakobowitz 50 h. Sara 48 B: Leipold 81 Helena 85 0 – 1 (ryska undersåtar)

skräddare Israel Witzmann 75 h. Anna 83 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Annegatan 33/Simonsgatan 12 butiksbiträde hos Maria Barkoff Ivan Koloschin 44 (rysk undersåte)

fruktmånglare Maxim Kabailoff 47 B: butikbiträde Mikael 79, Anastasia 81, Julia 86 1 – 1 (ryska undersåtar)

hallhandlande Vlas Ivasjara 49 h. Mathilda 49 B: Josef 86 Elisabeth 83 1 – 0 (ryska undersåtar)

änka Vilhelmina Kondratieff 54 B: Andronik 84 0 – 1 (ryska undersåtar)

prästänka Eva Morduch 32 (rysk undersåte)

Simonsgatan 10/Georgsgatan 38 änkefru Matrona Polykarpoff 13 B: Michail 55 Georg 60 Paul 62 Arseni 64 (greker)

narinkhandlande Kondradi Rosanoff 33 h. Anna 33 (ryska undersåtar)

narinkhandlande Nikolai Tosikoff 64 h. Maria 70 B: 0 – 3 (ryska undersåtar)

slipare Nikolai Rosanoff 82 (rysk undersåte)

narinkhandlande och vaktmästare Akidin Nikolai Karaoloff 66 h. Vilhelmina 64 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

karamellarbetare Michail Worontzoff 78 (rysk undersåte)

karamellarbetare Alexei Basojeff 87 (rysk undersåte)

karamellarbetare Ivan Volkoff 83 (rysk undersåte)

skrädderiarbetare Stepan Pauloff 58 h. Olga 64 (ryska undersåtar)

gårdskarl Timofei Kusmin 43 (rysk undrersåte)

Georgsgatan 36 narinkhandlande Josef Weintraub 35 h. Rosa 50 (utl.), styvbarn Sara Kleinman 82 Amalia Kleinman 86 2 – 3 (utl.)

torghandlande Matvei Wasiljeff 70 h. Anna 76 B: 2 – 0 (ryska undersåtar)

Eriksgatan 13/Fredriksgatan 51 stationskarl Alexei Katschenko 73 (rysk undersåte)

Fredriksgatan 53 guvernementssekreterare Nikolai Tatarinoff 73 h. Adelaide 73 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

plåtslagaremästare Alexander Vilhelm Tirkkonens hustru Anna 57 (grek)

kypare Rudolf Wiegandt 71 (utl.)

kypare Alfons Bugoroitzky 66 (utl.)

Fredriksgatan 55 kontorist Johannes Alexejeff 74 mor änka Johanna Alexejeff 39 (ryska undersåtar)

Fredriksgatan 57/Folkskolgatan 10 fröken Maria Lisankoff 31 (rysk undersåte)

kontorist Anna Konstantinoff 75 (rysk undersåte)

folkskolegatan 6 handlande René Julius Edvard Bauer 69 h. Olga 74 (utl.)

typograf Johan Petersell 62 (utl.)

Annegatan 28 Eriksgatan 5 sömmerska Maria Dunajeff 75 (grek)

verkmästare Nikolai Okuloff 65 h. Alexandra 66 B: 2 – 0 mor Matrona Okuloff 30 (ryska undersåte)

fru Vilhelmina Rjoboff 42 B: Eudoxia 84 (ryska undersåtar)

musiklärare Josef Binnemann 65 h. Elina 48 (utl.)

Eriksgatan 7 tapetserareänka Anna Kononoff 53 B: 1 – 0 (ryska undersåtar)

farmaceut Theodor Berdan 76 (utl.)

sömmerska änka Sofia Kaster 59 (utl.)

handelsbiträde Marcus Kleiman 75 h. Rebecka 77 B: 1 – 0 (utl.)

nattvakt Karl Holubowitsch 32 h. Charlotta 33 B: Katharina 63 (ryska undersåtar)

sömmerska Paulina Holubowitsch 79 (rysk undersåte)

Eriksgatan 9 tamburmajorsdotter Sofia Molåsin 41 (rysk undersåte)

litograf Julius Hirnemann 70 (utl.)

Eriksgatan 11 fröken Vera Dementieff 54 (grek)

kypare Anders Alfred Constantin Gyllenberg 72 h. Maria 69 (utl.)

änkefru Augusta Eleonora Noschis 40 (romersk-katolik)

butiksbiträde Alexandra Noschis 74 (romersk-katolik)

kypare Nikolai Noschis (romersk-katolik)

fröken Erika Eriksson 45 (utl.)

Vladimirsgatan 23/Fredriksgatan 47 retuschörska Karolina Elisabeth Zetterqvist 66 (utl.)

handarbeterska Sophie Legler 42 (utl.)

restauratris änkefru Gustava Wilhelmina Gorbatoffs (46) dotter Alexandra 71 (grek)

Eriksgatan 14 verkmästare Ellis Townsend 65 h. Florence 67 (utl.)

tobaksarbetare Andrei Andrejeff Forstén 75 (grek) h. Fanny 80 B: 1 – 0 (grek)

tryckerielev Olga Forstén 80 (grek)

arbetare Dmitri Gauriloff 76 (rysk undersåte)

Eriksgatan 12 överstinna Emelie Galkowski 44 (rysk undersåte)

kontorist Pehr Wredenberg 65 (utl.)

Eriksgatan 8/Annegatan 26 musiker Otto Hoffmann 64 (utl.)

narinkhandlande Moses Jankeloff 40 h. Nastja 60 B: Samuel 78 Isak 82 0 – 2 (utl.)

Annegatan 24/Vladimirsgatan 15 handlandeänka Maria Koroleff 51 (grek)

Vladimirsgatan 17 kontorist Georg Uschakoff 61 (grek)

hovmästare Theodor Strömlund 72 (utl.)

musiker Georg Lichtenberger 73 h. Pauline 74 (utl.)

konstnär Otto Hahn 72 h. Sofia 70 (utl.)

konditorarbetare Josef Merzhejevski 8x (rysk undersåte)

kontorist Georg Dunajeff 74 (grek)

Vladimisgatan 19 änkemajorska Elisabeth von Volkwein (efter Carl Marian von Volkwein) 31 B: Ida 65 (svagsint) (ryska undersåtar) (Alexander Teofil Felix von Volkwein yksi perheen jäsen)

löjtnant Nikolai von Volkwein 67? (rysk undersåte)

telefonist Caroline Ottilia von Volkwein 65 (rysk undersåte) (femte barnet? Ida Julia von Volkwein?)

Vladimirsgatan 21 fru Hilda Sjöberg 30 (utl.)

lithograf Fredrik Herman Max Luther 61 h. Sofia Karolina f. Nyqvist 59 B. 1 – 6. (utl.)

kassören Johan Alfred Pettersson 48 h. Emmi 55 B: Johan 29.6.1886 5 – 1 (utl.)

Andregatan 15/Fredriksgatan 43 änka Karolina Saitsoff 52 (rysk undersåte)

Vladimirgatan 20 skådespelare Axel Precht 60 h. Skådespelerskan Sigrid 65 B: 2 – 0 (utl.)

kypare Karl Porsch 77 (rysk undersåte)

sömmerska Eleonora Catharina Vallner 63 (utl.)

sömmerska Regina Johansson 77 (utl.)

modist Georgine Janckens 67 biträde Elisabeth Janckens 71 (utlänningar)

kypare Gustaf Vilhelm Vemar 80 h. Maria 81 B: 1 – 0 (utl.)

Vladimirsgatan 18 statsråd (lärare vid Alexanders gymnasium) René Lemercier 53 (romersk-katolik) h. Elisabeth 54 (grekisk-ortodox) B: Helene 83 0 – 2 (greker) bror Jules Lemercier 33 (romersk-katolik)

handlande Frans August Sundmans hustru Annie 67 (romersk-katolik)

Annegatan 20/Andregatan 9 handlande Alexander Nikiforov 63 h. Sofia 66 B: 1 – 2 (greker)

Andrégatan 11 senatsrenskriverska Pauline Osberg 41 (grek)

kontorist Konstantin Wasiljeff 77 h. Emilia 76 B: 0 – 2 (greker) fosterbarn 0 – 1.

bonne hos ingenjör Leonard August Hildén Mathilda Lajer 84 (utl.)

medicine licentiaten Ernst Arthur Tollets hustru Anna 75 (grek)

murare Konstantin Tarkoff 62 h. Elin 72 B: 3 – 0 (utl.)

typograf Rudolf Karl Sperberg 72 h. Mathilda 76 (utl.)

Bulevarden 11/Fredriksgatan 39 arkivarie vid H.M. kejsarens kansli för Finlanmd Eugraf Nyman 62 (grek) B: 4-1 (greker) piga Alexandra Stepanoff 85 (rysk undersåte)

Andrégatan 12 gipsarbetare Alexei Dmitriwitsch Alexejeff 60 h. Olga 64 (ryska undersåtar)

Annegatan 16/Bulevarden 5 lektor Ludvig Alexander Perret B: Mary 59 (tyska församlingen)

Bulevarden 7/9 sjuksköterska Ebba K. Goldkuhl 71 (utl.)

Bulevarden 21/albertsgatan 25 ryska statsverket.

Handlande Ivan Erofejeff 50 h. Tatiana 57 (ryska undersåtar)

(skolläraren Alexander Efanosjewitsch Ribahoffs piga)

gårdskarl Ignati Tragowitsch 74 (rysk undersåte)

konditor Adam Mutonowitsch Gurski 56, konditor Ivan Schparoff 82 (ryska undersåtar)

Albertsgatan 27/Andrégatan 24 kypare Arthur Wermke 56 h. Anna 52 (utl.)

(järnvägspraktikant Rikku Ojastenmäki 78)

Andrégatan 22 musiker Caesar Monton 64 h. Michaelona 68 B: 2 – 3 (utl.)

handlande Hirsch Orscholik 57 h. Hi...? 59 B: Sara 84 Lena 85 Olga 86 1 – 3 styvbarn Hjalmar Rung 82 Rika 81 2 – 2 (utl.)

skrädderiarbetare Chaim Matsoff 48 h. Sara 54 B: Salomon 83 Scheine 81 4 – 1 (utl.)

narinkhandlande Bernhard Linder 79 h. Hilda 80 (utl.)

gurkhandlande Johan Nikolajeff 71 h. Eudokia 81 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Andrégatan 20 handlande Maximilian Alexander Krause 46 h. Olivia 44 B: Maximilian 79 (utl.)

Andrégatan 18 handelsagent Moses Simeon Rosenthal 48 h. Sara 63 B: Simeon 83 Mathilda 86 2 – 4 (utl.)

handlande Andrei Smirnoff 62 h. Sonja 69 B: 1 – 2 (ryska undersåtar), handelsbiträden: Ivan Kukuskin 80, Ivan Jablokoff 82, Ivan Juvonen 86 (ryska undersåtar, piga Manefa Iljinoff 80 (rysk undersåte)

Andrégatan 16/Fredriksgatan 30 handlandedotter Olympia Jablokoff 45 (grek)

Bulevarden 17 tandläkarebiträde Helmi Franckes piga GertrudNane 79 (utl.)

Bulevarden 19 änkefru Tha...?i Martin 64 B: 0 – 1 (greker)

änkefru Johanna Schon (Schön?) 39 B: Fanny 68 (utl.)

butiksbiträde Lydia Evelina Brandt 62

kassörska Alma Juliana Brandt 69

Albertsgatan 31/Vladimirsgatan 34 smedarbetare Hilding Sandin 61 h. Eva 56 (utl.)

Vladimirsgatan 26 (ägs av Johan Petter Gimberg)

änkefru löjtnantska Ljubow Solovjeff 48 B: Maria 81 (ryska undersåtar)

sockerkokare Wilhelm Oberthür 75 (utl.)

Andrégatan 21 änkefru Maria Hoffers 39 (grek)

translator fröken Olympiada Uschakoff 50 (grek)

handelsbiträde Anna Danilow 69 (grek)

handelsbiträde Alexandra Danilow 82 (grek)

handlandedotter Olga Danilow 80 (grek)

handlande Chaim Nadbornik 45 h. Rachel 61 B: Simon 80 Isak 83 Sara 86 2 – 2 (utl.)

typograf Alexander Jikimoff 83 (rysk undersåte)

typograf Feodor Kapustin 78 (rysk undersåte)

Albertsgatan 35/Eriksgatan 28 musiker Otto Rössel 63 (utl.)

Eriksgatan 24 timmerman Viktor Gatski 64 (romersk-katolsk)

Eriksgatan 22 skådespelare Johan Adler Fahlstedt 71 h. Henrika 79 B: 1 – 0 (utl.)

kanslist Daniel Forastjenko 56 h. Amanda B: Vera 84 (utl.)

butikbiträde Anna Osipoff 78 (utl.)

gårdskarl Alexander Tarkoff 59 (grek)

Eriksgatan 20 (ägs av änkefru Anna Charlotta Mahowsky 60)

änka Lemmik? Hirsch 27 B: Jeinos 77 (utl.)

skomakeriarbetare Mikael Wasiljeff 62 (utl.)

narinkhandlande Marda Kräppkin 53 h. Marko 58 B: 1 – 3 (utl.)

f.d. handlande Johan Fischbach 60 h. Anna 73 B: 1 – 3 piga Stepanida Guschova 84 (ryska undersåtar)

guvernant Franziska Borgen 76 (utl.)

handlande Kaplo Linsson 73 h. Maria 73 B: butikbiträde Feige 83 1 – 0 (utl.)

arbetare Nikolai Smirnoff 71 h. Olga 72 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Vladimirgatan 27 perukmakaremästare Edvard Gottlieb Wahrt 65 h. Edla 67 B: 1 – 1 (utl.) biträde Grigori Jakovleff 83 (rysk undersåte)

(Vladimirgatan 29 kassörska Oneida Constance Kihlström)

skomakeriarbetare Johan Adamoff 71 (grek)

Vladimirgatan 47/Abrahamsgatan 11 änka Anna Aina Priganoff (efter Feodor) 62 B: Vladimir 86 Vera 84 2 – 1 (greker)

änka Anna Mariana Vasiljeff 27 (rysk undersåte)

barnet Temelis Servos? hos torghandlande Emanuel Kullias (utl.)

trädgårdsodlareänka Jevdokia Petraleff 58 B: Nikolai 85 Petter 86 Arapina (Agrippina?) 81 1 – 1 (ryska undersåtar)

bokbinderigesäll Andrei Vasiljeff 76 (rysk undersåte)

Abrahamsgatan 13/Eriksgatan 40 fältväbelsänka Nathalia Charlotta Farafontieff 63 B: Nathalia 85 1 – 0 (ryska undersåtar)

Eriksgatan 34/32 källarbokhållare Albert Fredrik Pie 65 h. Nadeschda 67 B: 2 – 1 (ryska undersåtar)

Vladimirsgatan 43 bryggmästare Ambrosius Hepp 54 h. Edla 75 B: 0 – 2 (utl.)

Vladimirsgatan 45 rentier Paul Siderow 30.1.1838 (grek)

handlande Dimo Vasiljewitsch Lugas 50 h. Ekaterina 65 B: 5 – 2 (greker), butiksbiträde Nikolai Andrejewitsch Robroff 85 (rysk undersåte)

handlande Edla Prechtis butikbiträde Vasili Sergejewitsch Matschtin 63 (rysk undersåte)

handelsbiträde Aron Josef Skurnik 72 h. Rakel 72 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

änkefru Hilma Josefina Matuskewitz 70 (rysk undersåte)

skrädderiarbetare Johannes Nimmer 77 (rysk undersåte)

skrädderiarbetare Gustaf Habak 78 (rysk undersåte)

kontorist Knut Nikolaus Nordin 78 (utl.)

Andréegatan 35/Abrahamsgatan 7 statsråd MD Carl Ferdinand Wahlbergs hustru Maria 52 (grek)

Abrahamsgatan 9/Vladimirgatan 46 kontorist Gustaf Engströms hustru Alexandra 66 (grek)

änkefru Olga Semenoff 34 (rysk undersåte)

handelsbiträde Daniel Fredrik Paulsson 77 h. Aina 72 B: 1 – 0 (utl.)

Vladimirsgatan 44 handlande Samuel Skurnik 44 h. Beile 47 B: Abraham 73 Benzian 77 Moses 80 Sara 78 Feige 82 Dobe 83 (utl.)

Vladimirsgatan 42 kontorist Vasili Kondratieff 64 h. Johanna 64 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

kypare Sander Jarmoloffsky 79 (utl.)

Vladimirsgatan 40 skräddare Salomon Rung ? h. Rebecka ? B: 2 – 1 (utl.)

Vladimirsgatan 38 handlande Simon Drisin 38 h. Sara 50 B: Cecilia 78 Jenny 81 Hanna 84 1 – 0 (utl.)

Vladimirsgatan 36/Albertsgatan 38 butikbiträde Olga Bernazky 72 (grek)

butikbiträde Irene Bernazky 79 (grek)

Albertsgatan 36/Andrégatan 27 fabrikant Otto Albert Seeck 44 h. Johanna 39 B: Karolina 78, systrar fröken Paulina Seeck 35, fru Bertha Femfert 37 (utl.) gesäller: Carl Tobian 42, Otto Beltzner 65, Karl Detro 76, Herman Domke (utl.) arbetare: Simon Platomow 60 (rysk undersåte), butikbiträden: Fredrika Müller 76, Anna Weik 80, Karolina Müller 81 (utl.)

redaktör Ivan Alexandrowitsch Baschenoff 46 h. Galiaveta 63, barnet Alexander Valerianowitsch Pla...ski 89 (ryska undersåtar)

träskulptör Johann Freidl 63 (utl.)

Andrégatan 31 handelsbiträde Olga Maria Jankowsky 60 (grek)

Andrégatan 33 baderska Maria Nobendikoff 61 (rysk undersåte)

Bulevarden 31/Abrahamsgatan 1/5/Andrégatan 34 statsverket polytekniska institutet

(vaktmästare Otto Didrik Walander 49 h. Maria 54 B: 0 – 1.)

Andrégatan 32 skrädderiarbetare Mickel Lavy 73 h. Carolina 75 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

urmakeriarbetare Gentner Fritz 73 (utl.)

handelsbiträde Nikolai Gurjanoff 74 h. Olga 71 fosterbarn 0 – 1 (ryska undersåtar) (1 – 0. )

soldatänka Amanda Alexandroff 40 (rysk undersåte)

änkefru Anna Maria Augusta Ehlert 40 bb: Anna Ehlert 83 1 – 0 (utl.)

telegrafist August Mayer 81 (utl.)

ljustryckare Kurt Schwarzbach 76 (utl.)

övermaskinmästare Hugo Rohn 64 (utl.)

Andrégatan 30 handlandeänka Avdotja Wladimiroff 28 (rysk undersåte)

kontorist Nicolai Wladimiroff 55 (rysk undersåte)

Andrégatan 28 (järnvägsbokhållareänka Dagmar Alexandra Furthi 80)

Andrégatan 26/Albertsgatan 34 trävaruhandlare Howard Campbell 76 h. Helga 79 (tyska församlingen)

guvernant Anna Kohle 79 (utl.) (hos Heimbürger)

tryckeriarbetare Josef Alexander Tjalkowski 78 (rysk undersåte)

barnmorska Mathilda Maria Tjalkowski 80 (rysk undersåte)

Albertsgatan 33/Bulevarden 23/27 Alexanders teater

Uppsyningsman Kasimir Osipowitsch Garbukas 56 h. Viktoria (ryska undersåtar)

gårdskarl Demian Osipowitsch G...tshelwitsch 77 (rysk undersåte)

gårdskarl Frans Ivanowitsch Kovaleffski x5 (rysk undersåte)

tjänarinna Nadeschda Ivanowna Svjetschina 81 (rysk undersåte)

Andrégatan 37 eldare Karl Blomqvist 41 h. Mathilda 41 B: 0 – 1 (metodist-episkopala)

Vladimirsgatan 53/Sandviksgatan 3 handlande Petter Schkolnoff 60 (rysk undersåte)

förre handlande Ivan schkolnoff 2x h. Anna 33 (ryska undersåtar)

änka Alexandra Mihejeff 57 (rysk undersåte)

Eriksgatan 44 strykerska änka Selina Lovisa Schulgin 52 B: 2 – 0 (utl.)

Abrahamsgatan 4/Vladimirsgatan 49 (ägarinna Natalia Soltikoff)

f.d. handlande Vasili Petroff 27 (grek)

arbetare Petter Petroff 77 (grek)

fabriksföreståndare Achilles Christides 64 (utl.)

handlande Salomon Lefkowitsch 66 h. Sara 76 B: 0 – 3 (utl.)

arbetare Elias Aron Eckert 81 (utl.)

Vladimirsgatan 51 f.d. handlande Maxim Bajakin 42 h. Ekaterina 40 B: Maria 74 (greker)

telegrafrevisor Simeon Bajakin 77 (grek)

arbetare Leonti Haritonoff 74 h. Anna 75 (ryska undersåtar)

arbetare Vladimir Bobroff 66 (rysk undersåte)

arbetare Konstantin Saveljeff 84 (rysk undersåte)

Vladimirsgatan 51 rabbin Schmol Nasel Bokantz 57 h. Rachel 58 B: Abraham 82 1 – 0 (utl.)

arbetare Feodor Alexejeff 75 h. Olga 73 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

arbetare Petter Jakovleff 71 (rysk undersåte)

månglerska soldatänka Anna Lefkowitsch 50 B: Sara 82 0 – 1 (utl.)

Vladimirsgatan 59/Repslagaregatan 9/11/Eriksgatan 52 tunnbindare Petter Svensson 61 h. Jenny 64 B: 2 – 3 (utl.)

Eriksgatan 50 badstugsinnehavarinna Vilhelmina Lohtionoff 45 (rysk undersåte)

Sandviksgatan 12/Vladimirsgatan 55 dekorationsmålare Alexei Skabejeff 66 h. Anna 72 B: 0 – 2 (ryska undersåtar)

Vladimirsgatan 57 entreprenör Dimitri Sergejewitsch Smirnoff 69 (grek) systrar Stepanida Smirnoff 74, Natalia Smirnoff 76 (ryska undersåtar)

gymnasist Michael Smirnoff 82 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Semen Artemjewitsch Kudrjätsoff 60 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Nikolai Isakoff 85 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Vasili Makaroff 82 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Stepan Dimitiewitsch Rodionoff 77 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Matvei Pirkunoff 75 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Feodor Dorotschenok 76 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Jakob Schlankoff 76 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Artemi Koporoff 75 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Stepan Avlasenkoff 72 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Alexander Leontieff 33 (rysk undersåte)

gatläggarearbetare Ivan Michailowitsch Ismailoff 87 (rysk undersåte)

skomakeriarbetare Michael Semenoff 75 (rysk undersåte)

torghandlerska Marfa Peroff 70 (rysk undersåte) barnet Adolfina Nyberg bor här.

Måleriarbetare Josef Tjäpelinski 53 h. Erika 58 (ryska undersåtar)

skrädderiarbetare Osip Marsenkewitsch 64 (rysk undersåte)

Andrégatan 43/Repslagaregatan 5 ingenjör Edvard Degerholms hustru Jeanne 66 (romersk-katolik) piga Martha Rodionoff (rysk undersåte)

kontorist änkefru Maria Tamminen 64 (romersk-katolik)

änkelöjtnantska Alexandra Mamotzoff 37 (rysk undersåte)

änkekaptenska lärarinna Maria Jefimoff 58 B: Nina 86 (ryska undersåtar)

sömmerska änka Helena Sandberg 49 (grek)

sömmerska Alexandra Vinogradoff 56 (rysk undersåte)

elektriska arbetare Paul Sosunoff 76 (grek)

bokbinderiarbeterska Katarina sosunoff 73 (grek)

butikbiträde Maria Sosunoff 78 (grek)

Repslagaregatan 7/Vladimirsgatan 54 tapetserare Alexander Leonard Kosaradsky 67 (rysk undersåte)

metallarbetare Karl Vilhelm Ekmans hustru Anna 60 samt son Leonard 85 (greker) (barn: 4 – 0)

stenarbetare Sven Johan Pettersson 43? h. Emilia 54 (utl.) fosterbarn 0 – 1.

stenarbetare Sven adolf Pettersson 75 (utl.)

litograflärling Sigrid Sofia Pettersson 79 (utl.)

stentryckeriarbetare John edvin Pettersson 77 (utl.)

boktryckeriarbetare Arvid Johannes Pettersson 84 (utl.)

stentryckeriarbetare Alexei Ivanoff 59 h. Josefina 59 B: 1 – 2 (ryska undersåtar)

Vladimirsgatan 52 tamburmajor Jakob Theodor Legler 4x (utl.)

arbetare Ivan Alexandroff 73 (rysk undersåte)

Vladimirsgatan 50/Sandviksgatan 10 avskedade soldaten Timofei Moraschkin 35 (rysk undersåte)

fabriksarbeterska Alexandra Moraschkin 80 (rysk undersåte)

kypare Alexander Moraschkin 82 (rysk undersåte)

målarelärling Nikolai Moraschkin 85 (rysk undersåte)

verkmästare i gummifabrik Heinrich Wilhelm Carl Maass 60 h. Johanne 63 B: 0 – 2 (utl.)

Sandviksgatan 6/Andrégatan 39 påslåare Leon Rodionoff 76 (rysk undersåte)

Andrégatan 41 sockermästare Frangott Kubin 59 h. Ida 85 0 – 3 (utl.)

Repslagaregatan 3/Andrégatan 40 snickerigesäll Johan Erik Pettersson 56 h. Anna 61 (utl.)

sågarbetare Svante Leonard Holmberg 66 h. Viktoria 66 B: 2 - 1? (utl.)

Andrégatan 36/sandviksgatan 4 kontorist Andreas Koch 71 h. Olga 73 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

sockerbruksdirektör Gustav Hoppe 48 h. Antonie 67 B: 1 – 3 (utl.)

Sandviksgatan 2, Norra kajen 11 handlande Paul Sinebrychoff 59 (grek)

Norra kajen 13 guvernant hos August och Jully Ramsay Berthe Schläppi 80 (utl. schweizisk)

Lappviksgatan 1 änkefru Eva Sofia Johansson 39 (utl.)

Lappviksgatan 3 kontorist Christian Johann Haefft 72 h. Johanna 77 B: 0 – 1 (utl.)

änkefru Aurora Jodeschoff 42 B: Anna 80, Maria 82, Lydia 77 (rysk undersåte)

handelsbiträde Petter Jodeschoff 75 (rysk undersåte)

handlande Lisa Henrika Williamsson 73 B: 1 – 0 (utl.)

Malmbrink 3/Malmgatan 16 hovråd Constantin Wulisma 07 (grek) B: Emilia 61 (grek)

folkskollärare Mathias Alexander Slottes hustru Maria 70 (grek)

vice-konsul Enrique Sanchez-Martinez 75 h. Sigrid 79 B: 1 – 1 (utl.)

(folkskolelärarinna Irene Rosenlindt 82)

Fredriksgatan 40/Eriksgatan 15 skådespelare Oskari Salos hustru Olga 6x (grek)

(musiklärarinna Anna Francina Rosalia Holmberg-Kumlander 71 B: 2 – 0)

skräddaremästare Karl Gustav Lehtos hustru Maria 69 (grek)

Lappviksgatan 17 fabriksarbetare August Weller Janssons hustru Jevdokia 58 (grek)

fabriksarbetareänka Eufrosyne Sergejeff 55 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

fabriksarbetareänka Anna Linkewitz 68 (rysk undersåte)

skrivareänka Maria Wilhelmina Nikanoff 30 (rysk undersåte)

Malmgatan 26 (Helsingfors judiska församling tomten obebyggd. )

f.d. fältväbeln Karl Linder 27 h. Maria 35 (ryska undersåtar)

Malmgatan 22 f.d. soldat Adam Kolodinsky 45 h. Gustava 30 (ryska undersåtar) fosterbarn: 0 – 1.

f.d. handlande Herman Ludvig Knaster 46 B: Leopold 80, Fredrika 72, Eva 79 3 – 2 (utl.)

narinkhandlande Josef Bentkover 59 h. Sendele 72 B: Rosa 86 2 – 4 (utl.)

skrädderiarbetare Karl Adolf Rastenberg 54 h. Mathilda 67 B: Nadja 85 1 – 0 (ryska undersåtar)

skräddare Sander Leffkowitsch 58 h. Sanna 62 B: Mandel 86 2 – 3 (utl.)

månglare Pilak Satikoff 66 (rysk undersåte)

skräddare Berits Katsman 45 h. Rakel 61 fosterbarn Moses Katsman 83 biträde Hanke Eckert 80 (utl.)

torghandlare Dimitri Sitinsky 62 h. Olga 64 B: Saima 84, postpraktikant Signe 85 2 – 2 (ryska undersåtar)

narinkhandlandeänka Anna Kåtsten 67 B: Helena 85 0 – 3 (utl.)

skräddare David Webrinska 65 B: Josef 85 (utl.)

torghandlare Alter Fidler 48 h. Rebecka 53 B: Herman 85 Anna 83 Robert 72 1 – 2 (utl.)

skrädderiarbetare Leopold Kasulkin 76 (utl.)

änka Golda Berlman 63 B: Isak 82 Israel 86 1 – 1 (utl.)

Narinkhandlare Simon Friedman 60 (utl.)

frukthandlare Aron Eckert 49 h. Sisla 61 B: Ilja 81, freda 84 1 – 1 (utl.)

änka Avi...? Mittnikoff 22 (utl.)

torghandlare Konstantin Miklin 48 h. Henrika 44 (ryska undersåtar)

arbeterska Ludviga Miklin 82 (rysk undersåte)

arbetare Alexei Andanoff 46 (rysk undersåte)

torghandlare Michael Krasulis 61 (rysk undersåte)

handlande Josef Radschewitsch 7x h. Helena 71 B: 3 – 3 (utl.)

frukthandlare Jakob Brusinsky xx h. Ester 48 (utl.)

mössmakare Klas Roman 75 h. Basse 76 B: 2 – 0 (utl.)

skomakeriarbetare Nikifor Wachminin 70 h. Anna 79 (ryska undersåtar)

Malmgatan 20 (f.d. soldat) narinkhandlare Moses Engel 35 h. Lisa 50 B: Hirsch 1.1.1886, Anna 74, Malki 80, Rischel 84 (utl.)

narinkhandlare Josef Fux 56 h. Lisa 67 B: Rosa 86 4 – 0 (utl.)

skomakeriarbetare Abraham Slavotitsky 42 h. Maria 56 (utl.)

skomakeriarbetare Litman Kerch 59 h. Rifka 65 B: 4 – 2 (utl.)

skrädderiarbetare Oskar Hirsch 73 (utl.)

sömmerska Mina Hirsch 81 (utl.)

narinkhandlandeänka Rosa Straus 40 (utl.)

sömmerska Helena Straus 75 (utl.)

arbetare Alter Straus 82 (utl.)

soldatänka Ulrika Sakaroff 54 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

tjänarinna Alexandra Sakaroff 84 (rysk undersåte)

narinkhandlare Jakob Schanlandskij 57 h. Ida 69 B: 1 – 6 8utl.)

änka Feige Schapira 35 (utl.)

änka Ida Zernick 74 (utl.)

narinkhandlare Faiba Kafka 58 h. Rifka 65 B: 2 – 0 (utl.)

narinkhandlare Moses Purstein 75 h. Mina 75 B: 1 – 0 (utl.)

Lappviksgatan 7 (städerska änka Maria Brandt 59 B: Karl 3.2.1886 Anna 84 2 – 1.)

torghandlerska änka Maria Bikoff 51 B: Nikolai 75 (ryska undersåtar)

kontorist Christian Josef Sandberg 44 (utl.)

Lappviksgatan 9 köttförsäljerska änka fredrika Lovisa Filipoff 39 (rysk undersåte)

narinkhandlare Mordka Linder 36 h. Basheva 55 B: Hirsch 85 Jenny 78 Reine 82 1 – 4 (utl.)

soldatänka Sara Yrjen 23 (utl.)

Lappviksgatan 11 änkefru Olivia Amanda Tennisohn 38 (rysk medborgare)

Lappviksgatan 15 maskinmästare Johan Sundhoff 72 (utl.)

stentryckare Konrad Dilling 72 (utl.)

Lappviksgatan 31 bildhuggare Hans Uthurlin 58 (utl.)

underofficersänka Vilhelmina Gustik 56 B: 0 – 1 (rysk undersåte)

Lappviksgatan 21 arbetare Boris Sidorowitsch 74 (rysk undersåte)

arbetare Ivan Trafimowitsch Stanislavoff 75 (rysk undersåte)

arbetare Kusma Vasiljeo 74 (rysk undersåte)

arbetare Simon Iljin 75 (rysk undersåte)

Lappviksgatan ägarinna fru Alexandra Scherebzoff 35 (grek)

skräddare Mendel Vogel 33 h. Besse 60 (utl.)

mössmakare Moses Wagenheim 70 h. Rosa 78 B: 0-3 änka Lena Anker 40 (utl.)

Lappviksgatan 25 karamellarbetare Vladimir Rubanoff 76 (rysk undersåte)

karamellarbetare Dmitri Rubanoff 82 (rysk undersåte)

Lappviksgatan 27 arbetare Jurgis Laranko 72 (rysk undersåte)

Abrahamsgatan 17/Gräsviksgatan 12 fröken Helena Emelia von Mickwitz 40 (rysk undersåte)

lärarinna Elisabeth von Mickwitz 60 (rysk undersåte)

fröken Gerda von Mickwitz 62 (rysk undersåte)

(arbetare Johan Grenman 76)

Gräsviksgatan 10 bokbinderiarbetare Johan Theodor Lundberg 42 (utl.)

hushållerska Anna Kristina Sulander 50 B: 2 – 0 (utl.)

jungfru Arobina Paischeff 32 (rysk undersåte)

Gräsviksgatan 6 vice landtmätare Volmari Svaetichin 75 (grek)

Gräsviksgatan 2/Albertsgatan 46 handelsbiträdet Vilhelm Martenson 69 h. Anna 75 B: 1 – 1 (ryska undersåtar)

handelsbiträde Nikolai Martensson 73 (rysk undersåte)

kassörska Alexandra Antipin 60 (grek)

järnvägspraktikant Valdemar Antipin 80 (grek)

(Eriksgatan 23 piga Amanda Schildt)

soldatänka Kristina Moisejeff 51 (rysk undersåte)

Eriksgatan 29 gendarmerska Ella Sofia Grigorieff 40 (rysk undersåte)

änkehovrådinna Olga Samsonoff 41 (rysk undersåte)

telegrafist Fanny Samsonoff 76 (rysk undersåte)

Eriksgatan 37/Sandviksgatan 7 (änkefru Vilhelmina Lesche 40 )

Gräsviksgatan 16 kontorist Julius Wickströms och hustru Olgas styvbarn Nadeschda Naumoff 82, Paul Naumoff 85 0 – 1 (greker) = 3.

f.d. löjtnant Gustav Rosinsky 67 (rysk undersåte)

tryckeriarbetare Olof Schwartz hustru Natalia 63 (grek)

drängen Karl Wilhelm Björkmans hustru Eudokia 50 (grek)

Eriksgatan 35 spårvägskonduktör Alexander Petrovitsch Sitikoff 80 (grek)

tryckeriarbetare Petter Pletschoff 42 h. Aurora 47 (ryska undersåtar)

fabriksarbetare Vasili Michailowitsch Aduschkewitz 72 h. Selma 70 B: 0 – 3 (ryska undersåtar)

Eriksgatan 43/Repslagaregatan 13/15/Gräsviksgatan 24 slottsvaktmästare Andrei Anstarkowitsch Maikoff 40 B: butikbiträdena Anna 76, Alexandra 79, Olga 82, Maria 85 1 – 1 (greker)

Gräsviksgatan 20/Sandviksgatan 18/16/Eriksgatan 39 arbetsledare Carl otto Nyholm 52 h. Maria 54 B: Anna 84 1 – 2 (utl.)

butiksbiträde Maria Vilhelmina Nyholm 76 (utl.)

ornamentbildhuggare Johan Vilhelm Lindgren 57 h. Johanna 50 B: 1 – 0 (utl.)

sömmerska Katharina Gustava Eriksson 58 (utl.)

lärling Johan Ludvig Kristoffer Lindgren 15.3.1886 (utl.)

skrivareänka Katarina Pavlenko 41 B: kransbinderska Helena 84 (ryska undersåtar)

butikbiträde Julia Pavlenko 74 (rysk undersåte)

fabriksarbeterska Maria Pavlenko 74 (rysk undersåte)

spårvägskontrollör Petter Pavlenko 80 (rysk undersåte)

skrivareänka Klara Derschott 40 (rysk undersåte)

postkontorsbokhållare Olga Derschott 71 (rysk undersåte)

typografänka Sofia Schelehoff 72 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

perukmakarebiträde Hildemar Vinholm 76 (utl.)

undersofficersänka Karolina Salamajeff 29 (rysk undersåte)

sömmerska Maria Salamajeff 60 (rysk undersåte)

sömmerska Elisabeth Salamajeff 63 (rysk undersåte)

poliskonstapel August Jurke (okänt födelseår) (rysk undersåte)

Fredriksgatan 63/Kampgatan 8 SIDAN 1240 Fattas [enligt 1901: skräddaremästare Timofei Schubin 53 h. Wilhelmina 47] B: handelsbiträde Anna 82 2 – 0 (ryska undersåtar)

Kampgatan 6 handlande Abraham Sarak Rung 62 h. Rosa 65 B: Hirsch 84 1 – 1 (utl.) handelsbiträde Mendel Wibrinski 85 (utl.)

soldatänka Katarina Elisabeth Platonoff 41 B: Maria 86 (ryska undersåtar)

stationskarl Vanja Platonoff 77 (rysk undersåte)

Kampgatan 4 narinkhandlandeänka Eva Kotschack 55 B: Moses 80 Ester 85 3 - 1 (utl.)

bokhållare Mikael Grünstein 80 (utl.)

narinkhandlandeänka Rebecka Benski 58 B: Bertha 81 Samuel 84 1 – 1 (utl.)

skräddare Moses Smolenski 75 h. Anna 77 B: 1 – 1 (utl.)

bagaregesäll Jegor Sisisch 55 (rysk undersåte)

narinkhandlande Isak Buchenstein 42 h. Ida 48 B: Frida 75 (utl.)

handlande Paul Iljinoff 65 h. Ida 67 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

Annegatan 34/32/Folskolegatan 1 klädeshandlare Selman Strascheffsky 70 h. Hanna 76 B: 0 – 3 (utl.)

möbelhandlare Chaim Serowitsch 45 h. Jenny 60 B: 1 – 1 (utl.)

musiker Ilja Seligsmann 78 (utl.)

musiker Paul Ste...ifert 67 h. Gertrud 72 (utl.)

perukmakare Pierre Garomoff 60 lärling Johannes Holmfru 86 (utl.)

provresande Anton Reinhold Palmeson 57 h. Axa 73 B: 1 – 0 (utl.)

Branhemsgränd 3/Lappviksgatan 8 klockare Vasili Timofejewitsch Listakoloff 67 h. Maria 73 B: 1 – 4 (ryska undersåtar)

tjänarinna Daria Petrovna Antikejeva 43 (rysk undersåte)

f.d. soldat Ivan bescheffsky 44 h. Lovisa 61 B: 3 – 1 (ryska undersåtar)

tjänarinna Sofia Charlotta Johansson 59 (utl.)

f.d. soldat Jan Dedinoff 53 h. Amanda 45 (ryska undersåtar)

måleriarbetare Laurent Kosmin 67 (rysk undersåte)

skomakeriarbetare Jakob Kirslis 65 h. Alexandra 77 (ryska undersåtar)

gummifabriksarbetare Robert Wiesendorff 68 (rysk undersåte)

gummifabriksarbeterska Varvara Dimowitsch 58 (rysk undersåte) Barnen: Jakob Wiesendorff 00 och Olga Wiesendorff 01 (ryska undersåtar)

gummifabriksarbetare Jan Andronowitsch Bangdis 80 (rysk undersåte)

gummifabriksarbeterska Maria Andronovna Bangdis 77 (rysk undersåte)

narinkhandlande Josef Rinkewitsch 63 h. Maria 59 B: 1 – 1 (rysk undersåte)

soldatänka Edla Wasiljeff 43 B: Maria 81 Anna 84 1 – 1 (ryska undersåtar)

stationskarl Johan Alfred Fredrikssons hustru Anastasia 77 (grek)

änka Anna Petrovna Krajeva 56 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

glasmästare Ivan Solovjeff 71 (rysk undersåte)

arbetare Mikael Ignatieff 43 h. Henrika 42 (ryska undersåtar)

gummifabriksarbetare Karl Ferdinand Genkel 59 h. Alexandra 58 B: 4 – 1 (ryska undersåtar)

tjänarinna Maria Sohoffskaja 82 (rysk undersåte)

gummifabriksarbeterska Malvine Domann 76 (rysk undersåte)

arbetare Petter Domann 82 (rysk undersåte)

gummifabriksarbetare Isak Klasoff 72 h. Anna 72 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

gummifabriksarbetare Sergei Fomin 52 h. Zenaida 71 B: 0 – 1 (ryska undersåtar)

arbetare Petter Kalving 71 h. Anna 68 (ryska undersåtar)

Lappviksgatan 4 möbelhandlande Alexei Ivanowitsch Paischeff 41 (grek)

handlande Paul Terentieff Filipoff 65 h. Mavra 67 B: 1 – 0 handelsbiträde Konstantin Krakschin 83, bodgåsse Petter Kraschin 86, Vladimir Baikoff 87 (ryska undersåtar)

bromsare Karl Oskar Povenius hustru Alexandra 76 (grek)

Gräsviksgatan 3 pannsmed Erik Juno Svensson 53 h. Johanna 45 (utl.)

änkekonsulinna Emeli Campbell ? (utl.)

Gräsviksgatan 5 kontorist Arvid Emil Bergstedt 55 (utl.)

överkonduktörsänka Olga Buchert 49 (grek) (fosterbarn 1 – 1.)

fru Lena Sahlman 55 B: Mirjam 80 Sascha 16.3.1886 0 – 1 (utl.)

änka Liebe Bernstein 40 (utl.)

gymnasist Aron Vinokur 15.4.1886 (utl.)

fru Frida Silberman 75 B: 2 – 0 (utl.)

narinkhandlande Isak Polarsky 30 h. Ida 39 B: Heske 79 Aina 84 (utl.)

barnmorska Bertha Sahlman 80 (utl.)

arbetare Samuel Gardin 74 h. Rebecka 76 (utl.)

slaktaremästare Abraham Levith 41 h. Lena 43 B: Sonja 78 Sara 80 Isak 82 (utl.)

handelsbiträde Hjalmar Knopp 79 h. Edla 78 (utl.)

Gräsviksgatan 7/Barnhemsgatan 1 (förrådsförvaltare Bernhard Grubert 53 h. Anna B: 0 – 1)

typograf Reino Drockilas hustru Anna 65 (grek)

f.d. underofficer Filip Forafontio 22 h. Ulrika 33 (ryska undersåtar)

arbetare Alexis Nikratoff 50 (rysk undersåte)

änka Anna Klimoff 53 B: Vladimir 83 2 – 0 (ryska undersåtar)

Gräsviksgatan 21/Repslagaregatan 17 Ab Gräsvikens kakelfabrik verkmästare Carl Hugo Osvald Söderman 62 h. Hulda 66 (utl.)

Gräsviksvilla B1 Underofficersänka Anna Pauloff 32 (rysk undersåte)

skulptör Peter Fridheim 71 h. Alma 78 B: 2 – 0 (utl.)

D2 kassorska Thekla Ingeborg Lundstén 78 (utl.)

F3 butikbiträde Hildur Maria Lundberg 85 (utl.)

H2 fältväbelänka Amanda Rumäntzeff 48 (rysk undersåte)

handelsbiträde Anna Rumäntzeff 74 (rysk undersåte)

handelsbiträde Irene Rumäntzeff 77 (rysk undersåte)

N1 bokbindare Karl Theodor Hultcrantz 48 h. Lovisa 55 B: 2 – 3 (utl.)

bokbinderiarbeterska Maria Karolina Hultcrantz 79 (utl.)

bokbindarelärling Karl Robert Hultcrantz 82 (utl.)

P1 sömmerska Augusta Joraites (romersk-katolsk)

Z2 stickerska Anna Hultcrantz 81 (utl.)

Arbetaregatan 11/Lappviksgatan 10/barnhemsgränd 4

14 sf.d. oldat Sergei Androsoff 18 B: Maria 84 (ryska undersåtar)

60 arbetare John Vilhelm Gröndahl 75 syskon 2 – 1 (ryska undersåtar)

yngling Oskar Gröndahl 85 (rysk undersåte)

arbeterska Sigrid Emelia Gröndahl 77 (rysk undersåte)

arbeterska Agnes Gröndahl 79 (rysk undersåte)

arbeterska Ingrid Gröndahl 82 (rysk undersåte)

Barnhemsgränd 2/Barnhemsgränd 7 Vasili Falin 53 h. Anna 56 B: Alexander 82 handelsbiträde Petter 83 Simon 85 Nadeschda 86 0 – 1 (greker)

urarbetare Maxim Skarkoppel 46 (rysk undersåte)

narinkmånglare Jakob Anker 61 h. Rebecka 62 B: Jakob 85 2 – 6 (utl.)

(skomakare Frans Oskar Tverin 58 h. Brita 61 B: inez 85 3 – 3) skomakeriarbetare Karl Tverin 24.6.1881, fabriksarbetare Frans Tverin 83)

mössarbeterska Alexandra Rumjantsoff 56 (rysk undersåte)

tvätterska Olga Martinova 60 (rysk undersåte)

Arbetaregatan 2/Barnhemsgatan 11 handlande Jakob Josef Kafkin 42 h. Sara 45 B: Abraham 85 Ida 79 (utl.)

Lappviksgatan 12/Arbetaregatan 6 skomakeriarbetare Jegor Antsa 66 (rysk undersåte)

skräddare Feodor Ivanoff 69 h. Anastasia 77 B: 1 – 1

arbetare Sakarj Ivanoff 72 (rysk undersåte)

arbetare Stefan Ivanoff 76 (rysk undersåte)

torghandlare Jakob Nichvedoff 64 h. Alexandra 73 B: 0 – 1 (rysk undersåte)

arbetare Mikael Alexejeff 88 (rysk undersåte)

arbetare Nikeforus Filischenkoff 70 h. Helena 75 (ryska undersåtar)

sjöman Stepan Plotnikoff 67 h. Agnia 58 (ryska undersåtar)

perukmakare Dmitri Sakaroff 82 syskon Maria 85 Ivan 87 (ryska undersåtar)

Arbetaregatan 4 målareänka Emilia Sofia Sniguroff 59 (rysk undersåte)

mösskräddare Abram Schütz 52 h. Rakel 62 B: Ljuba 84 (utl.)

typograf Isak Abraham Sablotzki 74 h. Anna 80 B: 0 – 1 (utl.)

kypare Abraham Jalawitsch 72 h. Lena 77 B: 2 – 1 (utl.)

typograf Salomon Mitzener 75 h. Rosa 81 (utl.)

sadelmakeriarbetare Stefan Leonard Lovoska 82 (rysk undersåte)

Maria sjukhus (medicine licentiaten Ina Rosqvist 65)

kosthållerska Kalista Borodkin 41 (grek)

Eriksgatan 54/56/Repslagaregatan 6/Vladimirgatan 61/63 maskinist Johan Gerasimowitsch 69 (romersk-katolsk)

kakelarbetare Josef Sitikoff 76 h. Natalia 70 (ryska undersåtar)

Repslagaregatan 2/Sandviks norra kajen ingenjör Christian Nielsen 55 h. Maria 69 B: 1 – 0 (utl.)

(Simonsgatan ryska statsverket = kasernen)