torsdag 25 oktober 2018

Genom släkten Kymlander kom jag att titta in på Villmanstrand (år 1782)

Hej!

Försökte igen komma lite framåt med mitt ena sorgebarn d.v.s. släkten Kymlanders härstamning före 1780-talet. Här lite om problematiken: i Pyttis har vi i kommunionboken 1798-1809 nämnda tre med namnet Kymlander: Johan Kymlander, inte död 1804 utan 19.11.1836 i Fredrikshamn 62 år gammal, gift med Margareta Elisabet Kiljander, Abraham Kymlander, gift med Catharina och Aron Kymlander, född 1780 som gifter sig 14.9.1805 i Pyttis med Helena Andersdotter. Enligt kommunionbokens anmärkning kom Aron Kymlander till Pyttis 1802. Dessutom står namnet änkan Maria Danielsdotter född 1730 med dem. Hon kunde vara t.ex. Arons farmor. En möjlighet är att Abraham som enligt dödsuppgiften - 7.11.1827 i Fredrikshamn 66 år gammal var Arons far. Han borde ju vara född ca. 1760/61 och då 19-20-åring då Aron föddes. Detta är dock spekulation för ingenstans hittar man uppgiften om Arons födelse.
Under årens lopp har jag föreslagit olika lösningar utifrån Maria Danielsdotter. Den ena lösningen går till Viborg stad där en stadstjänare möjligen kunde vara en släkting. Han heter Ernst Kymäläin(en) och är född 1774. Hans son Alexander kallar sig senare Kymlander.  Men riktigt säker om detta är jag inte. Tydligt är att Kymlander tidigare varit Kymäläinen, för i Viborgs kommunionbok 1753-1793 hittar man i Revonhäntä änkan Maria Danielsdotter och Son (!) Abraham Kymeläin (!). Tråkigt nog ges inga andra uppgifter alls om dem.
Lämnar nu frågeställningen igen därhän.

Mer glädje kunde has av följande uppgifter ur Villmanstrands mantalslängd år 1782. Jag har skrivit - så gott det har gått för mig - dessa yrken, namn och anmärkningar såsom de står i källan. N ä s t a n uteslutande släktnamn på svenska har medtagits.

Willmanstrands Stad

Rådman och Kämners Praeses Hr. Petter Kellberg mh.
Notarien Adam Leman mh
Syst Eva cav. Till Pettersborg [d.v.s. till St. Petersburg]
Stadztienare Michel Jägerholm mh.
Petter Talikain
Handlande Isaac Claudelin mh
Mats Wanén mh
Math: Severins Ea
Petter Willström mh
Abram Polins Ea
Borgare Aron Kellberg mh dott: Lena do. Maria
Anders Bruuns Ea
Gabriel Holmberg
Syst. Maria
Carl Teithon
Skräddare Simon Thuman mh 
Kopparslagare Johan Teithons Ea. Son Petter mh.
Snickare Samuel Spora mh
Hattmak: Mats Tossorin, Syst Helena
Lijnwäfware Israel Bomberg
Israel Haikelin
Johan Bomberg mh, dr Elias lärg. Anders
Stadz Smed Johan Teithon B: Anders cav. Till Pett. Syst. Britha
Formän …
Inhyses Elias Elgberg mh
Påhl Teithon
Timmermän … (bl.a.)
Fredrich Bränner mh
Anders Bränn mh
Dragare Petter (bl.a.)
Petter Lustig mh S: Petter do Johan dr. Hedwig

Landt Tull Betienta
Tullnaren Enock Naucklér mh
Tullskrif: Johan Huusgavels Ea. S: Elias, dott Eva Lisa
Besökaren Johan Husenius
Johan Kilström B: Gabriel

Påst Betienta
Påstmästaren Carl Johan Esping mh
Postillon Zachris Lerka mh

Cancellie Staten
Ståthållaren Hr Andreas Lindén mh
Secreteraren Hr Aron Kellberg mh
Cammareraren Johan Nybeck mh dr. Ebba
Ränttemäst: Hr Gustav Elephant mh
Prov. Fäldtsk. Hr Johan Minut mh
Rudolph Wieses Ea dr. Hedvig. Do Majastina
Translateur Hr Anders Kellberg
Couperts Ea
Cancellist Christian Åkesen
Christian Aspelin
gewaldigern Petter Borgman dr Engell do Wilhelmina cav till Pett.
Jungfru Hammarin cav til do.
Wachtmästaren Lars Seppén mh
Påst länsman Petter Bergman, dott Anna
S: Petter, dr Sophia cav. til Pett.
Cancellie Påst Hindrich Pålack mh
Contoir Påst Elias Kruskop mh
Skoflickaren Hindrich Lind mh
Paedagogen Petrus Laurstedt
Abram Langell
Revis: landtm: David Sanander Syst Anna B: Simon
Landtm: lärling Jacob Pellén
Brofogde Sikain cav. Sin Son Jeremias till St. Pettersb.
Notarien Paulin mh.
Summa 165 (varav här bara en del)

Willmanstrands Kämners Cammare d. 20. Dec: 1781

Petter Kellberg Math: Wanéen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar